Izaberite stranicu

dr Biserka Komnenić

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail bkomnenic@gmail.com
Telefon +381214854010
Kabinet KABINET 14
Konsultacije Četvrtak 10:30-12:30
Onlajn konsultacije Sreda 11h-12h
https://us04web.zoom.us/j/71383485079?pwd=HX4M4C1Gz3Xd05Rvd7Rnx3rDvrA8Lu.1

Fakultet: Fakultetu za Trgovinu i Bankarstvo, Beograd, Smer Bankarstvo,

Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Tema magistarskog rada „Uloga multinacionalnih osiguravajućih kompanija u procesu razvoja globalnog tržišta“.

Doktorat: Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet. Tema doktorskog rada: „Holistički pristup stvaranju vrednosti preduzeća“

Istraživačko usmerenje: U okviru mikroekonomije i poslovne ekonomije prevashodno se bavi proučavanjem teorije i ekonomike preduzeća, naprednim metodologijama finansijskog menadžmenta, upravljanjem resursima intelektualnog i kreativnog kapitala i njihovim merenjem, kao i inovacijama i finansiranjem inovacija. U makroekonomskoj oblasti istraživački fokus je na fenomenu ekonomije znanja i regionalnog razvoja zasnovanog na znanju i kreativnosti.

Monografije, monografske studije, tematski zbornici međunarodnog značaja
M14

Komnenić, B., Tomić, D. (2016) „The agricultural knowledge and information system: research and technology adoption in Serbian agricultural sector“ , Thematic proceedings of the 152 EAAE Seminar: Emerging technologies and the development of agriculture, Faculty of Economics Subotica, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbian Association of Agricultural Economists, Belgrade, pp.276-293. ISBN 978-86-6269-052-

Tomić., D, Komnenić,B. (2012), “Intellectual capital – a key factor of agrarian, rural and regional development in XXI century”, Thematic proceedings: Agrarian economy of Serbia in the pre-accession period, SAAE – Serbian Association of Agricultural Economists, Volgograd State Agricultural University, and Economics Institute – Belgrade. pp.15-31. ISBN 978-86-86087-34-8

Komnenić, B., Tomić, D., Tomić, G. (2010) „Agrifood industry intensively based on knowledge – case study of Vojvodina“, Thematic proceedings of the 133-th Seminar of the EAAE: The role of knowledge, innovation and human capital in multifunctional agriculture and territorial rular development, Institute of the Agricultural Economics, Belgrade. pp. 385-395. ISBN 978-86-82121-76-

Komnenic B., Mikic, H.  (2008), “Managing and measuring intangibles as key resources for development sustainable competitiveness of the Republic of Serbia” : Thematic proceeding of the 4-th international conference ASECU: Development: Cooperation and Competitiveness, Academy of Economic studies, Bucharest, Romania, 22-24 may, 2008. Str 340-350.

Komnenić, B. (2007), “Intellectual Capital of Nations and Economic Development” Thematic proceeding of the International Conference: Conterporary Challlenges of Theory and Practice in Economics, Faculty of Economics, Belgrade. ISBN:978-86-403-0844-1 pp. 105-116.

M20 – Naučni časopisi međunarodnog značaja M21. M23

  • Komnenić, B., Pokrajčić, D. (2012), „Intellectual capital and corporate performance of MNCs in Serbia“, Journal of intellectual capital, Vol 13, No 1, pp.106-119. ISSN 149-1930

Komnenić, B., Pokrajčić, D., Tomić, R. (2011), „Intellectual Capital as a Valuable Driver of Corporate Performance: Empirical Research on the Banking Sector in Serbia, „International Journal of Arts and Sciences“ Vol 4, No 9, pp. 283-297. ISSN 1944-6934

Komnenić, B., Tomić, D. (2010) „Measuring efficiency of intellectual capital in agriculture sector of Vojvodina“ APSTRACT – Applied Studies In Agribusiness And Commerce, Vol.4. No 1-2, pp. 25-32. ISSN: HU-ISSN 1789-221

M24

  • Tomić, D. Komnenić, B. (2007) “Intelektualni kapital i održiva konkurentnost agroekonomije Republike Srbije“ Ekonomika Poljoprivrede, Vol 54, No1, str.7-14.M30 – M33
   Komnenić, B., Tomić, D.. (2011), „Strategic management reconceptualization in the conditions of uncertainty: connecting the concept of intellectual capital with the organization identity” Thematic proceeding of the 10-th jubilee international academic conference organized by Andrzej Fryey Modrzewski Krakow University “State, Economy, Society”, Krakow, 13 Jun, 2010. pp 75-95. ISBN 978-83-7571-149-3

Komnenić, B., Tomić, R., Tomić, D., (2010), „Economics of digital goods“, Zbornik naučnjix trudov 12-i Meždunarodnoi nazčno-praktičeskoi konferencii, Ekonomika, ekologi i obšestvo rossii B 21- m stoletii, Sankt – Peterburgskii gosudarstvennnji politexničeskii universitet, Sankt – Peterburg, str: 356-363.

