Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТХК03
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је упознавање студената са савременим угоститељским објектима, класификацијом, категоризацијом, техничким карактеристикама, опремом, особљем и системима рада у угоститељству. Студенти ће кроз предмет бити упознати са карактеристикама, начинима пружања и функционисања низа различитих услуга које се пружају у хотелијерству и ресторатерству.
Након положеног испита студенти ће усвајањем теоријских и практичних знања имати увид у разноликост угоститељских услуга које се пружају у угоститељским објектима, научиће да самостално програмирају и креирају услуге, дефинишу ресурсе потребне за реализацију услуге, као и начине успостављања и одржавања адекватног нивоа квалитета услуга. Студенти ће бити упознати са правном регулативом и захтевима које се постављају угоститељским објектима и оспособљени да одговоре на специфичне захтеве клијената.
Теоријска настава:
- Настанак и развој угоститељства.
- Угоститељство као делатност.
- Специфичности услуга у угоститељству.
- Објекти угоститељства - класификација и категоризација.
- Анализа основних и посебних услуга.
- Ланац вредности у туризму и угоститељству.
- Циклус госта.
- Услуге у хотелијерству
- Услуге у ресторатерству.
- Технике и правила услуживања.
- Значај људских ресурса у пружању услуга.
- Иновације услуга.
Практична настава: израда и презентација семинарских радова, анализа студија случаја, посете организацијама, рад у групама.
Косар, Љ. Хотелијерство 1 Висока хотелијерска школа у Београду 2015
Гагић, С. Сервис хране и пића Универзитет за пословне студије, Факултет за туризам и хотелијерство у Бања Луци 2016
Гагић, С. Основе угоститељства Алфа-Граф 2014
Косар, Љ. Хотелијерство 2 Висока хотелијерска школа у Београду 2013
Теоријска и практична настава, израда презентација и семинарских радова, израда практичних задатака, стручна посета угоститељским објектима где ће се студенти упознати са начинима услуживања, продајом и наплатом угоститељских услуга, као и процедурама и стандардима у угоститељству