Obaveštenja – Specijalističke strukovne studije

Procedure izrade i kontrole kvaliteta specijalističkih radova (PDF)

Obaveštenja – Specijalističke strukovne studije

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKG RADA

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad Datum:07.12.2018. godine     ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKG RADA     Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom 07.12.2018. godine utvrđen je  datum odbrane     Mandić Nikola, br.indeksa 2016/120005 –...

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKG RADA

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad Datum:15.11.2018. godine     ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKG RADA     Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom 15.11.2018. godine utvrđen je  datum odbrane     Đurđević Dražana, br.indeksa 2016/120009...

Važna obaveštenja

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj sa predlogom kandidata za izbor u zvanje profesora strukovnih studija, za užu oblast Poslovna informatika, po konkursu koji je objavljen u...