Izaberite stranicu

Studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Struktura, svrha, ciljevi i kompetencije – Turizam i hotelijerstvo

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Turizam i hotelijerstvo

PRVA GODINA

1.Osnovi organizacijeI32 6
2.Osnovi menadžmentaI33 7
3.Finansijsko računovodstvoI33 7
4.Prvi strani poslovni jezik II22 5
5.Izborni predmet II22 5
     Izborna korpa I     
     Psihologija     
     Sociologija     
6.Osnovi ekonomijeII33 7
7.Poslovno pravoII32 6
8.Nacionalna ekonomijaII22 5
9.MatematikaII32 6
10.Izborni predmet IIII32 6
     Izborna korpa II     
     Ekološki menadžment     
     Agroekonomija 
 Ukupno ESPB60

 

DRUGA GODINA
Naziv predmetaSem.Broj
časova
EPSB 
PAL
MarketingIII22 5 
Primena informacionih tehnologijaIII3 37 
Osnovi turizma i hotelijerstvaIII33 7 
Ekonomika preduzećaIII22 5 
Izborni predmet IIIIII32 6 
    Izborna korpa III      
    Marketing istraživanje      
    Ponašanje potrošača      
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanjuIV33 7 
PreduzetništvoIV32 6 
Prvi strani poslovni jezik IIIV22 5 
Stručna praksa IIV   6 
Izborni predmet IVIV32 6 
    Izborna korpa IV      
    Turistička geografija      
     Posebni oblici turizma      
Minimalan broj predmeta za polaganje10 
Ukupno ESPB60 
TREĆA GODINA
Naziv predmetaSem.Broj
časova
EPSB 
PAL
Ekonomika turizmaV32 6 
Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzećaV33 7 
Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvuV32 6 
Prvi strani poslovni jezik IIIV22 5 
Izborni predmet VV33 7 
     Izborna korpa V      
     Prirodni resursi u turizmu      
     Sportsko rekreativni turizam      
Menadžment turističke destinacijeVI33 7 
Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvuVI32 6 
Drugi strani poslovni jezikVI22 5 
Stručna praksa IIVI   6 
Izborni predmet VIVI32 6 
     Izborna korpa VI      
     Ekologija i održivi razvoj u turizmu      
     Ruralni turizam      
     Informacioni sistemi u turizmu      
Minimalan broj predmeta za polaganje10 
Ukupno ESPB60 
Minimalan broj predmeta za sticanje diplome30 
Broj ESPB bodova za sticanje diplome180 
P: Predavanja
A: Auditorne vežbe
L: Laboratorijske vežbe