Izaberite stranicu

Studijski program: Preduzetnički biznis

Struktura, svrha, ciljevi i kompetencije – Preduzetnički biznis

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Preduzetnički biznis

PRVA GODINA

1. Osnovi organizacije I 3 2 6
2. Osnovi menadžmenta I 3 3 7
3. Finansijsko računovodstvo I 3 3 7
4. Prvi strani poslovni jezik I I 2 2 5
5. Izborni predmet I I 2 2 5
    Izborna korpa I
    Psihologija
    Sociologija
6. Osnovi ekonomije II 3 3 7
7. Poslovno pravo II 3 2 6
8. Nacionalna ekonomija II 2 2 5
9. Matematika II 3 2 6
10. Izborni predmet II II 3 2 6
    Izborna korpa II
    Ekološki menadžment
    Agroekonomija
Ukupno ESPB 60

 

DRUGA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Uvod u finansijsko poslovanje III 3 3   7
2. Primena informacionih tehnologija III 3   3 7
3. Upravljanje i kontrola troškova III 2 2   5
4. Poslovno okruženje III 2 2   5
5. Izborni predmet III III 3 2   6
      Izborna korpa III          
      Poslovanje medija          
      Geopolitika          
6. Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju IV 3 3   7
7. Preduzetništvo IV 3 2   6
8. Prvi strani poslovni jezik II IV 2 2   5
9. Stručna praksa I IV       6
10. Izborni predmet IV IV 3 2   6
      Izborna korpa IV          
      Poslovno komuniciranje          
      Tržišno komuniciranje          
  Minimalan broj predmeta za polaganje 10
  Ukupno ESPB 60
TREĆA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Finansijska tržišta i institucije V 3 2   6
2. Menadžment malih i srednjih preduzeća V 3 2   5
3. Osnovi elektronskog poslovanja V 3   2 6
4. Izrada i implementacija biznis plana V 3 3   7
5. Izborni predmet V V 3 3   7
      Izborna korpa V          
      Menadžment nabavke          
      Međunarodne organizacije i integracije          
6. Tržišno poslovanje VI 3 2   6
7. Upravljanje kvalitetom VI 3 2   6
8. Strateški menadžment tehnologija i inovacija VI 2 2   5
9. Stručna praksa II VI       6
10. Izborni predmet VI VI 3 2   6
      Izborna korpa VI          
      Vrednovanje preduzeća          
      Međunarodno oporezivanje          
  Minimalan broj predmeta za polaganje 10
  Ukupno ESPB 60
  Minimalan broj predmeta za sticanje diplome 30
  Broj ESPB bodova za sticanje diplome 180
P: Predavanja
A: Auditorne vežbe
L: Laboratorijske vežbe