Izaberite stranicu

Menadžment

Specijalističke strukovne studije iz oblasti menadžmenta traju jednu godinu (60 ESPB) i koncipirane su u skladu sa potrebama tržišta rada. Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koje zahtevaju znanja i veštine iz oblasti menadžmenta.

Studijski program Menadžment zasniva se na multidisciplinarnom pristupu i savremenim teorijskim i praktičnim znanjima. Realizacija predmeta studijskog programa Menadžment odvija se kroz interaktivna predavanja, stručne vežbe, realne primere iz prakse i analize studija slučajeva.

Globalizacija, stalne i brze promene, razvoj savremenih tehnologija, inovacije, konkurencija, ekonomija zasnovana na informacijama i virtuelizacija radnog okruženja stavljaju nove izazove pred obrazovanje i savremeno poslovanje i upravljanje. Novo vreme i uslovi rada pored savremenih znanja zahtevaju i unapređene sposobnosti, veštine i kompetencije. Rad na usvajanju neophodnih veština studenata realizuje se kroz stručnu praksu koja se obavlja u organizacijama sa kojima Visoka poslovna škola strukovnih studija veoma uspešno sarađuje:

  • Societe Generale Srbija
  • Erste Bank AD Novi Sad
  • Univerexport Novi Sad
  • JP Srbijagas
  • Novosadski sajam
  • Univerzal DOO Novi Sad
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 SSA42 Proizvodni menadžment 1 3+3 7
2 SSA40 Poslovno planiranje 1 3+2 6
3 SSA21 Upravljanje projektima 1 3+2 6
4 Izborna korpa I 1 3+2 6
SSA36 Investiranje u hartije od vrednosti
SSA38 Osiguravačko poslovanje
5 SST26 Upravljanje porodičnim poslovima 2 3+2 6
6 SST27 Konkurentnost preduzeća i privrede 2 3+2 6
7 SSA28 Upravljanje ljudskim resursima 2 3+3 7
8 Izborna korpa II 2 3+2 6
SST22 Životno i neživotno osiguranje
SST23 Upravljanje rizicima
9 Specijalistički rad (MEN) 2 10