Izaberite stranicu

Branka Laličić

Zvanje

Asistent

E-mail abadzicb@gmail.com
Kabinet KABINET 28
Konsultacije Ponedeljak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Branka Laličić (prethodno Abadžić) 2002. godine završava srednju školu, gimnaziju , u Novom Sadu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet u Subotici, usmerenje Marketing menadžment. Osnovne studije završava 2008. godine, sa prosečnom ocenom 9,33, i odbranjenim završnim radom na temu: Pravna zaštita potrošača.

Svoju profesionalnu karijeru započela je na Poljopriverdnom fakultetu u Novom Sadu, kao saradnik u nastavi, na smeru Agroekonomija. Nakon godina rada  u privredi, od 2020. godine  zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, kao asistent za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija. Doktorske studije na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu upisala je 2019. godine, na studijskom programu Poslovna ekonomija.

 • Laličić, B. (2023). Uloga komunikacije u poboljšanju kvaliteta obrazovanja i u kreiranju konkurentske prednosti preduzeća na domaćem tržištu. U: B. Dumnić (Ur.), Univerzitet pred novim izazovima:zbornik radova, XXIX skup Trendovi razvoja, Vrnjačka Banja 8-11.2.2023. (str. 60-65). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
 • Abadžić, B. (2008). Prikaz knjige Ekonomija II (za agroekonomiste). Uvod u makroekonomiju. Agroekonomika, 39(40), 127.

Predavanja

  Vežbe

   Ispiti

    Materijali

    Obaveštenja