Izaberite stranicu

др Бранка Пауновић

Звање

Професор струковних студија

E-mail branka.paunovic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854036
Кабинет КАБИНЕТ 41
Консултације Уторак 10:10-12:10
Онлајн консултације
Skype Branka Paunović

 

име и презиме др Бранка Пауновић
адреса
E-mail: brankapaunovic1711@gmail.com
титула доктор економских наука
звање професор струковних студија

датум избора у звање: 27.01.2014.

ужа научна област: финансије

(oд 1999- 2006) ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО ПРЕ НАСТАВЕ:
  Радно искуство у области финансија у Влади Републике Србије: 

 Министарство за економску и власничку трансформацију, саветник министра за послове контроле и верификације процене капитала предузећа и  Министарство за приведу и приватизацију-Центру за медије.

Агенција за приватизацију Републике Србије:  Контрола и верификација процене капитала предузећа, одређивање метода приватизације и продаја предузећа и  Центр за реструктурирање и приватизацију великих система на пословима процене капитала и могућностима инвестирања. У регистру за хартије од вредности, директор економског одељења

УЧЕШЋЕ У ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМ НАУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УПРАВНИМ ОДБОРИМА (УО)

2000-и сада-Сарадник научног друства економиста Србије и Црне Горе, Економски факултет, Универзитет у Београду

2018-и сада- Члан УО Института економских наука у Београду

2020.-и сада Придружени члан Удружења новинара Србије (УНС) 

2018-2021. Mинистарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије– Радила на изради предлога Стратегије развоја образовања у РС до 2030. године-Анализа у функцији предлога и предлог реформе мреже високих сруковних студија у складу са потребама привреде, као и на изради предлога и смерница за имплементацију дуалног образовања.

   ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО У НАСТАВИ И НАУЧНИ РАДОВИ: 

Ауторка четири књиге:

 1. Пауновић Б. (2006). Приватизација, акционарство и развој финансијских тржишта. Београд, Савремена администрација 
 2. Пауновић Б. (2007) . Менаџмент туристичке дестинације, Нови Сад , Алфа-граф
 3. Пауновић Б. (2009). Финансијско послованје и тржиште капитала, Београд Институт за економику пољопривреде
 4. Пауновић Б. (2020) . Увод у финансије-теорија и пракса. Нови Сад, Висока пословна школа сруковних студија

Aуторка  и више десетина значајнијих научних радова објављених у међународним и домаћим часописима, као и учесник на међународним конференцијам, а радови објављени у зборницима радова.

РАДНО ИСКУСТВО У НАСТАВИ: (Од 2006. године )

Висока пословна школа сруковних студија у Новом Саду: -Смер туризам, шеф смера предмети: економика туризма и менаџмент туристичке дестинације. Смер финансије предмети: увод у финансије, финансијска тржишта и институције и вредновање предузећа. Специјалистичке и мастер студије предмети: банкарско пословање и банкарско пословање и платни промет

 Факултет за пословну економију, Универзитет Сингидунум , Београд; Катедра за пословне финансије и банкарство предмети: евалуација и ризик,  управљање ризицима, финансијска  математика.

 Факултет за пословну економију финансије и банкарство  БиХ ; Катедра за пословне финансије и банкарство предмети, гостујући професор.

 СРУЧНА БИОГРАФИЈА-ДИПЛОМЕ

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Београд, Каменичка 6
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ -БЕОГРАД
Порески систем општине
ужа научна област финансије
MAГИСТАРСКА ТЕЗА
ужа научна област финансије
 EKOНОМСКИ ФАКУЛТЕТ -УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Meђузависност приватизације и развоја финансијских тржишта и институција у земљама у транзицији
процечна оцена током студија 9,5 и оцена на дипломском 10
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
ужа научна област финансије
ПРИВАТИЗАЦИЈА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ

 

1.  Paunović, B. (2021). Strengthening SME competitiveness through financial support. International Review, 10(3-4),165-170.
2. Hadžić, M., & Paunović, B. (2020). Better access to finance – A precondition for an increase in SME competitiveness. In Đ. Jurić (Ed.), Accounting and Management (pp. 147-149). Croatian Accountant.
3. Пауновић, Б. (2021). Интелектуални капитал и дуално образовање у функцији развоја привреде. У: М. Станишић (ур.), Будућност образовања у свјетлу глобалних, економских, политичких и здравствених изазова (стр. 44-48). БиХ
4. Пауновић Б., (2005),  Финансијска тржишта као  инфраструктурни амбијент тржишне привреде,  У. Б.Пелевић (Eds.) Економско-финансијски односи са иностранством: Институције, политика, перспективе ;Економски анали , Тематски бр. Зборник , (297-306) ,Економски факултет,  Београд. & НДЕ .  ИСБН: 0013-3264

