Izaberite stranicu

Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost

NAUČNO-STRUČNI SKUP

14. – 15. april 2022. godine – Zlatibor

UPRAVLJANJE IZAZOVIMA SAVREMENOG POSLOVNOG OKRUŽENJA:

Znanje – Digitalizacija – Inovativnost

Na skupu će biti prisutni predstavnici institucionalnog i poslovnog sektora, stručne i naučne javnosti.

INFORMACIJE ZA AUTORE

  • Zvaničan jezik konferencije: Srpski jezik.
  • Za potrebe učešća na konferenciji autori dostavljaju apstrakt.
  • Apstrakti radova će biti publikovani u zborniku apstrakata.
  • Jedan autor može prijaviti najviše dva apstrakta.
  • Na jednom apstraktu se najviše može naći tri autora.
  • Apstkratke u odgovarajućoj formi dostaviti do 8. aprila 2022. godine na e-mail: skola@vps.ns.ac.rs

Detalje možete videti ovde