Izaberite stranicu

dr Biljana Stankov

Funkcija Koordinator za izdavačku delatnost
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail biljana.stankov@vps.ns.ac.rs
Telefon +381214854008
Kabinet KABINET 16
Konsultacije Utorak 10:00-12:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Dr Biljana Stankov je profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Tokom višegodišnjeg rada u oblasti visokog obrazovanja prošla je kroz zvanja: Saradnik u nastavi (2008-2011), Asistent (2011-2018), Predavač (08.02.2018. – 08.02.2023 ) i Profesor strukovnih studija (10.02.2023. i trenutno). Biljana Stankov je 2001. godine završila srednju ekonomsko-trgovinsku školu u Zrenjaninu i iste godine postala student Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, na usmerenju Marketing. Fakultet završava 2006. godine sa prosečnom ocenom tokom studija 9,03 i dobija zvanje Diplomirani ekonomista. Diplomski rad pod nazivom „Primena analize varijanse u istraživanju tražnje pojedinih smerova u srednjoškolskom obrazovanju“ odbranila je sa ocenom 10, a mentor joj je bio profesor dr Mirko Savić. Naredne godine je postala saradnik u nastavi na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu (tadašnjem Spoljnotrgovinskom fakultetu), Univerziteta Privredna akademija. Na osnovnim akademskim studijama je bila angažovana kao saradnik profesora dr Miroslava Đorđevića i izvodila je nastavu na predmetima Osnovi ekonomije, Makroekonomija i Mikroekonomija. Novembra 2008. godine se zapošljava, kao saradnik u nastavi, na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Nakon završetka master akademskih studija, na istoj visokoškolskoj ustanovi je izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija. Izvodila je nastavu iz brojnih predmeta koji pripadaju pomenutoj naučnoj oblasti, među kojima se izdvajaju: Osnovi ekonomije, Osnovi menadžmenta, Osnovi organizacije, Izrada i implementacija biznis plana, Upravljanje i kontrola troškova, Upravljačko računovodstvo, Tržišno komuniciranje, Marketing, Menadžment nabavke i Spoljnotrgovinsko poslovanje. Zvanje Master ekonomista stekla je 2012. godine na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Univerziteta Privredna akademija, na usmerenju Ekonomsko-pravne studije Evropske unije. Ovaj nivo studija je završila sa prosečnom ocenom 10,00, a master rad pod nazivom „Unapređenje konkurentnosti Srbije i ostalih zemalja bivše SFRJ u kontekstu evropskih integracija“ odbranila je sa ocenom 10, pod mentorstvom profesorice dr Jelene Vapa Tankosić. Uz podršku i pomoć mentorke, objavila je više radova koji su nastali kao rezultat, kako tadašnje, tako i aktuelne saradnje. Naredne godine na istom fakultetu postaje student doktorskih akademskih studija na usmerenju Poslovna ekonomija. Nakon što je, zaključno sa 2015. godinom, položila sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 9,40, pristupa prijavi teme i izradi doktorske disertacije pod mentorstvom profesora dr Nikole Gradojevića. Decembra 2017. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Panel analiza stranih direktnih investicija i konkurentnosti u evropskim zemljama u nastajanju i razvoju“ i stekla naučno zvanje Doktor nauka – ekonomske nauke. Pored navedenog zvanja, Biljana Stankov poseduje i naučno zvanje Naučni saradnik u oblasti društvenih nauka – ekonomija, dodeljeno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Odnosno matičnog naučnog odbora za pravo, ekonomiju i političke nauke. Tokom rada na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija i Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, Biljana Stankov je učestvovala u procesima akreditacije i provere kvaliteta pomenutih visokoobrazovnih institucija, kao i u vrednovanju njihovih studijskih programa. Od 2016. godine, u saradnji sa glavnom i odgovornom urednicom dr Jelenom Damnjanović, bavi se uređivanjem naučno-stručnog časopisa  International Journal of Economic Practice and Policy (prethodni naziv Škola biznisa), čiji je izdavač Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada. Biljana Stankov je Koordinator za izdavačku delatnost Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada i član Marketing tima. Takođe je angažovana je i kao član uređivačkog odbora i recenzent časopisa. 2016. godine postaje administrator, a 2018. godine i verifikator u okviru Kartona naučnog radnika AP Vojvodine, koji predstvlja deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP Vojvodini kojim rukovodi Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Kao recenzent je bila angažovana od strane uredništva naučnih časopisa„Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies“ i „EMC Review – Economy and Market Communication Review“. Biljana Stankov se bavila organizaciojom međunarodne naučne konferencije i uređivanjem zbornika saopštenja sa međunarodne naučne konferencije „Economic Development and Competitiveness of European Countries” koja se počev od 2018. godin svake druge godin održava u organizaciji Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada. Pored toga, učestvovala je i u organizaciji naučno-stručne konferencije nacionalnog značaja i uređivanju zbornika saopštenja “EU za mlade – izazovi i mogućnosti” i “Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost”. Kao istraživač je bila, i trenutno je, angažovana u okviru više razvojno-istraživačkih i naučno-istraživačkih projekata nacionalnog i međunarodnog značaja. Takođe, je kao mentro ili član komisije bila angažovana u okviru velikog broja komisija za ocenu i odbranu završnih radova studenata osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija (preko 65). Biljana Stankov je bila angažovana u radu više stručnih komisija Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada, a takođe i u okviru stručnih komisija AP Vojvodine (Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija sa teritorije AP Vojvodine i Ispitna komisije za polaganje stručnih ispita za sticanje dozvole za rad kandidata koji ostvaruju obrazovno-vaspitni rad u školama za ekonomsku grupu predmeta sa teritorije AP Vojvodine). Tokom rada je učestvovala i u većem broju humanitarnih aktivnosti i aktivnosti od značaja za širu društvenu zajednicu u orgnaizaciji Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu. Osnovne oblasti njenog dosadašnjeg interesovanja i budućeg naučnog usavršavanja su: strane direktne investicije, nacionalna konkurentnost, konkurentnost privrede i preduzeća, Evropska unija, međunarodna ekonomija i ekonomija evropskih integracija. Biljana Stankov je do sada, kao autor ili koautor, učestvovala na oko 40 naučnih konferencija, objavila više od 30 radova u naučnim časopisima i tematskim zbornicima nacionalnog značaja i 3 rada u okviru monografskih studija. Autor je ili koautor osnovnih udžbnika „Evropska unija: trgovina, investicije i konkurentnost“ i „Osnovi organizacije: organizacioni aspekti trgovinskih preduzeća“, kao i publikacija  „How well do we know each other? Secondary-school students atitudes towards the Europan Union: research results“, „EU za mlade – izazovi i mogućnosti“ i „Priručnik o EU za nastavnike i učenike u srednjim školama – EU Handbook for Secondary Schools“.„

