Izaberite stranicu

dr Bojana Kovačević Berleković

Funkcija Koordinator za stručnu praksu
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail b.k.berlekovic@gmail.com
Telefon +381214854016
Kabinet KABINET 4
Konsultacije Sreda 13:50-15:50
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Bojana Kovačević Berleković rođena je u Beogradu. Osnovno i srednje obrazovanje završila je kao nosilac Vukove diplome. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, diplomirala je i magistrirala sa prosečnom ocenom 9,56. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Turizam Šajkaške“ odbranila je 2014. godine na PMF-u u Novom Sadu. Tokom master poslediplomskih studija bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i angažovana na projektu Socio-ekološki aspekti tranzicije u Srbiji (2006-2009 godine) na FTN-u u Novom Sadu. Dobitnica je nagrade za izuzetan uspeh tokom studiranja od strane Univerziteta u Novom Sadu i Prirodno-matematičkog fakulteta.

Zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu od 01.10.2010. godine, prvo kao saradnik u nastavi, zatim kao predavač. U zvanje profesora strukovnih studija, za užu oblast Menadžment u turizmu, izabrana je 25.02.2019. godine i angažovana je na predmetima Osnovi turizma i hotelijerstva, Prirodni resursi u turizmu i Sportsko-rekreativni turizam.

Predsednik je Komisije za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje, obavlja funkciju Koordinatora za stručnu praksu na VPŠSS, član je tima Centra za razvoj karijere i stručnu praksu i član Marketing tima.

 

 

1. Živkov, D., Kovačević Berleković, B., Kicović, D., Đurašković, J. (2023). How to reduce extreme risk of the U.S. tourism indices? – Minimum-CVaR Portfolio Approach, Finance a Uver: Czech Journal of Economics & Finance, 73(1), 81-103.
2. Bošković, T., Đurić, D., Kovačević Berleković, B., & Đurić, D. (2022). Business of rural tourist households in the function of rural
tourism development in Serbia, Economics of Agriculture, 69(3), 833–848.
3. Pavlović, T., i Kovačević Berleković, B. (2018). Turizam kao pokretač razvoja ruralnih prostora – studija slučaja
Jugoistočne Bačke, Škola Biznisa, 15(1), 105-122.
4. Kovačević Berleković, B., Milić, D., i Bošković, T. (2022). Uticaj pandemije Covid-19 na osiguranje u turizmu na
primeru Republike Srbije, Ekonomija teorija i praksa, 4, 109-129.
5. Kostić, S., & Kovačević Berleković, B. (2021). Research of the influence of socio-demographic characteristics of tourists on the
choice of a travel destination in the context of Covid-19 pandemic, International Journal of Economic Practice and Policy, 18(1),
64-76.
6. Kovačević Berleković, B., i Bošković, T. (2022). Destinacijska menadžment organizacija kao optimalni model
upravljanja destinacijama u Vojvodini. U: J. Damnjanović, i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog
poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost, (str. 29-30). Visoka poslovna škola strukovnih studija u
Novom Sadu.
7. Kovačević Berleković, B., Bošković, T., & Jovičić Vuković, J. (2022). The Significance of safe food in travel and tourism
development in the post- Covid era. In N. Aleksić (ed), International Eco-Conference: Safe Food (pp. 173-180). Ecological
Movement of Novi Sad.
8. Kovačević Berleković, B., Bošković, T., & Kojčić, I. (2021). Sports and recreational programmes as part of the rural tourism of
Vojvodina. In International Scientific Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED
2021, Western Serbia Academy of Applied Studies.
9. Kovačević Berleković, B., Pavlović, N., & Bošković, T. (2018). Child and youth tourism in function of rural development: a case
study of southeast Bačka region. In S. Vićić (ed), Hotelplan 2018: Hospitality as a quality factor of tourist destination offer and
competitiveness (pp. 623-631). The College of Hotel Management Beograd.
10. Bošković, T., Đurić, D., Kovačević Berleković, B., & Jovičić Vuković, A. (2022). Regional and economic aspects of tourism
development in Rural areas in the Republic of Serbia, In B. Krstić, M. Nedeljković & M. Ćosić (eds.), International Scientific
Conference Village and Agriculture (pp. 247-260). Bijeljina University.

