Izaberite stranicu

Студијски програм Менаџмент

Uverenja o akreditaciji studijskog programa spec. studija Menadzment

Р.бр. Шиф. Пред.  

Назив предмета

 

Сем.

Број часова  

ЕСПБ

1. ССА-17 Производни менаџмент I 3+2 6
2. ССА-14 Пословно планирање I 3+3 7
3. ССА-21 Управљање пројектима I 3+3 7
4. Изборни предмет I I
ССТ-24 Интернет маркетинг 3+2 6
ССТ-25 Пословни информациони системи 3+2 6
ССА-32 Објектно-оријентисано пројектовање 3+2 6
5. ССТ-26 Управљање породичним пословима II 3+2 6
6. ССТ-27 Конкурентност предузећа и привреде II 3+2 6
7. ССА-28 Управљање људским ресурсима II 3+2 6
8. Изборни предмет II II
ССА-33 Системи за електронско учење 3+2 6
ССА-34 Примена интегрисаних развојних алата 3+3 7
ССА-35 Пројектовање система електронског пословања 3+3 7
9. Специјалистички рад II 10
Укупно часова активне наставе
Укупно ЕСПБ 60 (61)

По завршетку студија стиче се диплома II степена високог образовања специјалистичких струковних студија и стручно звање Струковни менаџер – специјалиста.