 

Živkov, D., Stankov, B., Roganović, M., & Momčilović, M. (2022). Dynamic correlation between the selected cereals traded in commodity exchange market in AP Vojvodina. Economics of Agriculture, 69(2), 395-410.

Stankov, B., i Roganović, M. (2022). Pružanje podrške i podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća u Evropskoj uniji. Akcionarstvo – časopis za menadžment, 28(1), 21-45.

Stankov, B., & Papić-Blagojević, N. (2022). Research and forecasting the value of product import from the European Union to the Republic of Serbia. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries:Trade and Investment Relations (pp. 9-12). Novi Sad School of Business.

Đurić, D., Stankov, B., & Roganović, M. (2021). Analysis of investments as determinants of economic growth of the Republic of Serbia in the context of getting closer the European Union. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(2), 221-243.

Simić, M., & Stankov, B. (2020). Foreign trade in agricultural products between the Republic of Serbia and the Republic of Kazakhstan – A decade since the singing of the Free Trade Agreement. School of Business, 17(1), 86-111.

Stankov, B., & Roganović, M. (2019). Managing FDI determinants: Overview of selected panel data empirical studies. In Ž. Živković (Ed.), Proceeding from International May Conference on Strategic Management (pp. 205-211). University of Bor, Technical Faculty in Bor, Department of Engineering Management.

Stankov, B., & Vapa Tankosić, J. (2019). A panel data analysis of FDI inflows and pillars of competitiveness in Emerging and Developing Europe. In Z. Grubišić, D. Vuković, H. Hanić & M. Bugarčić (Eds.), Global Economic Trends – Challenges and Opportunities (pp. 51-55). Belgrade Banking Academy, Faculty of banking, insurance and finance.

Stankov, B., Damnjanović, J., & Roganović, M. (2018). Pillars of competitiveness as FDI determinants in host countries: A review of the panel data empirical studies. School of Business, 15(2), 98-116.

Stankov, B., & Damnjanović, J. (2018). Savremene teorije o stranim direktnim investicijama: pregled najistaknutijih teorija. Ekonomija – teorija i praksa, 11(4), 36-46.

Stankov, B., & Damnjanović, J. (2018). Foreign direct investments in classical and neoclassical theories of international trade. In D. Soleša & V. Šimović (Eds.), Innovation, ICT and Education for the Next Generation (pp. 385-404). Faculty of Economics and Engineering Management in Novi Sad.

 

Predavanja

  TRGOVINA I INVESTICIJE EVROPSKE UNIJE
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17 - MS)
  TRGOVINA I INVESTICIJE EVROPSKE UNIJE
  SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (BOL. 17)
  UVOD U EVROPSKU UNIJU
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  UVOD U EVROPSKU UNIJU
  MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  TRGOVINA I INVESTICIJE EVROPSKE UNIJE
  TRGOVINA I INVESTICIJE EVROPSKE UNIJE

Ispiti

  MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
  POSLOVANJE SA EVROPSKOM UNIJOM (BOL. 07)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (PRE BOL.)
  TRGOVINA I INVESTICIJE EVROPSKE UNIJE
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  EKONOMIKA TRGOVINE (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 12)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)
  PREDUZETNIŠTVO (BOL. 07)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 12)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (PRE BOL.)
  EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17 - MS)
  SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
  TRGOVINA I INVESTICIJE EVROPSKE UNIJE
  SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
  PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
  EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
  UVOD U EVROPSKU UNIJU
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
  UVOD U EVROPSKU UNIJU
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)

Materijali

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17)
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17 - MS)
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (MS)
MARKETING (BOL. 12)
MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 17)
MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI (BOL. 17 - MS)
OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (BOL. 17)
STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
TRGOVINA I INVESTICIJE EVROPSKE UNIJE
UVOD U EVROPSKU UNIJU

Obaveštenja

26. maj 2024.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – 20. maj 2024.

