Izaberite stranicu

Kovačević Berleković dr Bojana

Funkcija Koordinator za stručnu praksu
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail b.k.berlekovic@gmail.com
Telefon 485-4016
Kabinet KABINET 4
Konsultacije Četvrtak 13:00-15:00
Onlajn konsultacije Četvrtak 13-14h
https://us04web.zoom.us/j/9816487620?pwd=RGgvTGNUWk5tV21oOWI0dmVubVJOQT09

Bojana Kovačević Berleković rođena je 08.04.1981. u Beogradu. Osnovno i srednje obrazovanje završila je kao nosilac Vukove diplome. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, diplomirala je i magistrirala sa prosečnom ocenom 9,56. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Turizam Šajkaške“ odbranila je 2014. godine na PMF-u u Novom Sadu. Tokom master poslediplomskih studija bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i angažovana na projektu Socio-ekološki aspekti tranzicije u Srbiji (2006-2009 godine) na FTN-u u Novom Sadu. Dobitnica je nagrade za izuzetan uspeh tokom studiranja od strane Univerziteta u Novom Sadu i Prirodno-matematičkog fakulteta.

Zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu od 01.10.2010. godine, prvo kao saradnik u nastavi, zatim kao predavač. U zvanje profesora strukovnih studija, za užu oblast Menadžment u turizmu, izabrana je 01.03.2019. godine i angažovana je na predmetima Osnovi turizma i hotelijerstva, Prirodni resursi u turizmu i Sportsko-rekreativni turizam.

Predsednik je Komisije za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje, obavlja funkciju Koordinatora za stručnu praksu na VPŠSS, član je tima Centra za razvoj karijere i stručnu praksu i član Marketing tima.

 

 

 

 1. Kovačević, B., Gajić, T., Penić, M. (2012) Istraživanje stepena zadovoljstva zaposlenih u turističkim agencijama u Novom Sadu, Ekonomika Poljoprivrede, Vol.2, 217-228. M24
 2. Kovačević Berleković, B., Pavlović, N., Bošković, T. (2018). Dečiji i omladinski turizam u funkciji ruralnog razvoja: Studija slučaja regiona Jugoistočne Bačke, Hotelplan 2018, Sedmi međunarodni kongres, Visoka hotelijerska škola, Beograd, 2-3. Novembar 2018. Str. 623-631. M33
 3. Kovačević, B., Stranjančević, A., Gajić, T. (2011) Opportunities for Organization Multiple Sport Activity Holidays in Šajkaška as Part Of Sports-Recreational Tourism Development, International Conference “Contemporary Trends in Tourism and Hospitality”, Novi Sad, 29-30. September 2011, Collection of Papers, 224-231. M33
 4. Pavlović, N., Kovačević Berleković, B. (2018) Turizam kao pokretač razvoja ruralnih prostora – studija slučaja Jugoistočne Bačke, Škola Biznisa, Novi Sad, vol 1/2018., UDC 338.48-44(497.113-22), DOI 10.5937/skolbiz1-19868. M51
 5. Stranjančević, A., Kovačević, B. (2012) Human Resources in Sports and Recreational tourism in Montenegro Coast: Situation and Perspectives, Zbornik radova geografskog instituta Jovan Cvijic, 62(1), p.p.135-156. M51
 6. Kovačević, B., Plavša, J. (2011) Stavovi lokalnog stanovništva o kreiranju sportsko-rekreativne turističke ponude Šajkaške, Glasnik srpskog geografskog društva, Vol. 3. No.3., p.p.91-115. M51
 7. Tomić., N., Kovačević., B., Berber., N., Milić, N., (2014) Factors Influencing the Motivation of Young People When Choosing a City Destination in Europe – a Case Study From Esbjerg (Denmark), European Researcher, 69 (2). M53
 8. Kovačević, B., Gajić, T. (2012) The research of tourist demand of sports and recreational activities in rural areas of Šajkaška, International Journal of Business and Management Tomorrow (IJBMT), India, Vol.2, No.2, p.p.1-11. M53
 9. Đuričić, J., Kovačević, B. (2012) Zaštićena prirodna dobra u pravu Srbije-stavljanje pod zaštitu, način korišćenja i mogućnosti za razvoj održivog turizma-Pravo-teorija i praksa, Vol 7-9, str. 176-190. M53

