Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBD37
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo – DLS 2024
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta se odnosi na upoznavanje studenata sa okolnostima koje su uslovile nastanka potrebe za integracijom evropskih država, kao i sa procesom razvoja evropskih integracija sve do kreiranja aktuelnog oblika Evropske unije. Pored toga, cilj predmeta je i edukovanje studenata o političkom sistemu Evropske unije, politici pristupanja novih članica, institucionalnoj strukturi, monetarnoj i finansijskoj integraciji u okviru Evropske unije. Posebna pažnja se posvećuje i evropskom prostoru visokog obrazovanja i mogućnostima koji se pružaju mladima u Evropskoj uniji uz naglasak na demokratiji, jednakosti i inkluziji.
Nakon realizacije nastavnih i ostalih aktivnosti i savladavanja gradiva, studenti će shvatiti prednosti ujedinjenja evropskih država i suštinu osnivačkih ugovora Evropske unije, zatim će spoznati specifičnosti svih faze razvoja evropskih zajednica i upoznati ključne učesnike (pionire) u procesu stvaranja Evropske unije. Pored toga, studenti će biti u mogućnosti da objasne način funkcionisanja političkog sistema i institucionalnog okvira Evropske unije, uz naglašavanje ključnih nadležnosti i delokruga delovanja istaknutih institucija poput Saveta Evropske unije, Evropskog parlamenta i Evropske komisije. Studenti će razumeti i suštinu monetarne integracije u okviru Evropske unije, biti sposobni da sagledaju prednosti jedinstvenog finansijskog tržišta i uoče mogućnosti koje im se pružaju u okviru evropskog prostora visokog obrazovanja. Jedan od važnih ishoda ovog predmeta ogleda se i u razumevanju značaja evra kao jedinstvene valute Evropske unije.
Teorijska nastava:
- Razvoj evropskih integracija i nastanak potrebe za ujedinjenjem Evrope – „Ujedinjenje raznolikosti“.
- Evropske zajednice – Evropska zajednica za ugalj i čelik, Evropska zajednica za atomsku energiju i Evropska ekonomska zajednica.
- Nastanak Evropske unije i pioniri Evropske unije.
- Osnivački ugovori Evropske unije.
- Kriterijumi pristupanja Evropskoj uniji i faze proširenja.
- Metodologija proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan – pregovaračka poglavlja; - Politički sistem Evropske unije – ključne karakteristike.
- Institucionalni okvir Evropske unije.
- Institucionalni trougao u političkom sistemu Evropske unije – Savet Evropske unije, Evropski parlament i Evropska komisija.
- Monetarna integracija u Evropskoj uniji i Evropski monetarni sistem.
- Evropska monetarna unija i teorija optimalnog valutnog područja.
- Evro kao zajednička valuta i uloga Evropske centralne banke.
- Jedinstveno evropsko finansijsko tržište.
- Evropski prostor visokog obrazovanja – jednakost i inkluzija.
- Mladi i demokratija u Evropskoj uniji – izazovi i mogućnosti.
Praktična nastava: izrada studija slučaja, rešavanje testova, učešće u online kvizovima i analiza praktičnih, tematskih situacija.
Staab, A. The European Union Explained: Institutions-Actors-Global Impact Indiana University Press 2013
Nero, S. S. The European Union: Economics, Policies and History McGraw-Hill Education 2012
Baldwin, R., & Wyplosz, C. Ekonomija evropskih integracija Data Status 2010
McCormick, J. Razumjeti Europsku uniju MATE d.o.o. 2010
Hodson, D., Puetter, U., Saurugger, S. & Peterson, J. The instituions of the European Union Oxford University Press 2022
Hix, S., & Hoyland, B. The political system of the European Union Bloomsbury Publishing 2022
Predavanja su auditorna uz korišćenje Moodle, Zoom i ostalih online platformi. Nastava obuhvata izradu studija slučaja od strane studenata, reševanje testova, analizu i obradu praktičnih, tematskih situacija, organizovanje online kvizova, rad u formi diskusija i iznošenja individualnih stavova i nezavisnih zaključaka o određenim temama uz podsticanje kreativnosti, inovativnosti, timskog rada i razvoja kritičkog mišljenja studenata.