Izaberite stranicu

Студијски програм Електронско пословање

Uverenja o akreditaciji studijskog programa spec. studija Elektronsko poslovanje

Р.бр. Шиф. Пред.  

Назив предмета

 

Сем.

Број часова  

ЕСПБ

1. ССТ-24 Интернет маркетинг I 3+2 6
2. ССТ-25 Пословни информациони системи I 3+2 6
3. ССА-32 Објектно-оријентисано пројектовање I 3+2 6
4.   Изборни предмет I I    
  ССА-17 Производни менаџмент   3+2 6
  ССА-14 Пословно планирање   3+3 7
  ССА-21 Управљање пројектима   3+3 7
5. ССА-33 Системи за електронско учење II 3+2 6
6. ССА-34 Примена интегрисаних развојних алата II 3+3 7
7. ССА-35 Пројектовање система електронског пословања II 3+3 7
8.   Изборни предмет II II    
  ССТ-26 Управљање породичним пословима   3+2 6
  ССТ-27 Конкурентност предузећа и привреде   3+2 6
  ССА-28 Управљање људским ресурсима   3+2 6
9.   Специјалистички рад II   10
Укупно часова активне наставе    
Укупно ЕСПБ 60 (61)

По завршетку студија стиче се диплома II степена високог образовања специјалистичких струковних студија и стручно звање Струковни пословни информатичар – специјалиста.