Izaberite stranicu

Претходни студијски програми

Акредитација школе 2007.

Објављујемо део документације из акредитације Школе:
Уверења о акредитацији установе и студијских програма
Уверења о акредитацији студијског програма спец. студија Менадзмент
Уверења о акредитацији студијског програма спец. студија Електронско пословање
Дозвола за рад

 

Акредитација школе 2012.

Објављујемо део документације из акредитације Школе:
Задаци и циљеви Школе
Политика обезбеђења квалитета
Изјава о квалитету
Структура, сврха, циљеви и компетенције- Финансијско пословање и рачуноводство
Структура, сврха, циљеви и компетенције – Трговина и међународно пословање
Структура, сврха, циљеви и компетенције – Туризам и хотелијерство
Структура, сврха, циљеви и компетенције – Предузетнички бизнис
Књига предмета
Књига наставника
Међународна компатибилност струковних студијских програма
Уверење о акредитацији високо школске установе
Уверење о акредитацији студијског програма Банкарство и осигурање
Уверење о акредитацији студијског програма Финансијско пословање и рачуноводство
Уверење о акредитацији студијског програма Предузетнички бизнис
Уверење о акредитацији студијског програма Трговина и међународно пословање
Уверење о акредитацији студијског програма Туризам и хотелијерство
Уверење о акредитацији студијског програма Менаџмент
Дозволе за рад
Књига предмета специјалистичких студија

 

Акредитација школе 2017.

Задаци и циљеви школе
Информатор о раду
Политика обезбеђења квалитета
Извештај о самовредновању
Књига наставника (Основне и специјалистичке студије)
Књига предмета (Основне и специјалистичке студије)
Књига наставника (Мастер студије)
Књига предмета (Мастер студије)
 Уверење о акредитацији студијског програма Основних струковних студија – Финансије и банкарство
 Уверење о акредитацији студијског програма Основних струковних студија – Предузетниство
 Уверење о акредитацији студијског програма Основних струковних студија – Трговина и међународно пословање
 Уверење о акредитацији студијског програма Основних струковних студија – Туризам и хотелијерство
 Уверење о акредитацији студијског програма Специјалистичких струковних студија – Банкарско и берзанско пословање
 Уверење о акредитацији високосколске установе
 Дозвола за рад