Izaberite stranicu

Paunović dr Branka

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail brankapaunovic1711@gmail.com
Telefon 485-4036
Kabinet KABINET 41
Konsultacije Petak 11:05-13:05
Onlajn konsultacije Petak 13:05-14:05
Skype Branka Paunović
Ime i prezime BRANKA PAUNOVIĆ
Adresa
E-mail: brankabranka1711@gmail.com
Titula DOKTOR EKONOMSKIH NAUKA
Zvanje PROFESOR
(od 2006- i sada) PROFESIONALNO ISKUSTVO U NASTAVI  
 Visoke obrazovne  ustanove od 2006. god i sada  2020.-te 2oo6- i sada  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu (VPŠ SS Novi Sad)

 Katedra za finansije: predmeti: 1. Uvod u finansijsko poslovanje ,  2. Finasijska tržišta i institucije, 3. Vrednovanje preduzeća  Master studije> predmet> Bankarsko poslovsnje

 (Po programu Bolonje, ocenjen rad  9,9 )

2006 2012 -Šef odseka za turizam, VPŠ SS Novi Sad

2018-2020  Kordinator za stručnu praksu i usavršavanje VPŠ SS, NS

2009-2017 . FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU – BEOGRAD ; UNIVERZITET SINGIDUNUM

 Katedra za finansije, predmet:  Evaluacija i rizik; Upravljanje rizicima

 2009-2017 Gostujući predavač na Fakakultetu za poslovnu ekonomiju finansije i bankarstvo  u BiH ; na katedri za poslovne finansije i bankarstvo

 

 STRUČNA BIOGRAFIJA-DIPLOME

DIPLOMA
  UNIVERZITET U BEOGRADU
Beograd, Kamenička 6
EKONOMSKI FAKULTET-BEOGRAD
Naziv „Poreski sistem opštine“
Oblast Finansije
MAGISTARSKA TEZA
 
Oblast Finansije
 
Naziv : Magistarski rad „Međuzavisnost privatizacije i razvoja finansijskih tržišta i institucija u zemljama u tranziciji“
Finansije  (Prosečna ocena 9,2 i ocena na diplomskom 10)
DOKTORSKA DISERTACIJA
 
Oblast Finansije
 
Doktorat; Naziv teme „Privatizacija javnih preduzeca u Srbiji“
 

 PROFESIONALNO ISKUSTVO  PRE  NASTAVE ; VLADA REPUBLIKE SRBIJE   

KRATKA STRUČNA BIOGRAFIJA (NAPOMENA: PRE NASTAVE)  Devet godina bogatog radnog iskustvo u oblasti  finansija u  Vladi Republike Srbije i to u  :

1997-2000. Ministarsvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju Republike Srbije, koordinator i savetnik ministra na poslovima:-Kontrole i verifikacije procene vrednosti imovine preduzeća

2000-2001. Ministarsvo za privredu i privatizaciju Republike Srbije, koordinator, savetnik ministra na poslovima:- Kontrola i verifikacije procene vrednosti kapitala preduzeća i – PR Centar za medije

2001-2006. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE

-Centar za pripremu privatizacije: radila na poslovima provere i kontrole bilasa stanja i uspeha poslovanja  preduzeća, procedura ugovaranja i određivanja metoda privatizacije i prodaje preduzeća, rukovodilac

-Centar za restrukturiranje i privatizaciju velikih sistema; tržišna istraživanja, procene i mogućnosti investiranja, analize bilansa, i sl

-Registar  za hartije od vrednosti,  direktor ekonomskog odeljenja

 

UČEŠĆE U NAUČNIM ORGANIZACIJAMA I UPRAVNIM ODBORIMA od 2005. god Saradnik Naučnog društva ekonomista Srbije i Crne Gore,  Ekonomski fakultet Beograd

od 2019. god  Član Upravnog odbora Instituta ekonomskih nauka u Beogradu

OBJAVLJENE KNJIGE, monigrafije publikacije : (Ukupno 3.) Knjiga: autor  Branka Paunovic „Privatizacija, akcionarstvo i razvoj finansijskih tržišta“ , Savremena administracija, Beograd, 

Iz recenzije

… Autor je postavio cilj da na osnovu bogatih saznanja ekonomske nauke i iskustva zemalja u tranziciji, pokaže kako postoji izuzetna međuzavisnost procesa privatizacije i ubrzanog razvoja tržišta kapitala na takav način da efikasna , brza i transparentna privatizacija ubrzava razvoj tržišta kapitala, a ovo sa svoje strane dodatno poboljšava privatizaciju, stvaranjem efikasne vlasničke strukture i doprinosi bržem privrednom razvoju i rastu životnog standardazemalja u celini.

… Strukturirana je u sadržaj od pet delova 1. deo Fenomeni privatizacije u zemljama u tranziciji; 2. deo Finansijska tržišta i institucije  kao infrastrukturni ambijent tržišne privrede ; 3. deo Privatizacija i finansijska tržišta u razvijenim zemljama; 4. deo Iskustva procesa privatizacije i razvoja finansijskih tržišta i institucija u zemljama u tranziciji; 5. deo Privatizacija i razvoj finansijskih tržišta i institucija u Srbiji

…. Saznanja do kojih je autor došao u knjizi mogu pomoći i kreatorima ekonomske politike, da u sadašnjoj fazi naše tranzicije poboljšaju zakonsku regulativu i praksu vezanu za ekonomske reforme u ovoj oblasti. To može poslužiti i kao dobra osnova za povećanje efikasnosti procesa privatizacije i poboljšanja upravljanja makroekonomskom politikom zemlje u celini…..-Promocija održana  u   INTERNATIONAL PRESS CENTAR TANJUG, Beograd

