Izaberite stranicu

Specijalističke studije – Bankarstvo i osiguranje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Bankarstvo i osiguranje

Redni
broj
Naziv predmetaSem.Broj
časova
EPSB
PAL
1.Investiranje u hartije od vrednostiI32 6
2.Računovodstvo banaka i finansijskih institucijaI33 7
3.Osiguravačko poslovanjeI32 6
4.Izborni predmet II32 6
     Izborna korpa I     
     Poslovno planiranje     
     Upravljanje projektima     
5.Životno i neživotno osiguranjeII32 6
6.Upravljanje rizicimaII32 6
7.Bankarsko poslovanje i platni prometII33 7
8.Izborni predmet IIII32 6
     Izborna korpa II     
     Upravljanje porodičnim poslovima     
     Konkurendtnost preuzeća i privrede     
9.Specijalistički rad    10
   
 Ukupno ESPB60