5. Paunović, B. (2018). Serbian SME’s still represent a potential for overall economic development. In Đ. Jurić (Ed.), Accounting and Management (pp. 15-24). Croatian Accountant.
6. Paunović, B. (2020). Liquidity of the banking sector basis for further development and transition of public enterprises in Serbia. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration (pp. 117-120). Novi Sad School of Business.
7. Рачић, Ж., и Пауновић, Б. (2021). Компаративна анализа утицаја величине билансне суме на пословање банака у Републици Србији у периоду пре и током пандемије Covid-19. Банкарство, 50(4), 36-59.
8. Paunović, B. (2022). Loans and subsidies in the function of financing the tourist economy of Serbia. In J. Damnjanović & B.Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 121-124). Novi Sad School of Business.
9. Paunović, B., & Račić, Ž. (2021). Bank and stock exchange in the function of financing and changing the capital structure. In Đ.Jurić (Ed.), Accounting and Management (pp. 147-149). Croatian Accountant.
10. Hadžić, M., & Paunović, B. (2022). Agro loans and financing of agriculture in Serbia. In Đ. Jurić (Ed.), Accounting and Management (pp. 287-288). Croatian Accountant.

КЊИГЕ ; (4) Пауновић Б. (2006). Приватизација, акционарство и развој финансијских тржишта. Београд, Савремена администрација
Пауновић Б. (2007) . Менаџмент туристичке дестинације, Нови Сад , Алфа-граф
Пауновић Б. (2009). Финансијско послованје и тржиште капитала, Београд Институт за економику пољопривреде
Пауновић Б. (2020) . Увод у финансије-теорија и пракса. Нови Сад, Висока пословна школа сруковних студија

 

Предавања

  ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 17)
  УВОД У ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
  УВОД У ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)

Вежбе

  Испити

   ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 12)
   ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 17)
   ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 07)
   УВОД У ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
   ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉ (ПРЕ БОЛ.)
   СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
   ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (ПРЕ БОЛ.)
   УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (ПРЕ БОЛ.)
   СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТХ) ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
   УВОД У ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
   БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
   БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЛАТНИ ПРОМЕТ (БОЛ. 17 - СС)
   ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17 - СС)
   СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 20 ДЛС)
   ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
   МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
   ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 12)
   СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТХ) ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
   СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
   ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
   СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
   ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
   БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЛАТНИ ПРОМЕТ (БОЛ. 07 - СС)
   СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
   ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ТРЖИШТА (ПРЕ БОЛ.)
   СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)
   УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 12)
   МЕЂУНАРОДНИ ТУРИЗАМ (ПРЕ БОЛ.)
   ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
   УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
   СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)

  Материјали

  БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
  БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЛАТНИ ПРОМЕТ (СС)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  УВОД У ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
  УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
  ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 12)

  Обавештења

  20. октобар 2023.
  Obavestenje VPS SS Novi Sad

  Visoka poslovna škola strukovnih studija
  чет 19. окт 13:27

  Поштовани,

  С обзиром на учестала питања студената и наставника о начину реализације наставе, шаљемо вам одређена појашњења:

  1. Студентима не треба дозволити промену вежбачке групе без претходно одобрене молбе. Студенти молбу могу поднети у студентску службу Школе.
  2. На основу потврде о запослењу студенти не могу да добију 5 поена за присуство, већ искључиво на основу похађања часова предавања и вежби.
  3. Реализација стручне праксе ће се у овој школској години одвијати искључиво у предузећима, уз обавезно попуњавање и предају Обрасца стручне праксе, пројектног задатка или дневника стручне праксе на завршном испиту. Студенти који стручну праксу реализују преко Центра за развој каријере Школе могу предати дневник стручне праксе, док сви остали студенти морају урадити и предати пројектни задатак.
  4. Наставници који на изборним предметима имају мање од 5 студената, могу наставу изводити консултативно.