 2. Knjiga : autor  Branka Paunovic „Menadžment turističke destinacije“ Alfa-graf Novi Sad, 2007

3. Knjiga: autor  Branka Paunovic „Finansijsko poslovanje i tržište kapitala“ Institut za ekonomiku i poljoprivredu, Beograd 2009. godine

NAUČNI RADOVI : 
Radovi u naučno-stručnim časopisima i međunarodnim konferencijama – Branka Paunovic «The Role of World Bank in Privatization of Big Systems in Countries Going Through Transition” – scientific- expert counseling „Economic Integrations in the World in 2007“ Sankt Petersburg

 Branka Paunovic 2012  „ANALYSIS OF SHARES OF TELECOMMUNICATION COMPANIES  IN  NEIGHBOURING COUNTRIES“  -Technics Technologies Education Management, ISSN-1840-1503

 – Branka Paunovic «Uloga stranih direktnih investicija na privatizaciju i razvoj tržišta kapitala“  „Ekonomski Anali“, Ekonomski fakultet , Beograd

-., Branka Paunovic „Uloga privatizacije i razvoja tržišta kapitala na evropskom finansijskom tržištu-pouke za nas»,  „Ekonomist“, Savez  ekonomista Srbije i Crne Gore, Budva

-. Branka Paunovic «Finansijska tržišta kao infrastrukturni ambijent tržišne privrede“ „Ekonomski Anali“, Ekonomski fakultet, Beograd

– Branka Paunovic «Smernice za budućnost-privatizacija velikih sistema» „Ekonomski Anali“,  Ekonomski fakultet Beograd ,

2010 Branka Paunovic -“Future  guidelines for investing and development of capital markets – telecommunication in Serbia and neighboring  coutries “   INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, THE CHALLENGES OF ECONOMIC SCIENCE AND PRACTICE IN THE 21st CENTURY, University of Niš Faculty of Economics, 2010

Naučno-stručni časopis „Škola biznisa“,  Visoka poslovna škola strukovnih studija,  Novi Sad, SLEDECI RADOVI: autor: Branka Paunovic

 -„Strategijsko planiranje i finansiranje turističkog proizvoda“

–  „ Finansiranje strategije razvoja turizma grada Beograda“

 -. „Uloga banke, osiguravajućih kompanija i penzionih fondova u funkcionisanju finansijskih tržišta“

–  Uloga Centralne Banke u funkcionisanju finansijskih tržišta“

– «Analiza finansijskih izveštaja kod pripreme procene vrednosti kapitala u preduzeću“

– «Uloga nacionalne centralne banke i bankarskog sistema u osiguravanju ponude novca na finansijskim tržištima zemalja u tranziciji“

– . Branka Paunovic «Karakteristike savremenih finansijskih tržišta» , „Ekonomska politika, YU ISSN oo13-3248,  istraživanje

–  . Branka Paunovic «Tržište kapitala u razvijenim zemljama», Ekonomska politika., YU ISSN oo13-3248, istraživanje

– . Branka Paunovic „Investicioni fondovi u razvijenim i zemljama u tranziciji- komparativna analiza“ Ekonomska politika ., YU ISSN oo13-3248, istraživanje

– . Branka Paunovic. «Globalizacija finansijskih tržišta –uloga berzi», Poslovna politika  YU ISSN oo13-3248,

. Branka Paunovic «Privatizacija od slučaja do slučaja“» Poslovna politika . 600. UDC 658.003

– Branka Paunovic „Strategija privatizacije javnih preduzeća i razvoja tržišta kapitala“, VIII naučni skup sa međunarodnim učešćem, 2011, BIH

  Branka Paunovic Tr\iiste kapitala u funkciji investiranja^ Medjunarodna nau;na konferencija Bi H

– Branka Paunovic Obracun troskova i It Medjunarodna naucna konferencija Bi H

— Branka Paunovic Medjuzavisnost tr\ista kapitala i banaka Medjunarodna naucna konferencija

.Branka. , Paunović, Hadžić M  2018 „Serbian SMEs still represent a potential for overall economic development,  Medjunarodna naučna konferencija Hrvatska, rad po pozivu

Branka Paunovic   2013 „. Contribution of information technology to company valuation methods development,“  Finansije i IT Medjunarodna  Naučna konerencija Valjevo

-Branka Paunovic  2013 „Akcije telekomunikacionih kompanija u periodu finansijske krize, „ Globalizacija i zemlje u okruzenju“ medjunarodni naucni skup , BiH-predavanje po pozivu (po povivu)

Branka Paunović  . 2011 „Strategija privatizacije i razvoja tržišta kapitala u Srbiji i zemljama okruženja „ Zbornik Medjunarodna ekonomska politika,  Bijeljina ,  BiH 121-130 predavanje- po pozivu

Branka Paunovic   2013 „. Contribution of information technology to company valuation methods development,“  Finansije i IT Medjunarodna  Naučna konerencija Valjevo

-Branka Paunovic  2013 „Akcije telekomunikacionih kompanija u periodu finansijske krize, „ Globalizacija i zemlje u okruzenju“ medjunarodni naucni skup , BiH-predavanje po pozivu (po povivu)

Branka Paunović  . 2011 „Strategija privatizacije i razvoja tržišta kapitala u Srbiji i zemljama okruženja „ Zbornik Medjunarodna ekonomska politika,  Bijeljina ,  BiH 121-130 predavanje- po pozivu

Branka Paunovic   2013 „. Contribution of information technology to company valuation methods development,“  Finansije i IT Medjunarodna  Naučna konerencija Valjevo

-Branka Paunovic  2013 „Akcije telekomunikacionih kompanija u periodu finansijske krize, „ Globalizacija i zemlje u okruzenju“ medjunarodni naucni skup , BiH-predavanje po pozivu (po povivu)