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Vorkapić Anja – 74(8)

Ostojić Luka – 61(7)

Perić Tamara – 56(6)

Lučić Nina – 64(7)

PREDUZETNIŠTVO

Ćeran Milan – 62(7)

MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI

Rašević Aleksandar – 94(10)

Kovač Valerija – 100(10)

MEĐUNARODNA EKONOMIJA – Ispit

Savanović Milan – 94(10)

Gutović Kristijan – 61(7)

MEĐUNARODNA EKONOMIJA – Kolokvijum

Kolokvijum je položila Dragičević Teodora 21 bod.

Kolokvijum nisu položili: Malić Jana (10 bodova), Đukić Marija (12 bodova) i Martinović Mihailo (0 bodova)

UVID U RADOVE, UPIS OCENA I KONSULTACIJE U VEZI DOPUNE PREDISPITNIH BODOVA

Ponedeljak 27. maj u 9 č., kabinet br. 16.

19. maj 2024.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – 17. maj 2024.

TRGOVINA I INVESTICIJE EVROPSKE UNIJE

Papuga Mikola – 75(8)

Panić Dajana – 59(6)]

Golić Milica – 62(7)

UVOD U EVROPSKU UNIJU

Malić Jana – 62(7)

Dragićević Teodora – 10 (nije položeno)

Popravni kolokbijum iz predmeta Uvod u Evropsku uniju položila je Đurić Marija (24 boda), a nije položio Dimić Nikola (1 bod)

UVID U RADOVE I UPIS OCENA: Ponedeljak 20. maj 2024. god. u 12 časova u kabinetu br. 16.

18. april 2024.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – 15.04.2024.

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Gavrilović Dunja – 79(8)

Klecin Anđela – 62(7)

Kolović Jasna – 64(7)

Tasić Teodora – 58(6)

Ćirić Milana – 74(8)

Čikoš Danijela – 62(7)

Jurošević Darko – nije položeno (5)

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INTEGRACIJE

Nedić Bojaa -77(8)

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Ćosović Jovan – 91(10)

Grigorijević Jelena – 71(8)

Milić Violeta – 61(7)

Ostojić Luka – nije položeno (5)

Popravni kolokvijum:

Krstić Slavko – 22 (dopuna predispitnih bodova)

Vorkapić Anja – 12 (nije položeno)

 

18. april 2024.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – 12.04.2024.

UVOD U EVROPSKU UNIJU

Ispit:

Popović Aleksandar – 88(9)

Ilić Srđan – 84(9)

Gavrilović Dunja – 56(6)

Marić Marina – 56(6)

Ogrizović Anđela – 51(6)

Malić Jana – nije položeno (13 bodova)

Popravni kolokvijum:

Dragičević Teodora – 21 (dopuna predispitnih bodova)

Đurkić Marija – nije položeno

TRGOVINA I INVESTICIJE EVROPSKE UNIJE

Ispit:

Komnenić Aleksandar – nije položeno

Popravni kolokvijum:

Đorđević Milica – 27

 

 

12. mart 2024.
REZULTATI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – mart 2024

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Kolović Jasna – 29

Gutović Kristijan – 27

Ćirić Milana – 23

Jurošević Darko – 16

Boković Marija – nije položeno (9)

Ogrizović Anđela – nije položeno (5)

Studenti koji su položili kolokvijum imaju uslov za izlazak na ispit.

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Ristić Stoja – 35 (predispitni bodovi: 49)

Grigorijević Jelena – 28 (predispitni bodovi 46)

Perić Tamara – 23 (predispitni bodovi: 34)

Ostojić Luka – 30 (predispitni bodovi: 33)

Mirković Jelena – 22 (dopuna predispitnih bodova)

Milić Violeta – 21 (dopuna predispitnih bodova)

Krstić Slavko – nije položeno (14 bodova)

Koleginice mogu dopuniti predispitne bodove u terminu konsultacija.

6. mart 2024.
REZULTATI ISPITA – 04. mart 2024. godine

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Karović Bojana – 100 (10)

Sič Anabela – 71(8)

Drezgić Željko – 61(7)

Vulić Milana – 57(6)

Milovanović Aleksandar – 56(6)

Bulajić Miljan – 51(6)

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Bjelanović Vladanka – 91(10)

Gavrilović Dunja -5

Gajdoš Teodora – 74(8)

Ilić Srđan – 72(8)

Obradović Andrej – 71(8)

UVID U RADOVE I UPIS OCENA: Ponedeljak 11. mart u 9 č, kabinet 16.

3. mart 2024.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – 01. mart 2024. god.

UVOD U EVROPSKU UNIJU

Gavrilović Dunja – 5 (nije položeno)

Gajdoš Teodora – 61 (7)

Davidović Aleksandar – 64 (7)

Martinović Mihailo – 53 (6)

Mihajlović Žarko – 62(7)

Tasić Teodora – 53(6)

Popravni kolokvijum su položile Jana Malić (24) i Anđela Ogrizović (19). Mole se koleginice da na vreme dopune svoje predispitne bodove.

