Izaberite stranicu

dr Bojana Kovačević Berleković

Funkcija Koordinator za stručnu praksu
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail b.k.berlekovic@gmail.com
Telefon +381214854016
Kabinet KABINET 4
Konsultacije Četvrtak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Bojana Kovačević Berleković rođena je u Beogradu. Osnovno i srednje obrazovanje završila je kao nosilac Vukove diplome. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, diplomirala je i magistrirala sa prosečnom ocenom 9,56. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Turizam Šajkaške“ odbranila je 2014. godine na PMF-u u Novom Sadu. Tokom master poslediplomskih studija bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i angažovana na projektu Socio-ekološki aspekti tranzicije u Srbiji (2006-2009 godine) na FTN-u u Novom Sadu. Dobitnica je nagrade za izuzetan uspeh tokom studiranja od strane Univerziteta u Novom Sadu i Prirodno-matematičkog fakulteta.

Zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu od 01.10.2010. godine, prvo kao saradnik u nastavi, zatim kao predavač. U zvanje profesora strukovnih studija, za užu oblast Menadžment u turizmu, izabrana je 01.03.2019. godine i angažovana je na predmetima Osnovi turizma i hotelijerstva, Prirodni resursi u turizmu i Sportsko-rekreativni turizam.

Predsednik je Komisije za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje, obavlja funkciju Koordinatora za stručnu praksu na VPŠSS, član je tima Centra za razvoj karijere i stručnu praksu i član Marketing tima. Udata je i majka je dvoje dece.

 

 

 

 1. Kovačević, B., Gajić, T., Penić, M. (2012) Istraživanje stepena zadovoljstva zaposlenih u turističkim agencijama u Novom Sadu, Ekonomika Poljoprivrede, Vol.2, 217-228. M24
 2. Kovačević Berleković, B., Pavlović, N., Bošković, T. (2018). Dečiji i omladinski turizam u funkciji ruralnog razvoja: Studija slučaja regiona Jugoistočne Bačke, Hotelplan 2018, Sedmi međunarodni kongres, Visoka hotelijerska škola, Beograd, 2-3. Novembar 2018. Str. 623-631. M33
 3. Kovačević, B., Stranjančević, A., Gajić, T. (2011) Opportunities for Organization Multiple Sport Activity Holidays in Šajkaška as Part Of Sports-Recreational Tourism Development, International Conference “Contemporary Trends in Tourism and Hospitality”, Novi Sad, 29-30. September 2011, Collection of Papers, 224-231. M33
 4. Pavlović, N., Kovačević Berleković, B. (2018) Turizam kao pokretač razvoja ruralnih prostora – studija slučaja Jugoistočne Bačke, Škola Biznisa, Novi Sad, vol 1/2018., UDC 338.48-44(497.113-22), DOI 10.5937/skolbiz1-19868. M51
 5. Stranjančević, A., Kovačević, B. (2012) Human Resources in Sports and Recreational tourism in Montenegro Coast: Situation and Perspectives, Zbornik radova geografskog instituta Jovan Cvijic, 62(1), p.p.135-156. M51
 6. Kovačević, B., Plavša, J. (2011) Stavovi lokalnog stanovništva o kreiranju sportsko-rekreativne turističke ponude Šajkaške, Glasnik srpskog geografskog društva, Vol. 3. No.3., p.p.91-115. M51
 7. Tomić., N., Kovačević., B., Berber., N., Milić, N., (2014) Factors Influencing the Motivation of Young People When Choosing a City Destination in Europe – a Case Study From Esbjerg (Denmark), European Researcher, 69 (2). M53
 8. Kovačević, B., Gajić, T. (2012) The research of tourist demand of sports and recreational activities in rural areas of Šajkaška, International Journal of Business and Management Tomorrow (IJBMT), India, Vol.2, No.2, p.p.1-11. M53
 9. Đuričić, J., Kovačević, B. (2012) Zaštićena prirodna dobra u pravu Srbije-stavljanje pod zaštitu, način korišćenja i mogućnosti za razvoj održivog turizma-Pravo-teorija i praksa, Vol 7-9, str. 176-190. M53

Predavanja

  SPORTSKO-REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)

Vežbe

  SPORTSKO-REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 4 (BOL. 12)
  SPORTSKO-REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 17)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 12)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 12)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (PRE BOL.)
  MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  SPORTSKO REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
  MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 12)
  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 12)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 12)
  MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 12)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
  OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
  EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU (BOL. 12)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 12)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)

Materijali

MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)
MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)
SPORTSKO - REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
SPORTSKO REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
SPORTSKO-REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 17)
STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 17)

Obaveštenja

12. januara 2023.
Predispitni poeni Osnovi turizma

okviru poslednjeg predavanja na Mudl platformi postavljena je tabela sa predispitnim poenima i gradivo koje se priprema za ispit. Ukoliko neko još nije odbranio seminarski rad, to može uraditi u sledeći ponedeljak, 16.01.2023. godine u terminu predavanja, od 09 časova. Danas smo završili sa poslednjim predavanjem iz Osnova turizma i hotelijerstva i sve lekcije su postavljene na platformu.

Ukoliko imate nedoumica u vezi ispita, budite slobodni da dođete u terminu konsultacija.

14. decembra 2022.
Promena termina kolokvijuma

Kolokvijum iz Prirodnih resursa održaće se u sredu, 21.12.2022. godine u 13 časova i učionici 9 na Limanu (umesto prvobitno najavljenog termina).

8. decembra 2022.
Kolokvijum iz Prirodnih resursa u turizmu

Kolokvijum iz prirodnih resursa u turizmu održaće se u četvrtak, 15.12.2022. godine u 11 časova u učionici 12. Za kolokvijum se priprema prvih 6 predavanja.

29. novembra 2022.
Kolokvijum iz Osnova turizma i hotelijerstva

Kolokvijum iz Osnova turizma i hotelijerstva održaće se u ponedeljak, 05.12.2022. godine u 11 časova u učionici 12 na Limanu. Za kolokvijum se prirprema prvih šest predavanja. Kolokvijum se radi u formi testa (10 kratkih pitanja).

16. novembra 2022.
Međunarodni sajam turizma 17.11.2022. godine

Skup studenata koji su se prijavili za Međunarodni sajam turizma biće 17.11.2022. godine u 11 časova ispred glavnog ulaza Master centra.

Sačekaćemo Vas da Vam podelimo karte, te ćemo zajedno krenuti u obilazak sajma. Stručna poseta i obilazak sajma realizuju se u terminu predavanja i vežbi iz Prirodnih resursa u turizmu, te se toga dana predavanja i vežbe u Školi neće održati. Ukoliko imate pitanja i nedoumice, budite slobodni da mi se obratite putem mejla.

24. marta 2022.
Kolokvijum – Sportsko-rekreativni turizam

Kolokvijum iz Sportsko-rekreativnog turizma održaće se u četvrtak, 31.03.2022. u 10 časova u učionici 9 na Limanu.

dr Bojana Kovačević Berleković