Branka Paunović  . 2011 „Strategija privatizacije i razvoja tržišta kapitala u Srbiji i zemljama okruženja „ Zbornik Medjunarodna ekonomska politika,  Bijeljina ,  BiH 121-130 predavanje- po pozivu

Branka Paunovic   2013 „. Contribution of information technology to company valuation methods development,“  Finansije i IT Medjunarodna  Naučna konerencija Valjevo

-Branka Paunovic  2013 „Akcije telekomunikacionih kompanija u periodu finansijske krize, „ Globalizacija i zemlje u okruzenju“ medjunarodni naucni skup , BiH-predavanje po pozivu (po povivu)

Branka   Paunović . 2014„Rationalization of business operations and reduction of costs recession“ – Preduzetnistvo kao sansa ISBN 978-86-7912512-5,  Bijeljina 41-47-predavanje po pozivu

Branka  Paunović .2015 „Finansijski aspekt privatizacije javnih preduzeća, kao deo medjunarodne ekonomske politike“ „Globalizacija i savremeno poslovanje“ Bijeljina BIH , str 206-210-predavanje po pozivu

-Branka Paunovic ii , Maja Stoskovic -2014-„Finansiranje obrazovanja i obrazovni sistem u Srbiji“ , predavanje po pozivu, (objavljeno na ukupno od 35. St )medjunarodni naucni skup, PEF , Beograd-po pozivu

-, Branka Paunović , grupa autora—2013” EXPLANATORY RESEARCH ON ETHICAL ESPECTTS OF CREATIVE ACCOUNTING EVIDENCE FROM SERBIJA“ , Društvo ekonomista Beograda i Privredna komora Beograda Savetovanje na temu : Ka novom modelu privrednog razvoja i zapošljavanja“ -poziv-

Branka Paunovic 2018.  EFFECT OF LOANS ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND BANKING SECTOR IN SERBIA “– Medjunarodna konferencija Zbornik VPS SS Novi Sad

Branka Paunović  . 2011 „Strategija privatizacije i razvoja tržišta kapitala u Srbiji i zemljama okruženja „ Zbornik Medjunarodna ekonomska politika,  Bijeljina ,  BiH 121-130 predavanje- po pozivu

Branka Paunovic   2013 „. Contribution of information technology to company valuation methods development,“  Finansije i IT Medjunarodna  Naučna konerencija Valjevo

-Branka Paunovic  2013 „Akcije telekomunikacionih kompanija u periodu finansijske krize, „ Globalizacija i zemlje u okruzenju“ medjunarodni naucni skup , BiH-predavanje po pozivu (po povivu)

Branka Paunović  . 2011 „Strategija privatizacije i razvoja tržišta kapitala u Srbiji i zemljama okruženja „ Zbornik Medjunarodna ekonomska politika,  Bijeljina ,  BiH 121-130 predavanje- po pozivu

Branka Paunovic   2013 „. Contribution of information technology to company valuation methods development,“  Finansije i IT Medjunarodna  Naučna konerencija

-Branka Paunovic  2013 „Akcije telekomunikacionih kompanija u periodu finansijske krize, „ Globalizacija i zemlje u okruzenju“ medjunarodni naucni skup , BiH-predavanje po pozivu (po povivu)

Branka Paunović  . 2011 „Strategija privatizacije i razvoja tržišta kapitala u Srbiji i zemljama okruženja „ Zbornik Medjunarodna ekonomska politika,  Bijeljina ,  BiH 121-130 predavanje- po pozivu

Branka Paunovic   2013 „. Contribution of information technology to company valuation methods development,“  Finansije i IT Medjunarodna  Naučna konerencija Valjevo

-Branka Paunovic   „Akcije telekomunikacionih kompanija u periodu finansijske krize, „ Globalizacija i zemlje u okruzenju“ medjunarodni naucni skup , BiH-predavanje po pozivu (po povivu)

Branka Paunović  . „Strategija privatizacije i razvoja tržišta kapitala u Srbiji i zemljama okruženja „ Zbornik Medjunarodna ekonomska politika,  Bijeljina ,  BiH 121-130 predavanje- po pozivu

Mentor i clan komisije diplomskih master i doktorskih radova

Recenzent naucno strucnih radova i knjiga

Učešće u istraživačkim i razvojnim projektima Besplatne akcije, Ubrzana aukcijska privatizacija, Priprema nacionalne strategije za  prilagođavanje propisa Srbije propisima EU, i sl.

Predavanja

  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  Ispiti

   MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 17)
   EKONOMIKA TURIZMA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
   EKONOMIKA TURIZMA I UGOSTITELj (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1
   UVOD U FINANSIJE
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE
   STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 12)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
   MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (PRE BOL.)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
   BANKARSKO POSLOVANjE I PLATNI PROMET (BOL. 17 - SS)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   BANKARSKO POSLOVANjE I PLATNI PROMET (BOL. 07 - SS)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
   FINANSIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA (PRE BOL.)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)
   BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 07)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)

  Materijali

  BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
  BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (BOL. 07 - SS)
  BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (BOL. 17 - SS)
  BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (SS)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I FR-TEMA-3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II TH-TEMA-2 (BOL. 12)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
  VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)

  Obaveštenja

  23. oktobra 2020.
  ZOOM -PREDAVANJE UVOD U FINANSIJE 30.10.

  branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
  Time: Oct 30, 2020 09:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

  Meeting ID: 868 668 8401
  Passcode: 9kuaEy

  16. oktobra 2020.
  ZOOM – PREDAVANJE UVOD U FINANSIJE- 23.10. 2020.