Predavanja

  SPORTSKO-REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)

Vežbe

  SPORTSKO-REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)

Ispiti

  SPORTSKO-REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 12)
  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 12)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 12)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
  OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 12)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 4 (BOL. 12)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (PRE BOL.)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  SPORTSKO REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 12)
  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 12)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 12)
  OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
  EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU (BOL. 12)

Materijali

MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)
MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 12)
PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)
SPORTSKO - REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
SPORTSKO REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
SPORTSKO-REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 17)
STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 17)
STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 3 (BOL. 07)

Obaveštenja

4. aprila 2021.
Online nastava iz Sportsko-rekreativnog turizma

Online nastava će se realizovati četvrtkom od 11h preko Zoom-a. Za pristup aplikaciji koristite uvek isti link:

Bojana KB is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Bojana KB’s Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/9816487620?pwd=Z0JHQjJXakxFMDkzMTY3QnpkWU1PZz09
Na Moodle platformi se nalaze detaljna objašnjenja.

4. aprila 2021.
Kolokvijum iz Sportsko-rekreativnog turizma

Kolokvijum će se održati u četvrtak, 08.04.2021. godine u 11h putem Moodle platforme.

Sve informacije su postavljene na Moodle.

19. marta 2021.
Rezultati ispita i kolokvijuma odrzanih 19.03.2021.

Svi rezultati su objavljeni pod predmetom Turisticka geografija (BOL 17)

17. marta 2021.
Onlajn predavanja 18.03. i 25.03.2021. godine

Poštovani studenti,

Sutra, 18.03.2021. i sledećeg četvrtka, 25.03.2021. godine predavanja iz Sportsko-rekreativnog turizma održaće se online, putem Zoom-a sa početkom u 11h.

Detalji sastanka su u nastavku:

Bojana KB is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Bojana KB’s Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/9816487620?pwd=Z0JHQjJXakxFMDkzMTY3QnpkWU1PZz09

Meeting ID: 981 648 7620

Passcode: nvUa56

26. januara 2021.
Konsultacije

Poštovani studenti,

Od ponedeljka, 25.01.2021. godine konsultacije će se održavati u školi, u terminima koji su objavljeni na sajtu Škole, kod mene na stranici i na Moodle platformi (utorak od 13:50 -15:50h).
Ukoliko neko ima potrebu za online konsultacijama, neka mi se javi putem mejla.

Srdačan pozdrav

2. decembra 2020.
Kolokvijum Osnovi turizma i hotelijerstva

Kolokvijum iz Osnova turizma i hotelijerstva održaće se u četvrtak, 10.12.2020. sa početkom u 11 časova putem Moodle platforme.

Potrebno je da u navedenom terminu pristupite Moodle platformi i da odete na predavanje 10 koje je naslovljeno kao Kolokvijum, zatim da tačno u 11 časova pristupite izradi testa koji se tu nalazi.

Test ćete moći da pronađete u okviru navedenog predavanja i u sredu, kako biste tačno znali gde se nalazi, ali će biti otvoren za izradu tek u četvrtak u 11 časova.

2. decembra 2020.
Kolokvijum – Prirodni resursi u turizmu

Kolokvijum iz Prirodnih resursa u turizmu održaće se u utorak, 08.12.2020. sa početkom u 11 časova putem Moodle platforme.

Potrebno je da u navedenom terminu pristupite Moodle platformi i da odete na predavanje 9 koje je naslovljeno kao Kolokvijum, zatim da tačno u 11 časova pristupite izradi testa koji se tu nalazi.

Test ćete moći da pronađete u okviru navedenog predavanja i u ponedeljak, kako biste tačno znali gde se nalazi, ali će biti otvoren za izradu tek u utorak u 11 časova.

