Izaberite stranicu

Туризам и хотелијерство

ЗАШТО СТУДИРАТИ ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО?

  • Привредна грана која непрестано расте и развија се
  • Сигурно запослење у туристичким агеницијама, хотелима, ресторанима, туристичким организацијама, националним парковима, итд.
  • Рад са људима у динамичном окружењу, путовања.

 

ДЕТАЉНИЈЕ О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

 

Основне струковне студије Туризам и хотелијерство конципиране су према потребама кандидата који су спремни да своје знање и вештине прилагоде савременим потребама, како туристичког, тако и хотелијерског тржишта. Константан растући тренд туристичког промета несумњиво захтева велики број туристичких радника; стога се студирање на овом студијском програму перципира као правилно инвестирање у пословну будућност.

Синергијом општих и стручно-апликативних предмета на овом студијском програму стичу се основна знања из сфере економије, маркетинга, менаџмента и људских ресурса, који ће омогућити студентима да успешно одговоре на све пословне изазове које намеће савремено туристичко тржиште.

Посебан мултидисциплинарни приступ огледа се кроз теоријско изучавање селективних облика туризма и савременог хотелског пословања, које се надограђује практичном наставом у еминентним предузећима из сфере туризма и хотелијерства. Кроз пажљиво осмишљену стручну и плаћену феријалну праксу, студенти су у могућности да своју каријеру граде већ на самом почетку студирања.

Усвајањем критичког начина размишљања и низa пословних и социјалних вештина, пред студентима ће се наћи читав низ позиција приликом одабира будућих послова, као што су:

  • средње и више функције у туристичким привредним субјектима;
  • образовне институције;
  • истраживачке организације;
  • локалне, регионалне и туристичке организације;
  • туристичке агенције и авиокомпаније;
  • агенције за маркетинг итд.

Да ли ћете вашу каријеру градити у области туризма или хотелијерства, није битно, јер студирање на овом студијском програму представља перспективну одлуку, која ће вам омогућити да стечено знање и вештине примените било где у свету.

 

Лице које заврши студијски програм ОСС Туризам и хотелијерство стиче стручни назив: Струковни економиста.

КАКО И КАДА КОНКУРИШЕМ?  – више информација о конкурсу можете наћи овде

Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОФБД01 Основи економије 1 3+2 7
2 24.ОФБД02 Основи менаџмента 1 3+2 7
3 24.ОФБД03 Пословно право 1 2+2 6
4 Изборна корпа (Први страни пословни језик 1) 1 2+2 6
24.ОФБД04 Први страни пословни језик 1 Енглески
24.ОФБК05 Први страни пословни језик 1 Немачки
5 Изборна корпа I 1 2+2 6
24.ОФБК06 Психологија
24.ОФБК07 Социологија
6 24.ОФБК08 Основи организације 2 2+2 6
7 24.ОФБК09 Рачуноводство 2 3+3 8
8 24.ОФБК10 Математика 2 2+3 7
9 24.ОПИК01 Информационо комуникационе технологије 2 3+2 7
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОТХК03 Услуге у угоститељству 3 3+2 7
2 24.ОФБК12 Пословна статистика 3 3+2 7
3 24.ОТРК02 Маркетинг 3 3+2 7
4 24.ОТХК02 Основи туризма и хотелијерства 3 3+2 7
5 Изборна корпа II 3 3+2 7
24.ОТРК03 Агроекономија
24.ОТРК05 Пословно комуницирање
24.ОТРК06 Увод у Европску унију
24.ОТРК04 Понашање потрошача
6 Изборна корпа (Први страни пословни језик 2) 4 2+2 6
24.ОФБК19 Први страни пословни језик 2 Енглески
24.ОФБК20 Први страни пословни језик 2 Немачки
7 Изборна корпа III 4 3+2 6
24.ОТХК04 Рурални туризам
24.ОТРК09 Менаџмент људских ресурса
24.ОТРК10 Еколошки менаџмент
8 24.ОТХК01 Посебни облици туризма 4 3+2 7
9 24.ОТРК11 Истраживање тржишта 4 3+2 6
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОТХК05 Квалитет услуга у туризму и хотелијерству 5 3+3 7
2 24.ОТХК06 Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа 5 3+3 7
3 Изборна корпа IV 5 3+2 7
24.ОТРК13 Канали маркетинга
24.ОТХК09 Спортско-рекреативни туризам
4 Изборна корпа (Први страни пословни језик 3) 5 2+2 6
24.ОТХК07 Први страни пословни језик 3 Енглески
24.ОТХК08 Први страни пословни језик 3 Немачки
5 24.ОТХК10 Стручна пракса 6 3
6 24.ОТХК11 Менаџмент туристичке дестинације 6 4+3 8
7 24.ОТХК12 Трендови и иновације у туризму 6 3+2 7
8 Изборна корпа V 6 3+2 7
24.ОФБК34 Предузетничке финансије
24.ОТХК13 Предузетништво у туризму
9 24.ОТХК14 Израда завршног рада 6 3
10 24.ОТХК15 Завршни рад 6 5