   

  branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
  Time: Oct 23, 2020 09:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

  Meeting ID: 868 668 8401
  Passcode: 9kuaEy

  12. oktobra 2020.
  ZOOM – UVOD U FINANSIJE -Predavanje

  branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
  Time: Oct 16, 2020 09:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

  Meeting ID: 868 668 8401
  Passcode: 9kuaEy

  20. maja 2020.
  MAIL ; IZRADA ZAVRŠMOG RADA NA OSNOVNIM STUDIJAMA

  Visoka poslovna škola strukovnih studija

  11:19 (pre 1 sata)
  kome cuzovic.vps@gmail.comdejanzivkov@gmail.comgocavuk@eunet.rsgordanavuk@uns.ac.rssanjavbegovic@gmail.comtomasevic.vps@gmail.combilja.l.stankov@gmail.commilijanadjordjevic@gmail.comraciczeljko@gmail.comnpapic.blagojevic@gmail.comjelena.obradovic.vps@gmail.combranka.maksimovic.vps@gmail.commilos.japundzic@gmail.comdraganag.vps@gmail.comdajana_vindzanovic@yahoo.comtanjadjk@eunet.rsJovanddjuric971@gmail.comdjovicic@uns.ac.rsbojancica81@gmail.comb.k.berlekovic@gmail.combizniscentar@gmail.comzdrsolak@yahoo.comveronikaboskov1@gmail.comtatjanab44@gmail.comslavisad63@gmail.combkomnenic@gmail.comjoviclj@hotmail.rssanja.lonchar@gmail.comljubojevic.vps@gmail.comjansavic.vps@gmail.comjdamnjanovic5@gmail.comBrankodbolesnikov@gmail.comdraganaim84@gmail.comjosanov.vrgovic@gmail.comjovan.nj@gmail.comtverezan@gmail.comvlahmari@uns.ac.rstamara.gajic.1977@gmail.comdr.ana.jovicic@gmail.comisidoramilosevicns92@gmail.comz.marosan59@gmail.comn.bikicki8@gmail.comvlahmari3@gmail.compredrag.ranitovic@gmail.comljiljana09@hotmail.comvesna.vugdelija@gmail.comdragana.vps@gmail.comjelenapivasevic.vps@gmail.comboba_jovin@yahoo.comivana_zorica@yahoo.deirinakojcic@gmail.com

   

  S obzirom da studenti završne godine osnovnih strukovnih studija imaju obavezu da nakon položenih ispita pristupe odbrani završnog rada čiju temu mogu prijaviti već u šestom (tekućem) semestru, u prilogu Vam dostavljamo Proceduru izrade i kontrole kvaliteta završnog rada na osnovnim strukovnim studijama, te Vas molimo da se uputite u istu kako biste bili informisani . . Mentor može biti profesor strukovnih studija ili predavač koji izvodi nastavu na studijskom programu osnovnih strukovnih studija.

  http://www.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/Procedure-izrade-zavrsnog-rada.pdf

   

   

  11. maja 2020.
  Prijava kolokvijuma predmetnom asistentu OBAVESTENJE

  Obaveštenje o održavanju aprilskog ispitnog roka

  Primljene x

  Visoka poslovna škola strukovnih studija

  12:10 (pre 18 minuta)
  kome cuzovic.vps@gmail.comdejanzivkov@gmail.comgocavuk@eunet.rsgordanavuk@uns.ac.rssanjavbegovic@gmail.comtomasevic.vps@gmail.combilja.l.stankov@gmail.commilijanadjordjevic@gmail.comraciczeljko@gmail.comnpapic.blagojevic@gmail.comjelena.obradovic.vps@gmail.combranka.maksimovic.vps@gmail.commilos.japundzic@gmail.comdraganag.vps@gmail.comdajana_vindzanovic@yahoo.comtanjadjk@eunet.rsJovanddjuric971@gmail.comdjovicic@uns.ac.rsbojancica81@gmail.comb.k.berlekovic@gmail.combizniscentar@gmail.comzdrsolak@yahoo.comveronikaboskov1@gmail.comtatjanab44@gmail.comslavisad63@gmail.combkomnenic@gmail.comjoviclj@hotmail.rssanja.lonchar@gmail.comljubojevic.vps@gmail.comjansavic.vps@gmail.comjdamnjanovic5@gmail.comBrankodbolesnikov@gmail.comdraganaim84@gmail.comjosanov.vrgovic@gmail.comjovan.nj@gmail.comtverezan@gmail.comvlahmari@uns.ac.rstamara.gajic.1977@gmail.comdr.ana.jovicic@gmail.comisidoramilosevicns92@gmail.comz.marosan59@gmail.comn.bikicki8@gmail.comvlahmari3@gmail.compredrag.ranitovic@gmail.comljiljana09@hotmail.comvesna.vugdelija@gmail.comdragana.vps@gmail.comjelenapivasevic.vps@gmail.comboba_jovin@yahoo.comivana_zorica@yahoo.deirinakojcic@gmail.com

  Obaveštenje o održavanju aprilskog ispitnog roka

  Prijave za aprilski ispitni rok će se održati 23, 24. i 25.05.2020. godine, a aprilski rok će se održati od 27.05. do 07.06.2020. godine.

  Studenti koji u aprilskom roku žele da polažu popravni kolokvijum za majski ispitni rok treba da se prijave predmetnim profesorima putem mejla najkasnije do 25.05.2020. godine i da obavezno u prijavi navedu da se prijavljuju za polaganje popravnog kolokvijuma u aprilskom ispitnom roku.

  Zbog postojeće situacije, ispiti će se održavati i vikendom. …….. itd

  Ispiti će se održavati u terminima od 9, 13 i 17 časova.

