Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16SA87
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 1
Status predmeta Obavezni
Sticanje znanja o savremenim metodama projektovanja programa i osnovnim tehnikama programiranja na primeru modernog programskog jezika koji podržava klasične, objektne i Web koncepte. Primenom saznanja sa predavanja na analize studija slučajeva i neposredno rešavanje problema student ovladava metodologijom, tehnikama i standardnim alatima za kreiranje modernih programa.
Student stiče sposobnost: samostalnog programiranja poslovnih problema srednje složenosti, ravnopravnog učešća u timovima za razvoj ili održavanje složenih poslovnih sistema i sistema elektronskog poslovanja, daljeg razvoja veština i produbljivanja znanja iz programiranja uz pomoć stručne literature i programske dokumentacije, jednostavnog ovladavanja novim jezicima i razvojnim alatima koji nisu bili predmet neposrednog proučavanja.
Teorijska nastava

• Razvoj i podele programskih jezika

• Metode projektovanja programa

• Klasifikacija tipova podataka

• Osnovni koncepti sintakse programskog jezika

• Tipovi podataka programskog jezika

• Kontrola programskog toka

• Objektni koncepti programskog jezika

• Programiranje grafičkog korisničkog interfejsa

• Veza programskog jezika i baze podataka

• Kreiranje poslovnih programa

• Programiranje i postavljanje programa na veb

Praktična nastava

Studija slučaja
Perry, G., (2002) Osnove programiranja, Sams Publishing (prevod Kompjuter biblioteka)

Cadenhead R., Lemay L., (2003) Naučite Java 1.2 za 21 dan, Sams Publishing (prevod Kompjuter biblioteka)

Eckel B., (2000) Thinking in Java, Prentice Hall

Kraus L., (2005) Rešeni zadaci iz programskog jezika Java, Beograd, Akademska misao

Jošanov B., Budimac Z., (2000) Projektovanje algoritama, Novi Sad, Viša poslovna škola
• predavanja • rad u računarskoj laboratoriji • prezentacije studija slučaja • diskusije
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)

 

Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit 35 poena
Prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 15
Provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit 20
Ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
Praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10