Izaberite stranicu

Трговина и међународно пословање

ЗАШТО СТУДИРАТИ ТРГОВИНУ И МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ?

 • постани стручњак за међународне пословне трансакције и трговину (унутрашњу, спољну, на велико и на мало);
 • стекни практична знања из области међународне економије и трговине, пословног комуницирања, истраживања тржишта и потрошача, маркетинга, електронске трговине и пословања са Европском унијом;
 • запосли се у државном или приватном сектору малих, средњих и великих предузећа или постани предузетник у оквиру трговинске и међународне делатности.

 

Атрактивност студијског програма ОСС Трговина и међународно пословање се огледа у растућем значају трговине на националном и глобалном нивоу, односно интензивном отварању тржишта, што имплицира и отварање нових радних места из области трговине и међународног пословања. Са аспекта Републике Србије, трговина и међународно пословање имају посебан значај због изазова које пружају европске интеграције, усмерене ка подстицању спољнотрговинских токова и интернационализацији пословања.

Студијски програм као свој крајњи исход има стицање релевантних применљивих знања, вештина и способности, које ће студентима обезбедити самосталност у обављању како општих послова из домена економије, тако и специјализованих послова из области трговине и међународног пословања. Такође, током студија се развија и критичко мишљење, вештине креирања нових решења, извршавања нестандардизованих послова, као и позитиван однос према процесу целоживотног учења.

Наставни садржај студијског програма је усклађен са савременим светским токовима и научним сазнањима из области трговине и међународног пословања.

Оно што издваја овај студијски програм од студијских програма других високошколских институција јесу стечена практична знања базирана на обавезним студентским праксама, где се у току студија студенти едукују у водећим трговинским предузећима.

Након завршетка студијског програма студент је оспособљен за следећа занимања:

 • стручњак за послове унутрашње трговине,
 • стручњак за спољнотрговинско пословање,
 • стручњак за међународни транспорт и шпедицију,
 • стручњак за продају,
 • менаџер малопродаје,
 • менаџер у велепродаји,
 • менаџер набавке,
 • менаџер производа,
 • посредник за трговину робом,
 • посредник за шпедитерску трговину.

 

Лице које заврши студијски програм ОСС Трговина и међународно пословање стиче стручни назив: Струковни економиста.

КАКО И КАДА КОНКУРИШЕМ?  – више информација о конкурсу можете наћи овде

Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОФБД01 Основи економије 1 3+2 7
2 24.ОФБД02 Основи менаџмента 1 3+2 7
3 24.ОФБД03 Пословно право 1 2+2 6
4 Изборна корпа (Први страни пословни језик 1) 1 2+2 6
24.ОФБД04 Први страни пословни језик 1 Енглески
24.ОФБК05 Први страни пословни језик 1 Немачки
5 Изборна корпа I 1 2+2 6
24.ОФБК06 Психологија
24.ОФБК07 Социологија
6 24.ОФБК08 Основи организације 2 2+2 6
7 24.ОФБК09 Рачуноводство 2 3+3 8
8 24.ОФБК10 Математика 2 2+3 7
9 24.ОПИК01 Информационо комуникационе технологије 2 3+2 7
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОТРК02 Маркетинг 3 3+2 7
2 24.ОТРК01 Међународна економија 3 3+2 7
3 Изборна корпа II 3 3+2 7
24.ОТРК03 Агроекономија
24.ОТРК05 Пословно комуницирање
24.ОТРК06 Увод у Европску унију
24.ОТРК04 Понашање потрошача
4 24.ОТРК07 Менаџмент набавке 3 3+2 7
5 24.ОТРК08 Међународна трговина 4 3+2 7
6 24.ОФБК12 Пословна статистика 4 3+2 7
7 Изборна корпа (Први страни пословни језик 2) 4 2+2 6
24.ОФБК19 Први страни пословни језик 2 Енглески
24.ОФБК20 Први страни пословни језик 2 Немачки
8 Изборна корпа III 4 3+2 6
24.ОТРК09 Менаџмент људских ресурса
24.ОТРК10 Еколошки менаџмент
9 24.ОТРК11 Истраживање тржишта 4 3+2 6
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОТРК12 Трговински менаџмент 5 3+2 7
2 24.ОТРК13 Канали маркетинга 5 3+2 7
3 Изборна корпа IV 5 3+2 7
24.ОФБК26 Управљање ризицима
24.ОТРК15 Менаџмент услуга
24.ОТРК16 Међународно пословно право
4 24.ОТРК14 Трговина и инвестиције Европске уније 5 3+2 7
5 24.ОТРК17 Стручна пракса 5 3
6 24.ОТРК18 Електронска трговина 6 3+2 7
7 24.ОТРК19 Спољнотрговинско пословање 6 4+3 8
8 Изборна корпа V 6 3+2 6
24.ОФБК31 Међународне финансије
24.ОТРК20 Међународна конкурентност
9 24.ОТРК21 Израда завршног рада 6 3
10 24.ОТРК22 Завршни рад 6 5