  Dr Slobodanka Jovin

  Pomoćnik direktora za nastavu

   

  5. maja 2020.
  Obavestenje – struktura rada za praksu

  Elaborat prakse: -(na primeru jedne od  banka (sa  spisaka  NBS sajt:  www. nbs.rs. ; dat u prilogu)  ili preduzeća po vasem izboru.  . Obim rada je minimum 30 do 40  kucanih  strana, A4 .  Koristite dostupne informacije sa interneta, kao I drugu vama dostupne primere I literaturu,  sa naznačenim izvorom podataka, obavezno za sve preuzeto f.n.  .   Dalje analizom podataka dajete predloge i sugestije, koristeći stečeno znanje.  Obavezno dodati primere bilansa , dokumentacije itd

  Delovi rada:

  -Opis banke, odnosno preduzeća,  i organizaciona struktura

  -Investiciono bankarstvo , a za preduzeće  investicije preduzeća

  -Analiza bilansa stanja

  -Analiza bilansa uspeha  I drugih finansijskih pokazatelja, dostupnih

  -Ugovori o kreditu I druge vrste ugovora kako za banku tako I preduzeće

  -Analiza  I posledice tržišnog rizika (za banke sa aspekta banaka, a za preuzeća posledice itd

  -Zaključak, predlog sugestije I rešenja:

  –  obavezno u zaključnom delu osvrt na novo-nastale okolnosti poslovanja,  kao za preduzeće tako I (za banke kao sto je primena Monitoringa na kredite , odnosno Moratorijuma NBS* (Značajno je za poslovanje u tekućem kvartalu)

  Obavezno, prijavite vasu temu, kako ne bi bilo dupliranja.

   

  5. maja 2020.
  OBAVESTENJE VPŠ SS -Vezano za PRAKSU

  Poštovani,

  Nakon početka rada studentskih domova, počeće realizacija ispita iz martovskog, a potom i aprilskog roka. Kako bi se izvršio raspored polaganja ispita sa ograničenim brojem studenata, studenti koji žele da polažu popravni kolokvijum u martovskom ispitnom roku (poslednja 4 dana martovskog roka nisu održana) su u obavezi da se putem mejla prijave predmetnim profesorima do 05.05.2020. godine.

  Kada je u pitanju realizacija stručne prakse, studenti koji bi praksu trebalo da realizuju u tekućem semestru (ne odnosi se na starije generacije), pisaće samo rad iz oblasti kojoj pripada stručna praksa bez odlaska u preduzeća. Rad treba da se uradi u dva primerka, od čega jedan primerak profesor predaje studentskoj službi, a drugi zadržava za sebe. Obrazac o stručnoj praksi za junski rok nije potrebno da se popunjava. Molim Vas da o tome obavestite Vaše studente.
   
  S poštovanjem,
   
                                                                                                   Dr Slobodanka Jovin
   
                                                                                           Pomoćnik direktora za nastavu

  [Poruka je odsečena]  Prikaži celu poruku

  27. aprila 2020.
  OBAVEŠTENJE 1A -VPŠ SS-vezano za predispitne bodove

  Obaveštenje

  Primljene x

  27.04.2020. godine

  Poštovani,

  prethodno obaveštenje o načinu polaganja kolokvijuma i prikupljanja predispitnih poena odnosilo se na predmete iz tekućeg semestra. Popravni kolokvijumi iz predmeta koji su se slušali u zimskom semestru polagaće se u vreme ispitnog roka kao i do sada.

  S poštovanjem,                                                                                    Dr Slobodanka Jovin                                                                                                          Pomoćnik direktora za nastavu

   

  27. aprila 2020.
  Obaveštenje 1 – Mail- VPŠ SS, u NS ,vezano za ptredispitne bodove

  Obaveštenje o prikupljanju predispitnih poena

  Primljene x

  27.04.2020. godine

  Dragii studenti,

  Prosledjujem Vam mail koji je upravo stigao, a odnosi se na prikupljanje predispitnih bodova uključijići i kolokvijum

  Poštovani,

  S obzirom na vanrednu situaciju u kojoj se nalazimo i nemogućnost održavanja redovne nastave, kolokvijuma i ispita, obaveštavamo Vas o sledećem:

  Predispitne poene, uključujući i poene za kolokvijum studenti treba da prikupljaju putem seminarskih radova, studija slučaja, eseja i drugih zadataka. Naime, kako bi studenti mogli da pristupe ispitu bez polaganja kolokvijuma, profesori će studentima omogućiti da polože kolokvijum na osnovu urađenih seminarskih radova, zadataka, eseja i sl.

  Poene za prisustvo bi trebalo dodeliti svima. Molimo Vas da obaveštenje o načinu sticanja poena i polaganja kolokvijuma postavite na Vašoj ličnoj strani u što kraćem roku i obavestite studente kako bi do kraja semestra bili u mogućnosti da izvrše svoje obaveze i steknu uslove za izlazak na ispit.

  S poštovanjem,

   

                                                                                           Dr Slobodanka Jovin

  Pomoćnik direktora za nastavu

   

