Izaberite stranicu

Obaveštenja – Specijalističke strukovne studije

Važna obaveštenja

KREDITI I STIPENDIJE

Student korisnik kredita ili stipendije za školsku 2020/21. godinu, PRIJAVU ZA KORIŠĆENJE STUDENTSKOG KREDITA/STIPENDIJE (Obrazac br. 1a), preuzima u studentskoj službi i kojim prijavljuje svoje učešće na konkurs za školsku 2021/22. godinu. Ostali obrasci mogu se...

O B A V E Š T E NJ E

Svi studenti koji  upisuju ili obnavljaju  godinu školske  2021/22 god. u obavezi su da popune elektronski ŠV-20 obrazac  kroz svoj e-student nalog, imaju vidljivu uplatu na računu,  pa zatim predaju u službu sledeća dokumenta: