Izaberite stranicu
Pomoćna udžbenička građa

Trendovi i inovacije u turizmu, Boškov Veronika

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća, Bošković Tatjana

Međunarodna trgovina, Ćuzović Đorđe

Menadžment događaja, Gajić Tamara

Sportsko-rekreativni turizam, Kovačević Berleković Bojana

Ekonomika agrara, Maksimović Branka

Osiguranje, Milić Dragana

Finansijska i aktuarska matematika, Papić-Blagojević Nataša, Tomađević Stevan i Tomašević Dragana

Revizija, Vlaović Begović Sanja i Tomašević Stevan