Izaberite stranicu

Anđela Vidojević

Zvanje

Demonstrator

E-mail andjelavidojevic01@gmail.com
Kabinet KABINET 32
Konsultacije Utorak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Anđela Vidojević je rođena 20.04.2001. godine u Sremskoj Mitrovici.
Srednju školu gimnaziju „Sava Šumanović“ smer ekonomski tehničar završila je u Šidu.
2020. godine upisala je Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Novom Sadu, smer Trgovina i međunarodno poslovanje. U 2021. godini postaje student mentor. U decembru 2022. godine izabrana je u zvanje demonstratora za užu oblast Ekonomska teorija i politika, sa prosečnom ocenom tokom osnovnih studija 8,96.

Predavanja

  Vežbe

   POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)

  Ispiti

   Materijali

   Obaveštenja