Izaberite stranicu

Specijalističke studije – Bankarstvo i osiguranje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Bankarstvo i osiguranje

Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Investiranje u hartije od vrednosti I 3 2   6
2. Računovodstvo banaka i finansijskih institucija I 3 3   7
3. Osiguravačko poslovanje I 3 2   6
4. Izborni predmet I I 3 2   6
      Izborna korpa I          
      Poslovno planiranje          
      Upravljanje projektima          
5. Životno i neživotno osiguranje II 3 2   6
6. Upravljanje rizicima II 3 2   6
7. Bankarsko poslovanje i platni promet II 3 3   7
8. Izborni predmet II II 3 2   6
      Izborna korpa II          
      Upravljanje porodičnim poslovima          
      Konkurendtnost preuzeća i privrede          
9. Specijalistički rad         10
     
  Ukupno ESPB 60