1. decembra 2020.
Kolokvijumi

Kolokvijumi iz Osnova turizma i hotelijerstva i iz Prirodnih resursa održaće se preko Moodle platforme. O tačnim terminima bićete blagovremeno obavešteni.

5. novembra 2020.
Predavanje 6

Poštovani studenti,

U nastavku su detalji Zoom sastanka koji će se održati u četvrtak, 12.11.2020. sa početkom u 11 časova.

Bojana KB is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Osnovi turizma i hotelijrstva 6
Time: Nov 12, 2020 11:00 AM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9816487620?pwd=Z0JHQjJXakxFMDkzMTY3QnpkWU1PZz09

Meeting ID: 981 648 7620
Passcode: nvUa56

4. novembra 2020.
Predavanje iz Prirodnih resursa u turizmu

Poštovani studenti,

Šaljem Vam detelje Zoom sastanka koji će biti održan u utorak, 10.11.2020. sa početkom u 11 časova.

Bojana KB is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Prirodni resursi 3
Time: Nov 10, 2020 11:00 AM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9816487620?pwd=Z0JHQjJXakxFMDkzMTY3QnpkWU1PZz09

Meeting ID: 981 648 7620
Passcode: nvUa56

Srdačan pozdrav

4. novembra 2020.
Obaveštenje o terminima održavanja nastave

Poštovani studenti,

Nastava iz predmeta Prirodni resursi u turizmu održavaće se putem Zoom aplikacije utorkom od 11 časova.

4. novembra 2020.
Obaveštenje o terminima održavanja nastave

Poštovani studenti,

Nastava iz predmeta Osnovi turizma i hotelijerstva održavaće se putem Zoom aplikacije četvrtkom od 11 časova.

3. novembra 2020.
Skripte / udžbenici

Skripte, odnosno udžbenička literatura iz predmeta Osnovi turizma i hotelijerstva i Prirodni resursi u turizmu postavljeni su na Moodle platformi u okviru opisa predmeta (Ispod foruma i pričaonice) i u okviru prvog predavanja.

1. novembra 2020.
Obaveštenje za studente koji slušaju Osnove turizma i hotelijerstva

Poštovani studenti,

Pozivam Vas da prisustvujete onlajn predavanju preko Zoom-a koje će se održati u četvrtak, 05.11.2020. od 11 časova.
Link za pristup je sledeći:

Bojana KB is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Osnovi Turizma i hotelijerstva 5
Time: Nov 5, 2020 11:00 AM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9816487620?pwd=Z0JHQjJXakxFMDkzMTY3QnpkWU1PZz09

Meeting ID: 981 648 7620
Passcode: nvUa56

26. oktobra 2020.
Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Prirodni resursi u turizmu

Poštovani studenti,

Pozivam Vas da prisustvujete onlajn predavanju preko Zoom-a koje će se održati u četvrtak, 29.10.2020. od 09:30 časova.
Podaci o sastanku i link za pristup su sledeći:

Bojana KB is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Bojana KB’s Zoom Meeting

Time: Oct 29, 2020 09:30 AM

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/9816487620?pwd=Z0JHQjJXakxFMDkzMTY3QnpkWU1PZz09

Meeting ID: 981 648 7620

Passcode: nvUa56

14. oktobra 2020.
Obaveštenje za studente druge godine – Onovi turizma i hotelijerstva

Poštovani studenti,

U želji da Vas upoznam i da Vam predočim i pojasnim način i metode rada na predmetu Osnovi turizma i hotelijerstva pozivam Vas da prisustvujete predavanju u školi koje će se održati u četvrtak, 22.10.2020. godine u učionici 9 na Limanu.

Molim Vas da poštujete sledeći raspored dolazaka, po grupama:

U 12:30h dolaze studenti čija prezimena počinju slovima od A do M (po abecednom redu).
U 13:45h dolaze studenti čija prezimena počinju slovima N do Z.

Molim Va da pre dolaska na najavljeno predavanje pogledate materijal iz predmeta Osnovi turizma i hotelijerstva, koji je postavljen na Moodle platformi, kako bi Vam bilo lakše da razumete moje instrukcije za učenje i objašnjenja vezana za način prikupljanja dodatnih poena i kolokvijum.