  26. aprila 2020.
  SPISAK BANKA KOJE POSLUJU U SRBIJI *NBS

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381)11 222-6000, 222-6713
  Fax: (381) 011/2226-555
  Predsednik Izvršnog odbora: Vojislav Lazarević
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 38 od 27.02.1991.godine
  8.7.2016. godine, HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD je promenila poslovno ime u ADDIKO BANK AD BEOGRAD.
  2.   AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
  Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 115 đ,Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381)011/202-9050
  Fax: (381) 011/3129-787
  Predsednik Izvršnog odbora: Jelena Galić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 194 od 28.6.1993. godine
  3.   API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Adresa: Balkanska 2, 11000 Beograd
  Telefon: (381) 011/3952-213
  Fax: (381) 011/3952-240
  Predsednik Izvršnog odbora: Marija Stepina
  Dozvola za rad: Rešenje NBS G. br. 4164 od 13.5.2008. godine
  4.   BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Adresa: Milentija Popovića 7b, Beograd,11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/2011-200
  Fax: (381) 011/2011-207
  Predsednik Izvršnog odbora: Draginja Đurić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 274 od 19.9.1991. godine
  5.   BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (PALILULA)
  Adresa: Kraljice Marije 3, 11120 Beograd
  Telefon: (381) 011/2020-292
  Fax: (381) 011/3376-777
  Predsednik Izvršnog odbora: Mr Bojan Kekić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 5012 od 21.11.2002.godine
  6.   BANK OF CHINA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD – NOVI BEOGRAD
  Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 2a, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381)011/6351-000
  Fax: (381)11/228-0-777
  Predsednik Izvršnog odbora: Wang Lei
  Dozvola za rad: Rešenje NBS IO.br 105 od 20.12.2016. godine
  7.   CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
  Adresa: Braće Ribnikar 4-6, 21000 Novi Sad
  Telefon: (381) 021/4876-876
  Fax: (381) 021/4876-976
  Predsednik Izvršnog odbora: Carlos de Cordoue
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 36 od 10.12.1991. godine
  8.   DIREKTNA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC
  Adresa: Bulevar Kraljice Marije 54B, ulaz 54N, Kragujevac
  Telefon: (381) 034/335-617
  Fax: (381) 034/336-175
  Predsednik Izvršnog odbora: Vesna Pavlović
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O br. 209 od 03.07.1991. godine
  8.7.2016. godine KBM Banka ad Kragujevac je promenila poslovo ime u Direktna Banka ad Kragujevac.
  9.   EXPOBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Adresa: Dalmatinska 22, 11000 Beograd
  Telefon: (381)011/3306300
  Fax: (381) 011/3241-448
  Predsednik Izvršnog odbora: Borislav Strugarević
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 269 od 12.11.1990. godine
  2.6.2017. godine Marfin banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u Expobank akcionarsko društvo Beograd
  10.   ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
  Adresa: Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad
  Telefon: 0800/201-201
  Fax: (381) 021/4809-700
  Predsednik Izvršnog odbora: Slavko Carić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 202 od 20.12.1989. godine
  11.   EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Adresa: Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd
  Telefon: 0800/111-144
  Fax: (381) 011/3027-536
  Predsednik Izvršnog odbora: Slavica Pavlović
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 633 od 21.10.1997. godine
  12.   HALKBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Adresa: Milutina Milankovića 9e, Beograd,11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/2041-800
  Fax: (381) 011/2041-802
  Predsednik Izvršnog odbora: Kenan Bozkurt
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 328 od 26.12.1990. godine
  22.10.2015. godine, Čačanska banka a.d. Čačak je promenila svoje poslovno ime u HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
  13.   JUBMES BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 121, Beograd 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/2205-500
  Fax: (381) 011/3110-217
  Predsednik Izvršnog odbora: Miloš Brusin
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G. br. 628 od 20.10.1997. godine
  14.   KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
  Adresa: Svetog Save 14, 11000 Beograd
  Telefon: (381) 011/3080- 100
  Fax: (381) 011/3441-335
  Predsednik Izvršnog odbora: Dr Vladimir Medan
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 206 od 3.7.1991. godine
  15.   MIRABANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
  Adresa: Španskih boraca 1, Beograd, Novi Beograd 11070
  Telefon: (381) 011 6355- 400
  Fax: (381) 011 6355-404
  Predsednik Izvršnog odbora: Nikola Mihailović
  Dozvola za rad: Rešenje NBS IO br. 58 od 16.12. 2014. godine
  Banka je upisana u Registar privrednih subjekata Rešenjem APR BD 8779 od 5.2.2015. godine.
  16.   MOBI BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Adresa: Omladinskih brigada 88, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/4409-670
  Fax: (381) 011/4409-650
  Predsednik Izvršnog odbora: Marija Popović
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 346 od 24.4.1996.godine
  10.10.2019. godine, Telenor banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u Mobi Banka a.d. Beograd. Registracija promene poslovnog imena proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja, tj od 11.10.2019. godine.
  17.   MTS BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Adresa: Bulevar Franše D Eperea 88, 11000 Beograd
  Telefon: (381) 011/6557-338
  Fax: (381) 011/3657-006
  Predsednik Izvršnog odbora: Dejan Marković
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 329 od 26.12.1990. godine
  18.5.2015. godine, Dunav banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u mts banka akcionarsko društvo, Beograd.
  18.   NLB BANKA AD BEOGRAD
  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina br. 165/v, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/2225-100
  Fax: (381) 011/2225-194
  Predsednik Izvršnog odbora: Branko Greganović
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 197 od 03.07.1991.godine
  19.   OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Adresa: Bulevar oslobođenja 2a, 21000 Novi Sad
  Telefon: (381) 021/530-111
  Fax: (381) 021/4893-123
  Predsednik Izvršnog odbora: Vladimir Vukotić
  Dozvola za rad: Rešenje NBS G.br. 2683 od 7.02.2007. godine
  20.   OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/3011-400
  Fax: (381) 011/3132-885
  Predsednik Izvršnog odbora: Predrag Mihajlović
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 293 od 14.12.1990. godine
  25.9.2019. godine, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u OTP Banka Srbija a.d. Beograd. Registracija promene poslovnog imena proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja, tj od 26.9.2019. godine.
  21.   PROCREDIT BANK AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Adresa: Milutina Milankovića 17, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/205-7000
  Fax:
  Predsednik Izvršnog odbora: Igor Anić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 538 od 05.04.2001.godine
  22.   RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Adresa: Đorđa Stanojevića 16, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/3202-100
  Fax: (381) 011/3346-033
  Predsednik Izvršnog odbora: Zoran Petrović
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 318 od 09.03.2001. godine
  23.   SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Adresa: Bul. Mihajla Pupina 165g, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/2257-498
  Fax: (381) 011/2017-056
  Predsednik Izvršnog odbora: Marijana Vasilescu
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 352 od 17.12.1991.godine
  24.   SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
  Adresa: Savska 25, 11000 Beograd
  Telefon: (381) 011/3607-200
  Fax: (381) 011/2646-855
  Predsednik Izvršnog odbora: Vesna Jokanović
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G. br. 920 od 4.11.1996. godine
  25.   UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD (STARI GRAD)
  Adresa: Rajićeva 27-29, 11000 Beograd
  Telefon: (381) 011/3204-500
  Fax: (381) 011/3204-501
  Predsednik Izvršnog odbora: Feza Tan
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 1437 od 2.7.2001.godine
  26.   VOJVOĐANSKA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD  
  Adresa: Trg Slobode 5, 21000 Novi Sad
  Telefon: 021/4800001; 0800/23-23-22;
  Fax: (381) 021/6611-512
  Predsednik Izvršnog odbora: Predrag Vasić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 415 od 5.5.1995. godine
  25.4.2019. godine, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad je promenila svoje poslovno ime u Vojvođanska banka a.d. Novi Sad.

