Izaberite stranicu

Specijalističke studije – Menadžment

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment

Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Proizvodni menadžment I 3 3   7
2. Poslovno planiranje I 3 2   6
3. Upravlјanje projektima I 3 2   6
4. Izborni predmet I I 3 2   6
      Izborna korpa I          
      Investiranje u hartije od vrednosti          
      Osiguravačko poslovanje          
5. Upravlјanje porodičnim poslovima II 3 2   6
6. Konkurentnost preduzeća i privrede II 3 2   6
7. Upravlјanje lјudskim resursima II 3 3   7
8. Izborni predmet II II 3 2   6
      Izborna korpa II          
      Životno i neživotno osiguranje          
      Upravlјanje rizicima          
9.     Specijalistički rad         10
  Ukupno ESPB 60