Izaberite stranicu
Šifra predmeta SSA28
Studijski programi
  • Menadžment
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje opštih znanja o upravljanju ljudskim resursima u savremenim organizacijama.
Kroz nastavu na ovom predmetu, student stiče i razvija osnovna znanja o tome, kako da menadžment preduzeća zaposlene kadrove smatra istinskim i ravnopravnim partnerima u upravljanju svakodnevnim poslovnim aktivnostima, kako bi praktično znanje iz domena upravljanja ljudskim resursima postalo sredstvom za rešavanje problema radne snage današnjice: rast populacije, visoku nezaposlenost i diverzifikovanost radne snage, raznovrsne etičke izazove, korporativnu odgovornost, globalnu konkurenciju i dr.
Teorijska nastava

• Osnovni pojmovi upravljanja ljudskim resursima

• Okvir rada i izazovi upravljanja ljudskim resursima

• Strategijsko upravljanje ljudskim resursima

• Pravni i etički kontekst upravljanja ljudskim resursima

• Planiranje ljudskih resursa

• Analiza i dizajn rada

• Stafing

• Performans menadžment

• Obuka i razvoj karijere zaposlenih

• Vrednovanje i kompenzacija rada

• Bezbednost i zdravlje zaposlenih

• Izgradnja efikasnih odnosa na relaciji zaposleni – poslodavac

• Tendencije u upravljanju ljudskim resursimaPraktična nastava

• Studije slučaja
Dransfield R., (2000) Human Resources Management, Harcourt Heinemann

Bratton J.,Gold J., (2001) Human Resource Management: Theory and Practice, Lawrence Erlbaum Associates Inc.

Štangl Š. G., Zimanji V., (2005) Menadžment ljudskih resursa, Ekonomski fakultet, Subotica

Slavić A., (2006) Menadžment ljudskih resursa -praktikum, Ekonomski fakultet, Subotica
Teorijska nastava uz rešavanje praktičnih primera i analize studija slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 70 poena Završni ispit  30 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 30
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 35  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10