Izaberite stranicu

Obaveštenja – Specijalističke strukovne studije

Važna obaveštenja

Izveštaj komisije

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto asistent za užu oblast Marketing na određeno vreme od 3 godine po...

O B A V E Š T E NJ E

Prijava ispita za DECEMBARSKI ispitni rok će biti 24, 25. i 26.11.2022. 2022.godine. Ispitni rok traje od  29.11. do 16.12.2022. godine. Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 21.11.2022. godine, kako bi sve bile blagovremeno...

Izveštaj komisije

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Profesora strukovnih studija za užu oblast Menadžment u turizmu, po...

Izveštaj komisije

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Predavač za užu oblast Poslovna informatika, po konkursu koji je...

Izveštaj komisije

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Profesora strukovnih studija za užu oblast Poslovna ekonomija, po...