Uvid u radove i upis ocena: Ponedeljak 04. mart u terminu od 9č do 10č, kabinet 16.

14. februar 2024.
Trgovina i investicije Evropske unije – 14.02.2024.

https://app.sli.do/event/sfyqdNAV7ztytbvTEE49Rv

https://wall.sli.do/event/nWY2BkHEfEVP2J6huVuL7U?section=49c5455b-6b38-4af6-ac26-11481a33c526

9. februar 2024.
REZULTATI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – Januarski ispitni rok 2024

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Gavrilović Dunja – 30

Tasić Teodora – 25

Babić Miloš – 20

Kolovkić Jasna – 17

Klecin Anđela – 16

Gajdoš Teodora – 8 (nije položeno)

UVOD U EVROPSKU UNIJU 

Gavrilović Dunja – 23

Martinović Mihailo – 18

Tasić Teodora – 18

Mihajlović Žarko – 16

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Drezgić Željko – 38

Ćosović Jovan – 37

Vulić Milana – 31

Lučić Nina – 28

Sič Anabela – 26

Bulajić Miljan – 21

Milovanović Aleksandar – 21

Milić Violeta – 21

Mirković Jelena – 16 (nije položeno)

Perić Tamara – 12 (nije položeno)

Laković Matija – 12 (nije položeno)

Krstić Slavko – 10 (nije položeno)

Ristić Stoja – 6 (nije položeno)

Vorkapić Anja – 5 (nije položeno)

Grigorijević Jelena – 3 (nije položeno)

Ostojić Luka – 3 (nije položeno)

UVID U RADOVE: Ponedeljak 12. februar u 9 časova, kabinet 16.

 

 

26. oktobar 2023.
UVOD U EVROPSKU UNIJU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmQWMhyz3xH4TFkAMwUkAKGa9Zmsqtmuw9gEyET3YQfobWkw/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdldq-a8iO0SCd6bH8I6ZAFjkxHfp0Ews3perLkxHfmNZJayQ/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezjMiCnX4GlN-N4xvdQFJuzPLcW3G-T7cETUtYPFcJJpmmXQ/viewform?usp=sf_link

 

 

26. septembar 2023.
REZULTATI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – Oktobar1 2023

Popravni kolokvijum su položile:
Erski Tamara – 23 boda
Rajković Dragana – 20 bodova
Lalić Milana – 23 boda
Lučić Milica – 23 boda
Mole se koleginice da na vreme dopune svoje predispitne bodove.

25. septembar 2023.
TRGOVINA I INVESTICIJE EVORPSKE UNIJE – Rezultati ispita Oktobar1 2023

Vujin Boris – 57(6)

Jevtić Jovana – 57(6)

Kuprešanin Nataša – 64(7)

Maksimović Marija – 68(7)

Mijić Vanja – 68(7)

Požar Arpad – 59(6)

Rajčić Milana – 61(7)

Trivunović Milica – 61(7)

Marjanov Miladinka – 51(6)

23. septembar 2023.
REZULTATI ISPITA – Oktobar1 2023

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Teglaš Marija – 61(7)

Vekić Bojana – 71(8)

EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – Master studije

Janković Teodora – 75(8)

Rupar Milica – 67(7)

OSNOVI ORGANIZACIJE

Nestrović Luka – 61(7)

Uvid u radove i upis ocena: ponedeljak 25. septembar u 14 časova, kabinet 16 Liman.

22. septembar 2023.
REZULTATI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – Oktobar1 2023

Menadžment u spoljnoj trgovini: Savić Milica – 21 bod (dopuna predispitnih bodova); Arnjaš Ivona – 14 poena (nije položen kolokvijum)

Međunarodna ekonomija: Dimić Sara – 21 bod (dopuna predispitnih bodova)

22. septembar 2023.
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Rezultati ispita oktobar1 2023

ISPIT SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI

Perković Željana – 87(9)

Purić Danijela – 73(8)

Kokot Slađana – 71(8)

Petković Nikola – 68(7)

Kustudić Jovana – 66(7)

Strižak Luka – 51(6)

Uvid u radove i upis ocena: ponedeljak 25. septembar u 14 časova, kabinet 16 na Limanu.

 

 

7. septembar 2023.
REZULTATI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – Septembar 2023

MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI

Perković Željana – 31 bod

Purić Danijela – 35 bodova

Petrović Suzana – 39 bodova

Kustudić Jovana – 21 bod

Sve ostale koleginice sem Kustudić Jovane imaju dovoljno predispitnih bodova za izlazak na ispit.

TRGOVINA I INVESTICIJE EVROPSKE UNIJE

Panić Dajana – 22 boda

Bajić Srđan – 18 bodova

Rajčić Milana – 23 boda

Panić Dajana i Bajić Srđan moraju dopuniti predispitne bodove.

