Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ36
Студијски програми
  • Финансије и банкарство
  • Туризам и хотелијерство
ESPB 6
Број часова 2+2
Semestar 3
Статус предмета Изборни