Izaberite stranicu

Studijski program Elektronsko poslovanje

Uverenja o akreditaciji studijskog programa spec. studija Elektronsko poslovanje

R.br. Šif. Pred.  

Naziv predmeta

 

Sem.

Broj časova  

ESPB

1. SST-24 Internet marketing I 3+2 6
2. SST-25 Poslovni informacioni sistemi I 3+2 6
3. SSA-32 Objektno-orijentisano projektovanje I 3+2 6
4.   Izborni predmet I I    
  SSA-17 Proizvodni menadžment   3+2 6
  SSA-14 Poslovno planiranje   3+3 7
  SSA-21 Upravljanje projektima   3+3 7
5. SSA-33 Sistemi za elektronsko učenje II 3+2 6
6. SSA-34 Primena integrisanih razvojnih alata II 3+3 7
7. SSA-35 Projektovanje sistema elektronskog poslovanja II 3+3 7
8.   Izborni predmet II II    
  SST-26 Upravljanje porodičnim poslovima   3+2 6
  SST-27 Konkurentnost preduzeća i privrede   3+2 6
  SSA-28 Upravljanje ljudskim resursima   3+2 6
9.   Specijalistički rad II   10
Ukupno časova aktivne nastave    
Ukupno ESPB 60 (61)

Po završetku studija stiče se diploma II stepena visokog obrazovanja specijalističkih strukovnih studija i stručno zvanje Strukovni poslovni informatičar – specijalista.