Izaberite stranicu

Уџбеничка грађа

Основна уџбеничка грађа

Финансијска математика и обрачун тарифа у осигурању живота, Папић-Благојевић Наташа, Томашевић Стеван, Милић Драгана

Увод у финансије теорија и пракса, Пауновић Бранка

Примена информационих технологија, Марошан Зоран

Основи економије, Ђурић Дејан

Менаџмент, Јошанов Врговић Ивана

Менаџмент људксих потенцијала, Јошанов Врговић Ивана

Међународне финансије, Живков Дејан

Канали маркетинга, Јовичић Драгољуб

Јавне финансије, Вуковић Марија

Понашање потрошача, Јовичић Драгољуб

Предузетничке финансије, Јовин Слободанка

Еколошки менаџмент, Ђукић Петар и Ђукановић Славиша

Конкурентност предузећа и националне економије, Драгана Ђурић, Дејан Ђурић, Јелена Обрадовић

Пословне финансије, Бисерка Комненић, Мирела Момчиловић

Основи организације, Милијана Рогановић, Биљана Станков

Европска унија – трговина, инвестиције и конкурентност, Биљана Станков, Милијана Рогановић

Помоћна уџбеничка грађа

Трендови и иновације у туризму, Бошков Вероникa

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа, Бошковић Татјана

Међународна трговина, Ћузовић Ђорђе

Менаџмент догађаја, Гајић Тамара

Спортско-рекреативни туризам, Ковачевић Берлековић Бојана

Економика аграра, Максимовић Бранка

Осигурање, Милић Драгана

Финансијска и актуарска математика, Папић-Благојевић Наташа, Томађевић Стеван и Томашевић Драгана

Ревизија, Влаовић Беговић Сања и Томашевић Стеван

Анализа финансијских извештаја, Сања Влаовић Беговић, Стеван Томашевић

Економика туризма, Татјана Бошковић

Инвестиционо банкарство, Слободанка Јовин

Квалитет услуга у туризму и угоститељству, Тамара Гајић

Маркетинг, Бранка Максимовић, Драгољуб Јовичић

Менаџмент људских ресурса у туризму и угоститељству. Вероника Бошков

Основи туризма и хотелијерства, Бојана Ковачевић Берлековић

Пословно право, Гордана Љубојевић, Исидора Милошевић

Природни ресурси у туризму, Бојана Ковачевић Берлековић

Приручник за општи и пословни немачки језик, Ивана Зорица-Самарџић

Приручник за први и други страни пословни језик енглески, Наташа Бикицки, Тамара Вережан

Основи организације, Милијана Рогановић

Рурални туризам, Татјана Бошковић

Социологија, Гордана Вуксановић

Туристичка географија, Тамара Гајић

Управљање инвестицијама, Мирела Момчиловић

Увод у психологија, Маја Вукадиновић

Инвестирање у хартије од вредности, Дејан Живков