5. septembar 2023.
TRGOVINA I INVESTICIJE EVROPSKE UNIJE – Rezultati ispita septembar 2023

Kondžulović Anđela – 92(10)

Bočković Milica – 91(10)

Marinković Danijela – 72(8)

Dimitrovski Jovana – 68(7)

Dragičević Teodora – 66(7)

Jocković Marina – 65(7)

Mojin Vesna – 61(7)

Popović Ivana – 61(7)

Kalić Anica – 59(6)

Božić Aleksandra – 59(6)

Rodić Anđela – 58(6)

Vekić Martina – 58(6)

Božić Kristina – 57(6)

Maksić Nikolina – 57(6)

Komnenić Aleksandar – 56(6)

Džombeta Darko – 53(6)

Koleginice Nataša Kuprešanin i Milica Tribunović nisu položile ispit.

Potrebno je da se koleginica Tijana Trivunović javi radi dopune bodova.

Uvid u radove i upisa ocena: četvrtak 07. sepbembar u 15 časova u kabinetu 16.

5. septembar 2023.
MEĐUNARODNA EKONOMIJA – Septembar 2023

Budimčević Teodora – 61(7)

Perić Tamara – 57(6)

Uvid u radove i upis ocena: četvrtak 07. sepbembar u 15 časova u kabinetu 16.

5. septembar 2023.
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Rezultati ispita septembar 2023

Borojević Danijel – 61(7)

Gnjatović Natalija – 81(9)

Grahovac Emilija – 63(7)

Dragičević Milica – 67(7)

Kokot Slađana – 5

Mićić Tijana – 56(6)

Nikolić Nevena – 76(8)

Rakić Aleksandra – 65(7)

Rakić Slađana – 65(7)

Sivčević Dajana – 64(7)

Silađi Jelena – 100(10)

Solaković Maja – 68(7)

Tanasić Daliborka – 67(7)

Švenda Lenka – 65(7)

Uvid u radove i upis ocena: četvrtak 07. septembar u 15 časova u kabinetu 16.

 

 

5. septembar 2023.
REZULTATI ISPITA – Septembar 2023

EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – Master studije

Mihajlov Milana – 77(8)

Arifović Gordana – 72(8)

Dražić Milica – 64(7)

Jerinić Jelena – 62(7)

Pajčin Luka – 61(7)

Radojičić Stevan – 56(6)

Jovanović Jovana – 56(6)

Samardžić Jovana – 56(6)

Milićević Zorana – 54(6)

Uvid u radove i upis ocena: četvrtak 7. septembar u 15 časova  u kabinetu 16.

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Božić Aleksandra – 65(7)

Živković Milan – 56(6)

Uvid u radove i upis ocena: četvrtak 7. septembar u 15 časova  u kabinetu 16.

4. jul 2023.
TRGOVINA I INVESTICIJE EVROPSKE UNIJE – Popravni kolokvijum jun 2023

Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti:

Božić Kristina – 27

Mojin Vesna – 27

Zivlak Miloš – 26

Kuprešanin Nataša – 26

Kalić Anica – 25

Džombeta Darko – 23

Božić Aleksandra – 21

Vekić Martina – 21

Požar Arpad – 19

Komnenić Aleksandar – 18

Maksimović Marija – 18

Vujin Boris – 16

Popravni kolokvijum nisu položili sledeći studenti:

Đorđević Milica – 13

Rajčić Milana – 13

Anđelić Ivana – 0

USLOV ZA IZLAZAK NA ISPIT IMAJU: Džombeta Darko i Komnenić Aleksandar

Svi ostali studenti moraju dopuniti predispitne bodove.

 

24. jun 2023.
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Rezultati popravnog kolokvijuma jun 2023

Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti:

Gnjatović Natalija – 27 bodova (ima uslov za izlazak za ispit)

Švenda Lenka – 25 bodova (dopuna predispitnih bodova)

Rakić Slađana – 23 boda (dopuna predispitnih bodova)

Rakić Aleksandra – 22 boda (dopuna predispitnih bodova)

Borojević Danijel – 21 bod (dopuna predispitnig bodova)

Solaković Maja – 21 bod (dopuna predispitnih bodova)

Nikolić Nevena 21 bod (dopuna predispitnih bodova)

Popravni kolokvijum nisu položili sledeći studenti:

Sivčević Dajana – 14 bodova

Kustudić Jovana – 4 boda

Mićić Tijana – 0 bodova

 

19. jun 2023.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – Master studije – Rezultati popravnog kolokvijuma Jun 2023

Popravni kolokvijum su položili Luka Pajčin (19 bodova) i Stevan Radojičić (20 bodova).

Mole se kolege da pre izlaska na ispit dopune predispitne bodove.

19. jun 2023.
MEĐUNARODNA EKONOMIJA – Rezultati ispita jun 2023

Ispit su položili:

Sič Anabela – 64 boda, ocena 7

Stanković Danilo – 51 bod, ocena 6

Ispit nije položila Perić Tamara (16 bodova)

 

19. jun 2023.
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – Rezultati ispita jun 2023

Ispit je položio Ognjanović Blagoje – 52 boda, ocena 6

19. jun 2023.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Rezultati ispita jun 2023

ISPIT SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI:

Lalić Milana – 64 boda, ocena 7

Petronić Iva – 69 bodova, ocena 7

Đorđević Milica – 58 bodova, ocena 6

1. jun 2023.
REZULTATI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – Maj 2023.

