Izaberite stranicu

Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност

НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП

14. – 15. април 2022. године – Златибор

УПРАВЉАЊЕ ИЗАЗОВИМА САВРЕМЕНОГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА:

Знање – Дигитализација – Иновативност

На скупу ће бити присутни представници институционалног и пословног сектора, стручне и научне јавности.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА АУТОРЕ

  • Званичан језик конференције: Српски језик.
  • За потребе учешћа на конференцији аутори достављају апстракт.
  • Апстракти радова ће бити публиковани у зборнику апстраката.
  • Један аутор може пријавити највише два апстракта.
  • На једном апстракту се највише може наћи три аутора.
  • Апсткратке у одговарајућој форми доставити до 8. априла 2022. године на e-mail: skola@vps.ns.ac.rs

Детаље можете видети овде