Komnenić, B.,Mikić, H.  (2008), “New Ways of Increasing Nation Wealth in the Creative Age” Thematic proceeding of the international conference: Challenges of economic sciences in the 21 century, Institute of Economic Sciences Belgrade, Publisher: Institute of Economic Sciences Belgrade, pp 477-484. ISBN 978-86-80315-79-9.
M40 – M 42

Komnenić, B. Tomic, D. (2012) Efikasnost intelektualnog kapitala Vojvođanske privrede. Monografija finansirana od strane Ministarstva za nauku republike Srbije i Izvršnog veća Vojvodine. Izdavač DAES, Beograd. ISBN 978-86-86087-28-7.

Komnenić, B. (2013) Vrednost vs Profit: Koncept Intelektualnog kapitala, Zavod za udžbenike, Beograd. ISBN 978-86-17-18156-5.

Komnenić, B. Tomic, D. (2013) Vojvođanski okruzi i intelektualni kapital, Monografija finansirana od strane Ministarstva za nauku republike Srbije i Izvršnog veća Vojvodine. Izdavač DAES, Beograd. ISBN – 978-86-86087-30-0.

  • Komnenić, B. et all (2016) Rethinking Design Education, Designaustria,HDD, PRS, ISBN 978-953-6778-22-5
  • Komnenić, B. (2009), „Pravci istraživanja kreativnih industrija u ekonomiji znanja“ u ediciji Mad Marxs – Kreativni kapital Srbije, I: Kreativne industrije u ekonomiji znanja,  AKADEMIKA, Beograd, str. 23-37.  ISBN 978-86-908821-4-4

 

M44

Tomić, D., Komnenić, B. (2016), “Izazovi visokog obrazovanja za poljoprivredu u društvu i ekonomiji zasnovanim na znanju”, Tematski zbornik: Obrazovanje za modernu poljoprivredu, SANU, Ogranak u Novom Sadu, Novi Sad 2016

M45

Komnenić,B. (2006)“ Intelektualni kapital novi put stvaranja vrednosti“,Tematski zbornik sa savetovanja „Ekonomska tranzicija u Srbiji 2001-2005, Rezultati, strategije, perspektive, Ekonomski anali, april 2006, tematski broj NDE SCG, AEN i Ekonomski fakultet u Beogradu, str 403 – 415. ISSN 0013-3264

 

Oznaka  grupe rezultata M50 – Časopisi nacionalnog značaja – M 52

Komnenić, B. (2010), Upravljanje intelektualnim kapitalom u kreativnom sektoru, Kultura,  br 128/2010, str. 70-85. ISSN 0023-5164

Komnenić, B., Žarković, N. (2009) „Hedžiranje rizika u osiguranja kao nova vrsta imovine na tržištu kapitala i novi izvor finansiranja za industriju osiguranja“ Singidunum revija, Vol 6, No 1, str 52-65,  ISSN:1820-8818

 

 

Oznaka  grupe rezultata M60 – Zbornici skupova nacionalnog značaja – M63

Komnenić, B., Lukić, R. (2009) „Karakteristike preduzeća usmerenih ka stvaranju superiorne vrednosti za kupce i ostale stejkholdere, u Zborniku radova sa naučnog skupa „Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, 27, oktobar 2009,  ISBN 978-86-7203-102-7.

Stručno naučne studije

Komnenić, B. et all (2016) Rethinking Design Education, Designaustria,HDD, PRS, ISBN 978-953-6778-22-5

  • Komnenić, B. (2014), „Ekonomska valorizacija i njen značaj u oblasti revitalizacije objekata kulturnog nasleđa“ u:

Novi kreativni prostori Vojvodine,

  • Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad. ISBN 978-86-85083-87-7

Komnenić, B. Janjušević, B. (2015), Upravljanje resursima graditeljske baštine- priručnik za lokalne samouprave , Zavod za kulturu Vojvodine. ISBN 978-86-85083-97-6

 

Predavanja

  POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 17)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 20 DLS)
  UPRAVLJANJE INTELEKTUALNOM SVOJINOM (BOL. 16)
  POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)