Predavanja

  SPORTSKO-REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)

Vežbe

  SPORTSKO-REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 4 (BOL. 12)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  SPORTSKO-REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 17)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 12)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 12)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (PRE BOL.)
  MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  SPORTSKO REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
  MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 12)
  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 12)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 12)
  MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 12)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
  OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
  EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU (BOL. 12)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 12)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)

Materijali

MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)
MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)
SPORTSKO REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
SPORTSKO-REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 17)
STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 17)

Obaveštenja

28. marta 2023.
Kolokvijum iz predmata Sportsko-rekreativni turizam

Kolokvijum iz predmeta Sportsko-rekreativni turizam održaće se u sredu, 05.04.2023. godine u 11 časova u učionici 8 na Limanu. Za kolokvijum se sprema prvih pet predavanja.

28. marta 2023.
Seminarski rad iz sportsko-rekreativnog turizma

Poštovani,

 

Seminarski rad iz sportsko-rekreativnog turizma je potrebno prijaviti najkasnije do 06.04.2023. godine. Temu birate sami, shodno uputsvu postavljenom na Mudl platformi, a prijavljujete je meni na mejl (potrebno je da je odobrim i potvrdim). Rad možete da radite u parovima. Posle prolećnog raspusta postaviću obaveštenje o  rasporedu odbrana seminarskih radova (brane se u terminu vežbi).

 

 

12. januara 2023.
Predispitni poeni Osnovi turizma

okviru poslednjeg predavanja na Mudl platformi postavljena je tabela sa predispitnim poenima i gradivo koje se priprema za ispit. Ukoliko neko još nije odbranio seminarski rad, to može uraditi u sledeći ponedeljak, 16.01.2023. godine u terminu predavanja, od 09 časova. Danas smo završili sa poslednjim predavanjem iz Osnova turizma i hotelijerstva i sve lekcije su postavljene na platformu.

Ukoliko imate nedoumica u vezi ispita, budite slobodni da dođete u terminu konsultacija.

14. decembra 2022.
Promena termina kolokvijuma

Kolokvijum iz Prirodnih resursa održaće se u sredu, 21.12.2022. godine u 13 časova i učionici 9 na Limanu (umesto prvobitno najavljenog termina).

8. decembra 2022.
Kolokvijum iz Prirodnih resursa u turizmu

Kolokvijum iz prirodnih resursa u turizmu održaće se u četvrtak, 15.12.2022. godine u 11 časova u učionici 12. Za kolokvijum se priprema prvih 6 predavanja.

29. novembra 2022.
Kolokvijum iz Osnova turizma i hotelijerstva

Kolokvijum iz Osnova turizma i hotelijerstva održaće se u ponedeljak, 05.12.2022. godine u 11 časova u učionici 12 na Limanu. Za kolokvijum se prirprema prvih šest predavanja. Kolokvijum se radi u formi testa (10 kratkih pitanja).

16. novembra 2022.
Međunarodni sajam turizma 17.11.2022. godine

Skup studenata koji su se prijavili za Međunarodni sajam turizma biće 17.11.2022. godine u 11 časova ispred glavnog ulaza Master centra.

Sačekaćemo Vas da Vam podelimo karte, te ćemo zajedno krenuti u obilazak sajma. Stručna poseta i obilazak sajma realizuju se u terminu predavanja i vežbi iz Prirodnih resursa u turizmu, te se toga dana predavanja i vežbe u Školi neće održati. Ukoliko imate pitanja i nedoumice, budite slobodni da mi se obratite putem mejla.

24. marta 2022.
Kolokvijum – Sportsko-rekreativni turizam

Kolokvijum iz Sportsko-rekreativnog turizma održaće se u četvrtak, 31.03.2022. u 10 časova u učionici 9 na Limanu.

dr Bojana Kovačević Berleković