   

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381)11 222-6000, 222-6713
  Fax: (381) 011/2226-555
  Predsednik Izvršnog odbora: Vojislav Lazarević
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 38 od 27.02.1991.godine
  8.7.2016. godine, HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD je promenila poslovno ime u ADDIKO BANK AD BEOGRAD.
  2.   AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
  Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 115 đ,Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381)011/202-9050
  Fax: (381) 011/3129-787
  Predsednik Izvršnog odbora: Jelena Galić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 194 od 28.6.1993. godine
  3.   API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Adresa: Balkanska 2, 11000 Beograd
  Telefon: (381) 011/3952-213
  Fax: (381) 011/3952-240
  Predsednik Izvršnog odbora: Marija Stepina
  Dozvola za rad: Rešenje NBS G. br. 4164 od 13.5.2008. godine
  4.   BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Adresa: Milentija Popovića 7b, Beograd,11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/2011-200
  Fax: (381) 011/2011-207
  Predsednik Izvršnog odbora: Draginja Đurić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 274 od 19.9.1991. godine
  5.   BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (PALILULA)
  Adresa: Kraljice Marije 3, 11120 Beograd
  Telefon: (381) 011/2020-292
  Fax: (381) 011/3376-777
  Predsednik Izvršnog odbora: Mr Bojan Kekić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 5012 od 21.11.2002.godine