Ukoliko u međuvremenu dođe do pogoršanja epidemiološke situacije i zabrani okupljanja više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru, navedeno predavanje će se održati putem Zoom aplikacije. O tome ćete biti blagovremeno obavešteni.

U nadi da ću Vas lično videti i da ćemo se upoznati,

Srdačan pozdrav,

Bojana Kovačević Berleković

20. septembra 2020.
Rezultati ispita i kolokvijuma odrzanih 20.09.2020.

Rezultate svih ispita i kolokvijuma koji su održani 20.09.2020. možete pogledati u rezultatima objavljenim kod predmeta Menadžment turističke destinacije bol 2017.

9. juna 2020.
Sportsko rekreativni turizam – predispitni poeni

Molim Vas da pogledate predispitne poene iz sportsko-rekreativnog turizma. Ukoliko primetite neslaganja u poenima, molim Vas da me kontaktirate putem mejla. Svi koji su poslali projektne zadatke zaključno sa 08.06.2020. imaju pravo da izađu na ispit u junskom ispitnom roku. Ostali mogu da šalju projekte zadatke u narednom periodu, ali će na ispit moći da izađu u septembarskom roku.

16. maja 2020.
Obaveštenje o završetku online predavanja

Poštovani studenti,

Prezenzacija 11 predviđena je za utorak, 19.05, a prezentacije 12 i 13 za utorak, 26.05.2020 (odnose se na primere vezane za sportske kurseve i kampove). Zaključno sa prezentacijom 13 završavamo gradivo na predmetu. Molim Vas da mi projektne zadatke, seminarske radove i prezentacije pošaljete najkasnije do 01.06.2020. godine. Nakon toga ću predispitne poene objaviti na stranici, kako biste svi imali uvid u iste. Podsećam Vas da je projektni zadatak obavezan i zamena je za kolokvijum. Seminarski rad i prezentacije, usled vanredne situacije, nisu obavezne.

30. aprila 2020.
Realizacija stručne prakse – važno obaveštenje!!!

Poštovani studenti,

Obaveštavam Vas o promenama vezanim za za procedure za realizaciju prakse.

Niste u obavezi da realizujete praksu u preduzećima (odnosi se na tekući semestar). Potrebno je da napišete završni rad iz stručne prakse (uputstvo za izradu rada se nalazi kod mene na stranici) i da ga predate u 2 primerka prilikom izlaska na ispit. Formulari (obrasci) za stručnu praksu ne treba da se popunjavaju i predaju u junskom ispitnom roku. Dakle, potrebno je da prijavite ispit i donesete rad u dva primerka u terminu ispita.

30. aprila 2020.
Obaveštenje o popravnim kolokvijuma za martovski ispitni rok

Mole se svi studenti koji žele da polažu popravni kolokvijum u martovskom ispitnom roku da mi se jave putem mejla najkasnije do 05.05.2020. godine.

27. aprila 2020.
Projektni zadatak umesto kolokvijuma

Poštovani studenti,

Za predmete koji se slušaju u letnjem semestru 2019/2020. godine neće biti organizovan kolokvijum. Umesto kolokvijuma imate obavezu da uradite projektni zadatak na temu Mogućnosti razvoja sportsko-rekreativnog turizma u Vašem mestu (mestu odakle dolazite). Ukoliko je neko za seminarski rad radio sličnu temu, neka mi se javi putem mejla da bih mu dala drugu temu. Dakle, pored seminarskog rada koji radite i za koji dobijate poene, i prezentacija koje radite za dodatne aktivnosti, potrebno je da uradite i projektni zadatak. Projektni zadatak nosi maksimalno 30 poena i obavezan je – to je uslov za izlazak na ispit i zamena za kolokvijum. Potrebno je da ostvarite minimalno 16 poena na projektnom zadatku kako biste ostvarili mogućnost za izlazak na ispit. Minimalan broj predispitnih poena koje je potrebno da ostvarite za izlazak na ispit je 28.
Struktura projektnog zadatka odgovara strukturi seminarskog rada i postavljena je kod mene na stranici.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice, molim Vas da me kontaktirate putem mejla.

