Izaberite stranicu

Anđela Vidojević

Zvanje

Demonstrator

E-mail andjelavidojevic01@gmail.com
Kabinet KABINET 33
Konsultacije Sreda 14:30-16:30
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Anđela Vidojević je rođena 20.04.2001. godine u Sremskoj Mitrovici.
Srednju školu gimnaziju „Sava Šumanović“ smer ekonomski tehničar završila je u Šidu.
2020. godine upisala je Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Novom Sadu, smer Trgovina i međunarodno poslovanje. U 2021. godini postaje student mentor. U decembru 2022. godine izabrana je u zvanje demonstratora za užu oblast Ekonomska teorija i politika, sa prosečnom ocenom tokom osnovnih studija 9,07. Diplomski rad je odbranila na temu ” Pravila uspešnog poslovanja i društvena odgovornost trgovinskih preduzeća ” iz predmeta Trgovinski menadžment sa ocenom 10.
2023. godine upisuje Master strukovne studije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, smer Međunarodno poslovanje i finansije.

Predavanja

    Vežbe

      OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 17)
      MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)

    Ispiti