Vežbe

  UPRAVLJANJE INTELEKTUALNOM SVOJINOM (BOL. 16)

Ispiti

  POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 17)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 20 DLS)
  BUDŽETIRANJE, PLANIRANJE I KONTROLA PROFITA (PRE BOL.)
  FINANSIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA (PRE BOL.)
  UPRAVLJANJE INTELEKTUALNOM SVOJINOM (BOL. 16)
  FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
  FINANSIJE (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
  FINANSIJSKI MENADŽMENT (PRE BOL.)
  BANKARSTVO (PRE BOL.)
  EKONOMIJA ZNANJA (BOL. 07)
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
  POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 3 (BOL. 07)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
  OSIGURANJE (BOL. 07)
  FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
  OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (BOL. 07 - SS)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)

Materijali

EKONOMIJA ZNANJA (BOL. 07)
EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 20 DLS)
EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 20 DLS)
KORPORATIVNE FINANSIJE (MS)
OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (SS)
POSLOVNE FINANSIJE
POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 17)
POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 17)
FINANSIJE (PRE BOL.)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (PRE BOL.)

Obaveštenja

9. oktobra 2022.
Vreme i link za Zoom konsultacije i predavanja za studente na daljinu za predmet Ekonomika preduzeća DLS

Poštovane kolege,
Studentima koji studiraju na daljinu biće dostupna mogućnost konsultacija i prisustvo na predavanjima za predmet Ekonomika Preduzeća preko Zoom platforme. Termin je počevši od 26.10.2022 svake druge srede od 11h do 12h preko sledećeg Zoom linka

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71383485079?pwd=HX4M4C1Gz3Xd05Rvd7Rnx3rDvrA8Lu.1

Srdačno
Prof. Biserka Komnenić

20. februara 2022.
LINK ZA PREDAVANJA IZ POSLOVNIH FINANSIJA

Predavanja iz Poslovnih finansija se održavaju online svakog ponedeljka od 12:10h preko zoom aplikacije.
Link za predavanje
Biserka Komnenic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74885792741?pwd=c1dOMjFqSFpCNUFXMS9KeDZRWjRCQT09

27. aprila 2020.
Obaveštenje o prikupljanju predispitnih poena neophoodnih za izlazak na ispit

Poštovani studenti,

Zbog nastale  situacije  sa Pandemijom i nemogućnosti održavanja formalne provere znanja predispitni poeni vezani za redovni kolokvijum (u ovom semestru to je kolokvijum iz predmeta Poslovne finansije) će se sticati putem rešavanja zadataka i pitanja koji će asistent na predmetu dr Mirela Momčilović objaviti na svojoj stranici. Ona će takođe sa vama  iskomunicirati sve neophodne detalje vezane za predispitne poene. Poene za prisustvo će dobiti svi studenti. Poeni za aktivnost zavisiće od vase dosadašnje angažovanosti tokom perioda učenja na daljinu i naravno angažovanosti u periodu pre zatvaranja škole.

Popravni kolokvijumi će se kao i ranije održavati u vreme ispita.

Uskoro očekujemo da dobijemo informacije kada ćemo moći da pristupimo organizovanju ispitnog roka.

Srdačno

Prof Biserka Komnenić

16. marta 2020.
Obaveštenje za studente treće godine u vezi predmeta Finansijski Menadžment menadžment inansije kod prof dr Biserke Komnenić

Poštovani studenti,

Usled nastale situacije sa pandemijom prelazimo na nastavu na daljinu.

Na mojoj stranici pod odeljkom za poslovne finansije će vam se svake nedelje kačiti gradivo koje treba da pređemo u vidu prezentacija i kontrolnih pitanja

U vezi sa predispitnim bodovima prisustvo se logicno neće evidentirati. Što se tiče predispitnih bodova za aktivnost njih ćete sticati na vežbama kod koleginica Mirele Momčilović koja je asistent na predmetu. Koleginica će na svojoj stranici okačiti i uputstvo kako te bodove možete steći kao i materijal za vežbe i predispitne aktivnosti.

Za ovu nedelju tema je bila upravljanje zalihama. Na moj stranici okačene su vam prezentacije kompletnog gradiva koje smo prešli do sada, zaključno sa upravljanjem gotovinom, potraživanjima i zalihama. Takođe, očekujemo da ćemo uskoro moći da pređemo na Moodle online platformu za učenje preko koje ćemo moći detaljnije da radimo.

Želim vam svako dobro i budite pažljivi prema sebi i drugima

Prof dr Biserka Komnenić