27. aprila 2020.
Predavanje 28.04.2020.

Poštovani studenti,

Prezentacija 10 se odnosi na sutrašnje predavanje.

14. aprila 2020.
Predavanje 14.04.2020.

Poštovani studenti,

Prezentacija 8 se odnosi na predavanje 14.04.2020. a prezentacija 9 za predavanje predviđeno za 21.04.2020. godine.

Srdačan pozdrav:)

6. aprila 2020.
Predavanje 07.04.2020.

Poštovani,

Prezentacija 7 se odnosi na predavanje predviđeno za 07.04.2020. godine. Zaključno sa navedenom prezentacijom završavamo gradivo predviđeno za kolokvijum.

30. marta 2020.
Obaveštenje o prezentaciji vezanoj za predavanje 31.03.2020.

Poštovani studenti,
Usled nemogućnosti da postavim prezentaciju za sutrašnje predavanje kod sebe na stranicu (u okviru predmeta Sportsko rekreativni turizam bol17) iz razloga što mi server ne dozvoljava da uploadujem prezentaciju, najljubaznije Vas molim da pogledate Prezentaciju 5 – Socio-kulturni faktori sportsko-rekreativnog turizma, koja je postavljena kod mene na stranici pod predmetom Sportsko-rekreativni turizam 12. Ona je predviđena za sutrašnje predavanje (31.03.2020).
Želim da Vam se zahvalim na izuzetnom angažovanju koje ste iskazali po pitanju izrade prezentacija vezanih za predispitne poene, zaista ste vanredno vredni tokom ovog vanrednog stanja:)

17. marta 2020.
Obaveštenje vezano za ostvarivanje predispitnih poena

Poštovani studenti,

Usled situacije nastale zbog korona virusa i prelaska na online predavanja, obaveštavam Vas na koji način ćete biti u mogućnosti da ostvarite predispitne poene:

 • 10 poena na dodatne aktivnosti ostvarićete putem izrade PowerPoint prezentacija:5 poena prezentacija vezana za sport (kratka prezentacija 1); 5 poena prezentacija vezana za sportski objekat ili događaj (kratka prezentacija 2)
 • 10 poena na izradu seminarskog rada – Word
 • 5 poena na prisustvo – svi ćete dobiti poene za prisustvo
 • 30 poena kolokvijum – polagaćete ga u isto vreme kada i ispit (o svemu ćete biti blagovremeno obavešteni).

Uputsvo za izradu kratkih prezentacija kao i uputsvo i struktura za izradu seminarskog rada postavljeni su kod mene na stranici.

Sami birate teme. Molim studente koji su već izabrali i prijavili teme, da se pridržavaju istih.

Seminarski rad se radi u Wordu (ne treba i PP prezentacija).

Kada uradite prezentaciju ili seminarski, molim Vas da mi pošaljete na mejl. Posle pregledanja, obavestiću Vas putem mejla o ostvarenim poenima.

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice ili pitanja, molim Vas da me kontaktirate putem mejla.

 

17. marta 2020.
Obaveštenje povodom situacije nastale usled korona virusa

Poštovani studenti,

Usled situacije nastale zbog korona virusa i prelaska na online predavanja, gradivo koji bih uobičajeno predavala, postaviću u vidu prezentacija kod sebe na stranicu. Gradivo koje je bilo predviđeno za današnje predavanje „Infrastruktura sporta, turizma i sportsko-rekreativnog turizma“ postavljeno je na stranicu (Prezentacija 5). Postavila sam i sve lekcije koje sam do sada predavala (Prezentacije 1,2,3 i 4) kao i materijal koji je predviđen za sledeću nedelju (Prezentacija 6).

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice ili pitanja, budite slobodni da me kontaktirate putem mejla.