  С поштовањем,

  Др Стеван Томашевић, координатор за наставу

  6. октобар 2023.
  KONSULTACIJE I NASTAVA 2023/24

  Termin konsultacija utorak 10.10h-12.10h Kabinet 41 .

  DLS -konsultacije Skype . Nastava za DLS studente ZOOM od  12.02. 2024. ( link na Moodl platformi).

  Važna napomena: Pratitie preko MOODL platforme , sve informacije, kao i gradivo za predmet.

  6. април 2023.
  Uvod u finansije

  Gradivo i sve informacije vezano za predmet Uvod u finansije , pratite na Moodle platformi. Datum i vreme polaganja ispita pratite na sajtu Skole, raspored ispita.

  6. април 2023.
  FTI

  Gradivo i sve informacije vezano za predmet Finansijska trzista i institucije , pratite na Moodle platformi. Datum i vreme polaganja ispita,  pratite na sajtu Škole, redovno i blagovremeno objavljuje se raspored ispita.

  6. април 2023.
  Bankarsko poslovanje

  Gradivo i sve informacije vezano za predmet Bankarsko poslovanje , pratite na Moodle platformi. Raspored ispita, vreme polaganja na sajtu Skole.

  23. фебруар 2023.
  Informacije za predmete: Finansijska tržišta, Bankarsko poslovanje i Uvod u finansije

  Informacije i gradivo za predmete: Finansijska tržišta, Bankarsko poslovanje i Uvod u finansije- Pratiti preko Moodle Platforme

  23. фебруар 2023.
  TERMIN KONSULTACIJA 2023

  SREDA 11h-14h  KABINET 41 LI, i DLS -Skype

   

  10. октобар 2022.
  DLS – ПРЕДМЕТ УВОД У ФИНАСИЈЕ -НАСТАВА И КОНСУЛТАЦИЈЕ

  Настава на предмету Увод у финансије за DLS студенте одржаваће се сваке друге недеље почев од 17.10.2022. (понедељак) у термину од 16:15 до 18:15 часова (укупно четири везана састанка)
  Предавања се одржавају преко ZOOM-a :

  https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

  17.10. 2022.  i 31.10.2022.

  14.11.2022. i 28.11.2022.

  12.12.2022.  26.12.2022. i

  09.01.2023.

  Консултације се одржавају сваке недеље :  onlin Skype понедељак 7.30h do 9.30h Бранка Пауновић

  ВАЖНА НАПОМЕНА:  ПРАТИТЕ ИСКЉУЧИВО НА ПЛАТФОРМИ  ПРЕДМЕТ УВОД У ФИНАНСИЈЕ- dls . СВЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  БИЋЕ НА НА СТРАНИЦИ ПРЕДМЕТА ЗА  dls КАО И  ЛИНК ЗА ПРИСТУП ZOOM SASTANCIMA ! 

  7. април 2022.
  ОБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА ГРАДИВО КОЛОКВИЈУМЕ И ИСПИТЕ

  Обавестења и информације за колоквијуме и испите , као и  градиво и материјал,  постављено је на Moodle платформи предмета.

  Од 4.04.2022. активности искључиво у Школи за редовне студенте. DLS студенти и даље прате наставу и активност  преко платформе Moodle.

  31. март 2022.
  Oбавештење везано за одржавање наставе-присуство и активност

  Поштовани,

  Од понедељка, 04.04.2022. године настава на основним и мастер студијама ће се одржавати искључиво уживо у просторијама Школе. Професори неће бити у обавези да постављају материјале на платформу Moodle. Важно је да се сви поени за присуство и активност закључно са 01.04.2022. године признају студентима, а у наредном периоду да се прикупљају уживо у Школи у договору са професорима и асистентима и да о томе благовремено обавестите студенте. Online настава ће се и даље одвијати код др Зорана Марошана и др Дејана Живкова.

  С поштовањем,

  др Слободанка Јовин, помоћник директора за наставу

  Поштовани,

  ДОПУНА: Присуство није обавезно, запослени студенти не добијају бодове на присуство,  као ни за активност,  уколико нису присутни на предавањима и вежбама, почев од 4.о4.2022.

  Комплетан материјал налази се на платформи Moodle.

  Семинарске радове браните на часовима предавања и вежби.-(погледати обавестење везано за семинарски рад постављено на платформи Moodle)