Izaberite stranicu

Studijski program: Finansijsko poslovanje i računovodstvo

Struktura, svrha, ciljevi i kompetencije- Finansijsko poslovanje i računovodstvo

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Finansijsko poslovanje i računovodstvo

PRVA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Osnovi organizacije I 3 2   6
2. Osnovi menadžmenta I 3 3   7
3. Finansijsko računovodstvo I 3 3   7
4. Prvi strani poslovni jezik I I 2 2   5
5. Izborni predmet I I 2 2   5
      Izborna korpa I          
      Psihologija          
      Sociologija          
6. Osnovi ekonomije II 3 3   7
7. Poslovno pravo II 3 2   6
8. Nacionalna ekonomija II 2 2   5
9. Matematika II 3 2   6
10. Izborni predmet II II 3 2   6
      Izborna korpa II          
      Ekološki menadžment          
      Agroekonomija  
  Ukupno ESPB 60

 

DRUGA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Uvod u finansijsko poslovanje III 3 3   7
2. Primena informacionih tehnologija III 3 3   7
3. Bankarstvo III 3 2   6
4. Poslovno okruženje III 2 2   5
5. Izborni predmet III III 3 2   6
      Izborna korpa III          
      Javne finansije          
      Međunarodno oporezivanje          
6. Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju IV 3 3   7
7. Preduzetništvo IV 3 2   6
8. Prvi strani poslovni jezik II IV 2 2   5
9. Stručna praksa I IV       6
10. Izborni predmet IV IV 2 2   5
      Izborna korpa IV          
      Upravljanje i kontrola troškova          
      Osnovi revizije          
  Minimalan broj predmeta za polaganje 10
  Ukupno ESPB 60
TREĆA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Finansijska tržišta i institucije V 3 2   6
2. Analiza finansijskih izveštaja V 3 3   7
3. Osiguranje V 2 2   6
4. Finansijska strategija i planiranje poreza V 2 2   5
5. Izborni predmet V V 3 2   6
      Izborna korpa V          
     Vrednovanje preduzeća          
     Aktuarstvo          
6. Bankarski menadžment VI 3 2   6
7. Finansijski menadžment VI 3 2   5
8. Upravljačko računovodstvo VI 3 2   6
9. Stručna praksa II VI       6
10. Izborni predmet VI VI 3 3   7
      Izborna korpa VI          
     Investiciono bankarstvo          
     Analiza hartija od vrednosti          
  Ukupno ESPB 60
  Minimalan broj predmeta za sticanje diplome 30
  Broj ESPB bodova za sticanje diplome 180
P: Predavanja
A: Auditorne vežbe