12. decembra 2019.
Obaveštenje

Predavanja i vežbe iz predmeta Prirodni resursi u turizmu neće biti održana u četvrtak, 19.12.2019. godine.

Nadoknada će biti u vidu gostujućeg predavanja, koje će biti održano 13.12.2019. godine u 11:30 časova, u svečanoj sali škole, a koje će održati direktorka hotela „Premier Aqua“ i hotelskog spa kompleksa „Fruške terme“.

6. decembra 2019.
KOLOKVIJUM IZ PREDMETA PRIRODNI RESURSI U TURIZMU

Kolokvijum iz predmeta Prirodni resursi u turizmu održaće se u petak, 20.12.2019. godine u 12 časova u amfiteatru A2.

6. decembra 2019.
KOLOKVIJUM IZ PREDMETA MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE

Kolokvijum iz Menadžmenta turističke destinacije održaće se u petak, 20.12.2019. godine u 9 časova u amfiteatru A2.

17. maja 2019.
Stručna poseta vinariji „Mačkov podrum“

Stručna poseta vinariji „Mačkov podrum“ organizovaće se u ponedeljak, 20.05.2019. godine. Skup je ispred vinarije u 12 h. Vinarija se nalazi u ulici Zanatski centar bb, Irig.  Ukoliko se odličite da idete autobusom, „Sirmium bus“ kreće u 11h sa autobuske stanice, a staje na stajalištu ispred mosta Slobode, tako da i tu možete ući u autobus.

5. aprila 2019.
Kolokvijum iz Menadžmenta turističke destinacije

Kolokvijum iz Menadžmenta turističke destinacije održaće se u petak, 12.04.2019. godine u 10:30h u učionici br. 9 na Limanu.

30. novembra 2018.
KOLOKVIJUM IZ SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA

Kolokvijum iz Sportsko-rekreativnog turizma održaće se u petak, 07.12.2018. godine u 11h u učionici br.9 na Limanu.

13. aprila 2018.
Kolokvijum iz Menadžmenta turističke destinacije

Kolokvijum iz Menadžmenta turističke destinacije održaće se u petak, 27. 04.2018. godine u 11h u učionici broj 9 na Limanu.

24. januara 2018.
Popravni kolokvijumi pred martovski ispitni rok

Popravni kolokvijumi pred martovski ispitni rok odrzace se u terminima odrzavanja ispita u februarskom ispitnom roku.

21. novembra 2017.
Kolokvijum iz sportsko-rekreativnog turizma

Kolokvijum iz sportsko-rekreativnog turizma odrzace se u sredu, 22.11.2017. godine u 09:30h u ucionici broj 11 na Limanu.

12. aprila 2016.
VAZNO!!!! PROMENA TERMINA KOLOKVIJUMA IZ MENADZMENTA TURISTICKE DESTINACIJE!!!!

KOLOKVIJUM IZ MTD BICE ODRZAN U SREDU, 13.04.2016. U 9 H (UMESTO U 10H) U UCIONICI 16. LI.

5. aprila 2016.
KOLOKVIJUM IZ MENADZMENTA TURISTICKE DESTINACIJE

KOLOKVIJUM IZ MENADZMENTA TURISTICKE DESTINACIJE ODRZACE SE U SREDU, 13.04.2016. GODINE U 10 H U UCIONICI BR. 16. LI.

9. decembra 2015.
KOLOKVIJUM IZ OSNOVA TURIZMA I HOTELIJERSTVA

KOLOKVIJUM IZ OSNOVA TURIZMA I HOTELIJERSTVA ODRZACE SE U CETVRTAK, 17.12.2015. GODINE U 11:30H U UCIONICI 12. NA LIMANU.

9. decembra 2015.
KOLOKVIJUM IZ SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA

KOLOKVIJUM IZ SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA ODRZACE SE U UTORAK, 22.12.2015. GODINE U 13H U UCIONICI 13. NA LIMANU.

3. novembra 2015.
Termini vezbi za cetvrtak, 05.11.2015.

U cetvrtak, 05.11. 2015. obe vezbacke grupe ce imati vezbe u terminu V2, posle predavanja.