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Budimčić Teodora – 27

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Ognjanović Blagoje – 18 bodova

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Petronić Iva – 36 bodova

Živković Milan – 21 bod

Đorđević Milica – 21 bod

Božić Aleksandra – 21 bod

25. maj 2023.
REZULTATI ISPITA ODRŽANIH 22. MAJA 2023.

MEĐUNARODNA EKONOMIJA (Osnovne studije)

Bojić Milena – 84 boda, ocena 9

Vujasin Stefan – 52 boda, ocena 6

Krstić Slavko – 51 bod, ocena 6

Ostojić Luka – 51 bod, ocena 6

Sič Anabela – nije položila

Stanković Danilo – nije položio

EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (Master studije)

Kovač Valerija – 96 bodova, ocena 10

Tormaši Lorena – 100 bodova, ocena 10

PREDUZETNIŠTVO (Osnovne studije)

Ćirić ić Branka – 87 bodova, ocena 9

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (Osnovne studije)

Anđelić Ivana – 56 bodova, ocena 6

Božić Aleksandra – nije položila

Ivić Milan – 52 boda, ocena 6

Rajčić Milana – 52 boda, ocena 6

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE (Osnovne studije)

Ivić Milan – 63 boda, ocena 7

Ognjanović Blagoje – nije položio

Vekić Bojana – nije položila

 

 

10. april 2023.
POPRAVNI KOLOKVIJUMI – April 2023

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Popravni kolokvijum april 2023

Anđelić Ivana – 27 bodova (predispitni bodovi 36, može prijaviti ispit)

Mojin Vesna – 29 bodova (dopuna predispitnih bodova)

Ivić Milan – 27 bodova (dopuna predispitnih bodova)

Božić Aleksandra – 6 bodova (nije položila)

MEĐUNARODNA EKONOMIJA -Popravni kolokvijum april 2023

Sič Anabela – 20 bodova (predispitni bodovi 32, može prijaviti ispit)

Stanković Danilo – 23 boda (predispitni bodovi 23, može prijaviti ispit)

Vujasin Stefan – 16 bodova (dopuna predispitnih bodova)

Dopuna predispitnih bodova će se održati u ponedeljak 24. aprila u 15 časova u kabinetu 16 na Limanu.

2. april 2023.
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Ispit, april 2023

Koleginica Nikolina Drobac je položili ispit iz predmeta Menadžment u spoljnoj trgovini (master studije).

Ispitni bodovi 39, ukupno bodova 73, zaključna ocena 8.

13. mart 2023.
Menadžment u spoljnoj trgovini – popravni kolokvijum mart 2023

Student Nikola Petković, 2020/200005 je položio kolokvium i ostvario 26 bodova.

12. mart 2023.
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Ispit, mart 2023

Jandroković Sanja je poližila ispit. Ukupno 66 bodova, ocena 7.

12. mart 2023.
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – Ispit, mart 2023

Delić Darijan je poližio ispit. Ukupno 56 bodova, ocena 6.

10. februar 2023.
DOPUNA PREDISPITNIH BODOVA

Obaveštavaju se studenti da će se dopuna predispitnih bodova iz predmeta Spoljnogrgovinsko poslovanje i Međunarodna ekonomiija održati u ponedeljak 20. februara u 14 časova.

 

5. februar 2023.
MEĐUNARODNA EKONOMIJA – Popravni kolokvijum, januar 2023

SLEDEĆI STUDENTI SU POLOŽILI KOLOKVIJUM:

Arsenović Marijana – 26 bodova (ima uslov za izlazak na ispit)

Salaji NIkolina – 27 bodova (ima uslov za izlazak na ispit)

Jovanović Olivera – 24 boda (ima uslov za izlazak na ispit)

Smrzlić Jovana – 24 boda (ima uslov za izlazak na ispit)

Bulajić Miljan – 24 boda (ima uslov za izlazak na ispit)

Bojić Milena – 19 bodova (ima uslov za izlazak na ispit

Perić Tamara – 20 bodova (dopuna predispitnih bodova)

Vulić Milana – 21 bod (dopuna predispitnih bodova)

Milovančević Aleksandar – 20 bodova (dopuna predispitnih bodova)

Lučić Nina – 18 bodova (dopuna predispitnih bodova)

Milovanović Manuela – 16 bodova (dopuna predispitnih bodova)

Mirković Jelena – 19 bodova (dopuna predispitnih bodova)

Neđić Milan – 19 bodova (dopuna predispitnih bodova)

Stanković Danilo – 16 bodova (dopuna predispitnih bodova)

SLEDEĆI STUDENTI NISU POLOŽILI POPRAVNI KOLOKVIJUM:

Krstić Slavko – 9 bodova

Sič Anabela – 7 bodova

Mihajlov Vojin – 3 boda

Ristić Stoja – 3 boda

Radoičić Vanja – 9 bodova

Gligorijević Jelena – 3 boda

Vorkapić Anja – 3 boda

Vujasin Stefan – 13 bodova

Milić Violeta – 5 bodova

Ostojić Luka – 3 boda

POZIVAJU SE STUDENTI KOJI TREBA DA DOPUNE PREDISPITNE BODOVE DA DOĐU U PONEDELJAK. 20. FEBRUARA U 14 ČASOVA U KABINET 16. DOLAZAK JE OBAVEZAN. PRIPREMITI GRADIVO SA KOLOKVIJUMA.