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381)11 222-6000, 222-6713
  Fax: (381) 011/2226-555
  Predsednik Izvršnog odbora: Vojislav Lazarević
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 38 od 27.02.1991.godine
  8.7.2016. godine, HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD je promenila poslovno ime u ADDIKO BANK AD BEOGRAD.
  2.   AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
  Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 115 đ,Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381)011/202-9050
  Fax: (381) 011/3129-787
  Predsednik Izvršnog odbora: Jelena Galić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 194 od 28.6.1993. godine
  3.   API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Adresa: Balkanska 2, 11000 Beograd
  Telefon: (381) 011/3952-213
  Fax: (381) 011/3952-240
  Predsednik Izvršnog odbora: Marija Stepina
  Dozvola za rad: Rešenje NBS G. br. 4164 od 13.5.2008. godine
  4.   BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Adresa: Milentija Popovića 7b, Beograd,11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/2011-200
  Fax: (381) 011/2011-207
  Predsednik Izvršnog odbora: Draginja Đurić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 274 od 19.9.1991. godine
  5.   BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (PALILULA)
  Adresa: Kraljice Marije 3, 11120 Beograd
  Telefon: (381) 011/2020-292
  Fax: (381) 011/3376-777
  Predsednik Izvršnog odbora: Mr Bojan Kekić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 5012 od 21.11.2002.godine
  6.   BANK OF CHINA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD – NOVI BEOGRAD
  Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 2a, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381)011/6351-000
  Fax: (381)11/228-0-777
  Predsednik Izvršnog odbora: Wang Lei
  Dozvola za rad: Rešenje NBS IO.br 105 od 20.12.2016. godine
  7.   CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
  Adresa: Braće Ribnikar 4-6, 21000 Novi Sad
  Telefon: (381) 021/4876-876
  Fax: (381) 021/4876-976
  Predsednik Izvršnog odbora: Carlos de Cordoue
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 36 od 10.12.1991. godine
  8.   DIREKTNA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC
  Adresa: Bulevar Kraljice Marije 54B, ulaz 54N, Kragujevac
  Telefon: (381) 034/335-617
  Fax: (381) 034/336-175
  Predsednik Izvršnog odbora: Vesna Pavlović
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O br. 209 od 03.07.1991. godine
  8.7.2016. godine KBM Banka ad Kragujevac je promenila poslovo ime u Direktna Banka ad Kragujevac.
  9.   EXPOBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Adresa: Dalmatinska 22, 11000 Beograd
  Telefon: (381)011/3306300
  Fax: (381) 011/3241-448
  Predsednik Izvršnog odbora: Borislav Strugarević
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 269 od 12.11.1990. godine
  2.6.2017. godine Marfin banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u Expobank akcionarsko društvo Beograd
  10.   ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
  Adresa: Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad
  Telefon: 0800/201-201
  Fax: (381) 021/4809-700
  Predsednik Izvršnog odbora: Slavko Carić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 202 od 20.12.1989. godine
  11.   EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Adresa: Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd
  Telefon: 0800/111-144
  Fax: (381) 011/3027-536
  Predsednik Izvršnog odbora: Slavica Pavlović
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 633 od 21.10.1997. godine
  12.   HALKBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Adresa: Milutina Milankovića 9e, Beograd,11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/2041-800
  Fax: (381) 011/2041-802
  Predsednik Izvršnog odbora: Kenan Bozkurt
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 328 od 26.12.1990. godine
  22.10.2015. godine, Čačanska banka a.d. Čačak je promenila svoje poslovno ime u HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
  13.   JUBMES BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 121, Beograd 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/2205-500
  Fax: (381) 011/3110-217
  Predsednik Izvršnog odbora: Miloš Brusin
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G. br. 628 od 20.10.1997. godine
  14.   KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
  Adresa: Svetog Save 14, 11000 Beograd
  Telefon: (381) 011/3080- 100
  Fax: (381) 011/3441-335
  Predsednik Izvršnog odbora: Dr Vladimir Medan
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 206 od 3.7.1991. godine
  15.   MIRABANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
  Adresa: Španskih boraca 1, Beograd, Novi Beograd 11070
  Telefon: (381) 011 6355- 400
  Fax: (381) 011 6355-404
  Predsednik Izvršnog odbora: Nikola Mihailović
  Dozvola za rad: Rešenje NBS IO br. 58 od 16.12. 2014. godine
  Banka je upisana u Registar privrednih subjekata Rešenjem APR BD 8779 od 5.2.2015. godine.
  16.   MOBI BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Adresa: Omladinskih brigada 88, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/4409-670
  Fax: (381) 011/4409-650
  Predsednik Izvršnog odbora: Marija Popović
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 346 od 24.4.1996.godine
  10.10.2019. godine, Telenor banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u Mobi Banka a.d. Beograd. Registracija promene poslovnog imena proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja, tj od 11.10.2019. godine.
  17.   MTS BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Adresa: Bulevar Franše D Eperea 88, 11000 Beograd
  Telefon: (381) 011/6557-338
  Fax: (381) 011/3657-006
  Predsednik Izvršnog odbora: Dejan Marković
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 329 od 26.12.1990. godine
  18.5.2015. godine, Dunav banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u mts banka akcionarsko društvo, Beograd.
  18.   NLB BANKA AD BEOGRAD
  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina br. 165/v, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/2225-100
  Fax: (381) 011/2225-194
  Predsednik Izvršnog odbora: Branko Greganović
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 197 od 03.07.1991.godine
  19.   OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Adresa: Bulevar oslobođenja 2a, 21000 Novi Sad
  Telefon: (381) 021/530-111
  Fax: (381) 021/4893-123
  Predsednik Izvršnog odbora: Vladimir Vukotić
  Dozvola za rad: Rešenje NBS G.br. 2683 od 7.02.2007. godine
  20.   OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/3011-400
  Fax: (381) 011/3132-885
  Predsednik Izvršnog odbora: Predrag Mihajlović
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 293 od 14.12.1990. godine
  25.9.2019. godine, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u OTP Banka Srbija a.d. Beograd. Registracija promene poslovnog imena proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja, tj od 26.9.2019. godine.
  21.   PROCREDIT BANK AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Adresa: Milutina Milankovića 17, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/205-7000
  Fax:
  Predsednik Izvršnog odbora: Igor Anić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 538 od 05.04.2001.godine
  22.   RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Adresa: Đorđa Stanojevića 16, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/3202-100
  Fax: (381) 011/3346-033
  Predsednik Izvršnog odbora: Zoran Petrović
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 318 od 09.03.2001. godine
  23.   SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Adresa: Bul. Mihajla Pupina 165g, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/2257-498
  Fax: (381) 011/2017-056
  Predsednik Izvršnog odbora: Marijana Vasilescu
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 352 od 17.12.1991.godine
  24.   SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
  Adresa: Savska 25, 11000 Beograd
  Telefon: (381) 011/3607-200
  Fax: (381) 011/2646-855
  Predsednik Izvršnog odbora: Vesna Jokanović
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G. br. 920 od 4.11.1996. godine
  25.   UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD (STARI GRAD)
  Adresa: Rajićeva 27-29, 11000 Beograd
  Telefon: (381) 011/3204-500
  Fax: (381) 011/3204-501
  Predsednik Izvršnog odbora: Feza Tan
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 1437 od 2.7.2001.godine
  26.   VOJVOĐANSKA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD  
  Adresa: Trg Slobode 5, 21000 Novi Sad
  Telefon: 021/4800001; 0800/23-23-22;
  Fax: (381) 021/6611-512
  Predsednik Izvršnog odbora: Predrag Vasić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 415 od 5.5.1995. godine
  25.4.2019. godine, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad je promenila svoje poslovno ime u Vojvođanska banka a.d. Novi Sad.

   

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381)11 222-6000, 222-6713
  Fax: (381) 011/2226-555
  Predsednik Izvršnog odbora: Vojislav Lazarević
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 38 od 27.02.1991.godine
  8.7.2016. godine, HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD je promenila poslovno ime u ADDIKO BANK AD BEOGRAD.
  2.   AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
  Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 115 đ,Beograd, 11070 Novi Beograd
  Telefon: (381)011/202-9050
  Fax: (381) 011/3129-787
  Predsednik Izvršnog odbora: Jelena Galić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 194 od 28.6.1993. godine
  3.   API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Adresa: Balkanska 2, 11000 Beograd
  Telefon: (381) 011/3952-213
  Fax: (381) 011/3952-240
  Predsednik Izvršnog odbora: Marija Stepina
  Dozvola za rad: Rešenje NBS G. br. 4164 od 13.5.2008. godine
  4.   BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Adresa: Milentija Popovića 7b, Beograd,11070 Novi Beograd
  Telefon: (381) 011/2011-200
  Fax: (381) 011/2011-207
  Predsednik Izvršnog odbora: Draginja Đurić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 274 od 19.9.1991. godine
  5.   BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (PALILULA)
  Adresa: Kraljice Marije 3, 11120 Beograd
  Telefon: (381) 011/2020-292
  Fax: (381) 011/3376-777
  Predsednik Izvršnog odbora: Mr Bojan Kekić
  Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 5012 od 21.11.2002.godine