15. septembra 2015.
POPRAVNI KOLOKVIJUMI PRED OKTOBAR 2

Svi popravni kolokvijumi pred rok Oktobar 2 održavace se u vreme ispita u ispitnom roku Oktobar.

5. maja 2015.
Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“

Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“ odrzace se u petak, 15. 05.2015. godine u 9:30h u ucionici br. 8 na Limanu.

19. marta 2015.
POPRAVNI KOLOKVIJUMI IZ OSNOVA TURIZMA I HOTELIJERSTVA I SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA

POPRAVNI KOLOKVIJUMI IZ OSNOVA TURIZMA I HOTELIJERSTVA I SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA, PRED JUNSKI ISPITNI ROK, ODRZACE SE U TERMINIMA ODRZAVANJA ISPITA U APRILSKOM ROKU ( u cetvrtak, 26.03.2015., u 11h u ucionici 14. u KP.).

27. februara 2015.
Popravni kolokvijumi iz Osnova turizma i Sportsko-rekreativnog turizma

Popravni kolokvijumi iz Osnova turizma i Sportsko-rekreativnog turizma, pred aprilski ispitni rok, odrzace se u utorak, 10.03.2015. godine u 15h u ucionici br. 16 na Limanu.

19. januara 2015.
POPRAVNI KOLOKVIJUMI IZ OSNOVA TURIZMA I HOTELIJERSTVA I SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA

POPRAVNI KOLOKVIJUMI IZ OSNOVA TURIZMA I HOTELIJERSTVA I SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA, PRED MARTOVSKI ISPITNI ROK, ODRZACE SE U TERMINIMA ODRZAVANJA ISPITA U JANUARSKOM ROKU, 30.01.2015. GODINE U 11H U A1 NA LIMANU.

3. jula 2013.
Popravni kolokvijumi pred oktobarski ispitni rok

Popravni kolokvijumi iz predmeta Osnovi turizma, Menadzment turisticke destinacije i Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca, pred oktobarski ispitni rok, odrzace se u terminima ispita u septembru.

27. januara 2013.
Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“, pred martovski ispitni rok

Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“, pred martovski ispitni rok, kod Boskovic mr Tatjane, odrzace se 11.02.2013.godine, u amfiteatru u KP.

3. decembra 2012.
Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“

Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“, kod Gajic dr Tamare, odrzace se u cetvrtak, 13.12.2012. godine, u 12 casova u ucionici br. 16. na Limanu

3. decembra 2012.
Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“

Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turisticke destinacije“

3. decembra 2012.
Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“

Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“, kod Gajic dr Tamare, odrzace se u cetvrtak, 13.12.2012. godine, u 12 casova u ucionici br. 16. na Limanu

25. aprila 2012.
Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“

Kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“ odrzace se u ponedeljak, 14.05.2012. godine u 10:30h u ucionici br.14. na Limanu

25. aprila 2012.
Popravni kolokvijumi iz predmeta „Osnovi turizma“ i „Menadzment turisticke destinacije“

Popravni kolokvijumi iz predmeta „Osnovi turizma“ i „Menadzment turisticke destinacije“, pred junski ispitni rok, odrzace se u sredu, 16.05.2012. godine u ucionici br.10. na Limanu

21. marta 2012.
Popravni kolokvijum iz predmeta „Osnovi turizma“ i „Menadzment turisticke destinacije“

Popravni kolokvijumi iz predmeta „Osnovi turizma“ i „Menadzment turisticke destinacije“, pred aprilski ispitni rok, bice odrzani u sredu, 28.03.2012. godine u 12h u ucionici br.16 na Limanu

21. marta 2012.
Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“

Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“, pred aprilski ispitni rok, bice odrzan u sredu, 28.03.2012.godine u 12h u ucionici br.16. na Limanu

21. marta 2012.
Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“

Popravni kolokvijum iz predmeta „Menadzment turistickih i hotelijerskih preduzeca“, pred aprilski ispitni rok, odrzace se u sredu, 28.03.2012.godine, u 12h u ucionici br.16. na Limanu