 

4. februar 2023.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Popravni kolokvijum, januar 2023

Sledeći studenti su položili popravni kolokvijum:

Čobrda Tijana – 35 bodova (45 predispitna boda)

Jerković Milana – 25 bodova (46 predispitnih bodova)

Sabo Leona – 28 bodova (30 predispitnih bodova)

Kuprešanin Nataša – 21 bod (21 predispitni bod=

Mole se koleginice Sabo Leona i Kuprešanin Nataša da se jave putem mejla radi dogovora o dopuni predispitnih bodova.

Sledeći studenti nisu položili popravni kolokvijum:

Pozar Arpad – 16 bodova

Džombeta Darko – 11 bodova

Kalić Anica – 5 bodova

Dulović Marija – 3 boda

Rajčić Milana – 0 bodova

26. decembar 2022.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – DECEMBARSKI ISPITNI ROK

Ekonomija Evropske unije – ispit

 • Pozivaju se studenti koji su polagali ispit Anđela Markov i Đorđe Topalović da dođu u sredu 28. decembra u 14 časova u Amfiteatar na Limanu kako bi dopunili predispitne bodove. Dolazak je obaveza

Osnovi preduzetništva – ispit

 • Tanja Žigić – 86 bodova, ocena 9

Spoljnotrgovinsko poslovanje – popravni kolokvijum

 • Darijan Delić – 29 bodova

Menadžment u spoljnoj trgovini – popravni kolokvijum

 • Nikolina Drobac – 30 bodova

Ekonomija Evropske unije – popravni kolokvijum

 • Bojana Vekić – 22 boda
 • Marija Teglaš – 20 bodova

 

4. oktobar 2022.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – Rezultati ispita Oktobar 2

Ispit su položile sledeće studentkinje:

Radovančev Nađa – 73, ocena 8

Gnjatović Natalija – 71, ocena 8

Pušonjić Svetlana – 81, ocena 9

Mićić Tijana – 86, ocena 9

25. septembar 2022.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – Master studije – Rezultati ispita, septembar

ISPIT SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI

Borojević Danijel – 66, ocena 7

Rakić Slađana – 52, ocena 6

Kustudić Jovana – 64, ocena 7

25. septembar 2022.
REZULTATI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA ODRŽANIH 23.09.2022.

PREDUZETNIŠTVO

Stepanović Marina – 16 bodova (položeno)

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Šušić Vanja – 29 bodova (položeno)

Teglaš Marija – 6 (nije položeno)

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Popović Nenad – 35 bodova (položeno)

Teglaš Marija – 25 bodova (položeno)

Mole se studenti koji planiraju izlazak na neki od ispita u roku Oktobar 2 da na vreme dopune svoje predispitne bodove ukoliko ih nemaju dovoljno.

25. septembar 2022.
REZULTATI ISPITA ODRŽANIH 23.09.2022.

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Lukić Dragana – 81, ocena 9

Erski Tamara – 76, ocena 8

Božić Aleksandra – kolokvijum 17 bodova, ispita nije položen

MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI

Ilić Petra – 58, ocena 6

Radovanov Jasmina – 53, ocena 6

Zuvić Aleksandra – 51, ocena 6

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Veličković Jelena – 51, ocena 6

Ostojić Nikola – 54, ocena 6

Pantić Marija – 52, ocena 6

Šušić Vanja – 53, ocena 6

Stepanović Marina – 61, ocena 7

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Todorović Dragoljub – 55, ocena 6

Marković Zorana – 58, ocena 6

Očoveji Valentina – 51, ocena 6

Bjelajac Vladimir – 65, ocena 7

Stanković Marija – 58, ocena 6

Ostojić Nikola – 53, ocena 6

 

UPIS OCENA I UVID U RADOVE: Ponedeljak 26.09.2022. godine u 10.30 časova u kabinetu 16.

7. septembar 2022.
REZULTATI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – Septembar, 2022.

Međunarodna ekonomija:

Dragana Lukić – 16 bodova

Ekonomika Evropske unije:

Tijana Mićić – 26 bodova

Natalija Gnjatović – 22 boda

Spoljnotrgovinsko poslovanje:

Marija Pantić – 28 bodova

Ekonomija Evropsske unije:

Dragoljub Todorović – 17 bodova

Anđela Markov – 20 bodova

Zorana Marković – 16 bodova

Mole se svi studenti da na vreme dopune svoje predispitne bodove.

