Izaberite stranicu

др Бојана Ковачевић Берлековић

Функција Помоћник директора за развој и сарадњу са привредом
Звање

Професор струковних студија

E-mail bojana.kovacevic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854016
Кабинет КАБИНЕТ 4
Консултације Среда 13:00-15:00
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају

Бојана Ковачевић Берлековић рођена је у Београду. Основно и средње образовање завршила је као носилац Вукове дипломе. На Природно-математичком факултету у Новом Саду, на Департману за географију, туризам и хотелијерство, дипломирала је и магистрирала са просечном оценом 9,56. Докторску дисертацију под насловом „Туризам Шајкашке“ одбранила је 2014. године на ПМФ-у у Новом Саду. Током мастер последипломских студија била је стипендиста Министарства за науку и технолошки развој и ангажована на пројекту Социо-еколошки аспекти транзиције у Србији (2006-2009 године) на ФТН-у у Новом Саду. Добитница је награде за изузетан успех током студирања од стране Универзитета у Новом Саду и Природно-математичког факултета.

Запослена је на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду од 01.10.2010. године, прво као сарадник у настави, затим као предавач. У звање професора струковних студија, за ужу област Менаџмент у туризму, изабрана је 25.02.2019. године и ангажована је на предметима Основи туризма и хотелијерства, Природни ресурси у туризму и Спортско-рекреативни туризам.

Председник је Комисије за обезбеђење квалитета и самовредновање, обавља функцију Координатора за стручну праксу на ВПШСС, члан је тима Центра за развој каријере и стручну праксу и члан Маркетинг тима.

 

 

1. Živkov, D., Kovačević Berleković, B., Kicović, D., Đurašković, J. (2023). How to reduce extreme risk of the U.S. tourism indices? – Minimum-CVaR Portfolio Approach, Finance a Uver: Czech Journal of Economics & Finance, 73(1), 81-103.
2. Bošković, T., Đurić, D., Kovačević Berleković, B., & Đurić, D. (2022). Business of rural tourist households in the function of rural
tourism development in Serbia, Economics of Agriculture, 69(3), 833–848.
3. Павловић, Т., и Ковачевић Берлековић, Б. (2018). Туризам као покретач развоја руралних простора – студија случаја
Југоисточне Бачке, Школа Бизниса, 15(1), 105-122.
4. Ковачевић Берлековић, Б., Милић, Д., и Бошковић, Т. (2022). Утицај пандемије Covid-19 на осигурање у туризму на
примеру Републике Србије, Економија теорија и пракса, 4, 109-129.
5. Kostić, S., & Kovačević Berleković, B. (2021). Research of the influence of socio-demographic characteristics of tourists on the
choice of a travel destination in the context of Covid-19 pandemic, International Journal of Economic Practice and Policy, 18(1),
64-76.
6. Ковачевић Берлековић, Б., и Бошковић, Т. (2022). Дестинацијска менаџмент организација као оптимални модел
управљања дестинацијама у Војводини. У: Ј. Дамњановић, и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог
пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност, (стр. 29-30). Висока пословна школа струковних студија у
Новом Саду.
7. Kovačević Berleković, B., Bošković, T., & Jovičić Vuković, J. (2022). The Significance of safe food in travel and tourism
development in the post- Covid era. In N. Aleksić (ed), International Eco-Conference: Safe Food (pp. 173-180). Ecological
Movement of Novi Sad.
8. Kovačević Berleković, B., Bošković, T., & Kojčić, I. (2021). Sports and recreational programmes as part of the rural tourism of
Vojvodina. In International Scientific Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED
2021, Western Serbia Academy of Applied Studies.
9. Kovačević Berleković, B., Pavlović, N., & Bošković, T. (2018). Child and youth tourism in function of rural development: a case
study of southeast Bačka region. In S. Vićić (ed), Hotelplan 2018: Hospitality as a quality factor of tourist destination offer and
competitiveness (pp. 623-631). The College of Hotel Management Beograd.
10. Bošković, T., Đurić, D., Kovačević Berleković, B., & Jovičić Vuković, A. (2022). Regional and economic aspects of tourism
development in Rural areas in the Republic of Serbia, In B. Krstić, M. Nedeljković & M. Ćosić (eds.), International Scientific
Conference Village and Agriculture (pp. 247-260). Bijeljina University.

Предавања

  СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 17)
  ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)

Вежбе

  ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)

Испити

  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТХ) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (ПРЕ БОЛ.)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА (ПРЕ БОЛ.)
  СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
  ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА (БОЛ. 12)
  ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА (БОЛ. 07)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ТУРИЗМА (БОЛ. 07)
  ЕКОЛОГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 12)
  ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 17)

Материјали

МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 12)
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 17)
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 17)
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 12)
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (БОЛ. 17)

Обавештења

28. март 2023.
Колоквијум из предмата Спортско-рекреативни туризам

Колоквијум из предмета Спортско-рекреативни туризам одржаће се у среду, 05.04.2023. године у 11 часова у учионици 8 на Лиману. За колоквијум се спрема првих пет предавања.

28. март 2023.
Семинарски рад из спортско-рекреативног туризма

Поштовани,

 

Семинарски рад из спортско-рекреативног туризма је потребно пријавити најкасније до 06.04.2023. године. Тему бирате сами, сходно упутсву постављеном на Мудл платформи, а пријављујете је мени на мејл (потребно је да је одобрим и потврдим). Рад можете да радите у паровима. После пролећног распуста поставићу обавештење о  распореду одбрана семинарских радова (бране се у термину вежби).

 

 

12. јануар 2023.
Предиспитни поени Основи туризма

оквиру последњег предавања на Мудл платформи постављена је табела са предиспитним поенима и градиво које се припрема за испит. Уколико неко још није одбранио семинарски рад, то може урадити у следећи понедељак, 16.01.2023. године у термину предавања, од 09 часова. Данас смо завршили са последњим предавањем из Основа туризма и хотелијерства и све лекције су постављене на платформу.

Уколико имате недоумица у вези испита, будите слободни да дођете у термину консултација.

14. децембар 2022.
Промена термина колоквијума

Колоквијум из Природних ресурса одржаће се у среду, 21.12.2022. године у 13 часова и учионици 9 на Лиману (уместо првобитно најављеног термина).

8. децембар 2022.
Колоквијум из Природних ресурса у туризму

Колоквијум из природних ресурса у туризму одржаће се у четвртак, 15.12.2022. године у 11 часова у учионици 12. За колоквијум се припрема првих 6 предавања.

29. новембар 2022.
Колоквијум из Основа туризма и хотелијерства

Колоквијум из Основа туризма и хотелијерства одржаће се у понедељак, 05.12.2022. године у 11 часова у учионици 12 на Лиману. За колоквијум се прирпрема првих шест предавања. Колоквијум се ради у форми теста (10 кратких питања).

16. новембар 2022.
Међународни сајам туризма 17.11.2022. године

Скуп студената који су се пријавили за Међународни сајам туризма биће 17.11.2022. године у 11 часова испред главног улаза Мастер центра.

Сачекаћемо Вас да Вам поделимо карте, те ћемо заједно кренути у обилазак сајма. Стручна посета и обилазак сајма реализују се у термину предавања и вежби из Природних ресурса у туризму, те се тога дана предавања и вежбе у Школи неће одржати. Уколико имате питања и недоумице, будите слободни да ми се обратите путем мејла.

24. март 2022.
Колоквијум – Спортско-рекреативни туризам

Колоквијум из Спортско-рекреативног туризма одржаће се у четвртак, 31.03.2022. у 10 часова у учионици 9 на Лиману.

др Бојана Ковачевић Берлековић