6. septembar 2022.
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Rezultati ispita, septembar 2022

Sledeći studenti su položii ispit:

Kopilović Ivana – 97(10)

Spasić Jovana – 61(7)

Kodžoman Željana – 61(7)

Ispit nije položila Ilić Petra – 19,5 bodova

Upis ocena i uvid u radove će se realizovati u terminu konsultacija (pratiti obaveštenja na sajtu škole vezano za ovonedeljne konsultacije)

6. septembar 2022.
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – Rezultati ispita, septembar 2022

Ispit su položili sledeći studenti:

Živanov Katarina – 78(8)

Kresojević Sanja – 71(8)

Rađenović Kristina – 63(7)

Ilić Georgije – 72(8)

Mirić Jovana – 53(6)

Kanurić Ivana – 57(6)

Miletić Nada – 55(6)

Upis ocena će se realizovati u terminu konsultacija (pratiti obaveštenja na sajtu škole vezano za ovonedeljne konsultacije)

6. septembar 2022.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Rezultati ispita, septembar 2022

Ispit je položila Marija Stanković – 61(7)

Ispit nije položila Marina Stepanović – 11 bodova (minimum je 18 bodova)

Upis ocena i uvid u radove će se realizovati u terminu konsultacija (pratiti obaveštenja na sajtu škole vezano za ovonedeljne konsultacije)

27. jun 2022.
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – Rezultati popravnog kolokvijuma, jun 2022

POPRAVNI KOLOKVIJUM SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI

Ilić Georgije – 30 bodova

Kresojević Sanja – 29 bodova

Ivić Milan – 27 bodova

Ostojić NIkola – 19 bodova

Mirić Jovana – 18 bodova

Popović Nenad – 18 bodova

Topalović Đorđe – 16 bodova

Kanurić Ivana – 16 bodova

POPRAVNI KOLOKVIJUM NISU POLOŽILE

Marković Zorana i Pantić Marija

MINIMALAN BROJ PREDISPITNIH BODOVA KOJI SE MORA OSTVARITI RADI IZLASKA NA ISPIT IZNOSI 28.

4. maj 2022.
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Bodovi za aktivnost

Poštovani studenti, u gornja tri dokumenta se nalaze uputstvo za izradu analize spoljne trgovine, obrazac za izradu i mesečni statistički bilten za januar 2022. godine koji suluži kao izvor podataka. Urađene studije se mogu predati zaključno sa 23. majem 2022. godine. Na ovaj način se može ostvariti 5 bodova za aktivnost. Preostali bodovi za aktivnost se prikupljaju izradom testova za aktivnost, ranije putem Moodla, a trenutno na časovima nastave (9. maja, 16. maja, 23. maja i 30. maja).

4. maj 2022.
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – Bodovi za aktivnost

Poštovani studenti, u gornjem dokumentu se nalazi spisak potencijalnih tema i uputstvo za izravu analize nauno-stručnog članka. Odabranu temu je potrebno prijaviti, a urađenu analizu odbraniti do kraja maja 2022. godine. Na ovaj način studenti mogu ostvariti 5 bodova za aktivnost, preostali bodovi za aktivnost se stiču izradom testova za aktivnost ( prethodno putem Moodle, a trenutno i do kraja semestra radom na časovima vežbi).

15. april 2022.
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – Rezultati kolokvijuma 14.04.2022.

KOLOKVIJUM SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI:

Tormaši Lorena – 30

Tomašik Emilija – 30

Ikonić Dragan – 30

Tutić Sandra – 29

Vukmirović Dragana – 27

Blagojević Ivana – 27

Kerkez Nikolina – 26

Katona Andrej – 26

Zarić Milica – 25

Lašanc Davic – 25

Nosović Marija – 25

Vojnović Isidor – 24

Aladić Marijana – 22

Poznanović Nikola – 21

Desančić Tijana – 21

Nikolić Milomir – 21

Minimalan broj bodova potreban za izlazak na ispit iznosi 28. 

KOLOKVIJUM NISU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI:

Kresojević Sanja – 10

Rađenović Kristina – 3

Kanurić Ivana – 2

Pantić Marija – 0

Stanojević Marija – 0

Ostojić Nikola – 0

Šušić Vanja – 0

 

 

 

13. mart 2022.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Rezultati ispita i popravnog kolokvijuma, mart 2022

Ispit su položili sledeći studenti:

 • Samardžija Miroslav – 33, ukupno 98(10)
 • Rađenović Kristina – 20, ukupno 56(6)
 • Mirić Jovana – 18, ukupno 55(6)
 • Marković Zorana – 20, ukupno 54(6)
 • Poznanović Nikola – 21, ukupno 54(6)
Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti:
 • Miletić Nada – 35 bodova
 • Markov Anđela – 30 bodova
 • Mikolić Milomir – 29 bodova

13. mart 2022.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE, master studije – Rezultati ispita i popravnog kolokvijuma, mart 2022

Sledeći studenti su položili ispit:

 • Purić Danijela – 43, ukupno 82(9)
 • Solaković Maja – 32, ukupno 66(7)
 • Kovačević Katarina – 43, ukupno 89(9)
 • Švenda Lenka – 33, ukupno 67(7)
 • Dragičević Milica – 36, ukupno 82(9)
 • Strižak Luka – 29, ukupno 63(7)
 • Radovanović Jovana – 38, ukupno 86(9)
 • Tanasić Daliborka – 33, ukupno 68(7)
 • Nikolić Nevena – 42, ukupno 93(10)
 • Popović Arnela – 32, ukupno 74(8)
 • Markov Marijana – 40, ukupno 71(8)
Ispit nisu položile:
 • Cimeša Željka – 20, ocena 5
 • Savić Milica – 17, ocena 5
Popravni kolokvijum su položile:
 • Radovančev Nađa – 26 bodova
 • Pušonjić Svetlana – 26 bodova
Popravni kolokvijum nije položio Borojević Danijel.