Latinović dr Branko

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail branko.latinovic@vps.ns.ac.rs
Telefon 485-4035
Kabinet KABINET 42
Konsultacije Ponedeljak 11:00-13:00

Branko (Boro) Latinović je rođen 28.04.1956. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1980. godine. Na istom fakultetu magistrirao je 1994. godine – smjer Poslovna informatika (Magistarski rad: „Razvoj ekspertnog sistema za podršku odlučivanja“, a doktorirao 1997. godine (Doktorska disertacija: „Ekonomski efekti primjene ekspertnih sistema u bankarstvu“).

Od 1980. do 1990. godine radio je u Privrednoj banci Sarajevo u Službi za elektronsku obradu podataka na poslovima od programera i sistem-analitičara, do rukovodioca Službe za obradu podataka.

Kao suvlasnik 1990. godine formirao je privatno preduzeće za informacioni inženjering „Media Pro“ Prijedor, gdje je narednih godina obavljao posao direktora istog preduzeća.

 1. godine izabran je za docenta za predmet „Informatika“ i stalno je zaposlen na Tehnološkom fakultetu banjalučkog Univerziteta.
 2. Godine izabran je za vanrednog profesora za predmet „Informatika“, na Tehnološkom fakultetu banjalučkog Univerziteta.
 3. godine na Panevropskom univerzitetu u Apeiron u Banjaluci izabran je za redovnog profesora iz užih naučnih oblasti „Informacione tehnologije“, „Informacioni sistemi“ i „Elektronsko poslovanje“ i imenovan za dekana na Fakultetu informacionih tehnologija.

Od 2016. godine zaposlen je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao profesor strukovnih studija za užu naučnu oblast Poslovna informatika.

Koristi se engleskim i njemačkim jezikom.

Oženjen je i otac je dvoje djece.

Miletić O., Todić B., Latinović B. (1999): Optimizacija uređaja čvorne tačke transportnog sistema, 2. Međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji DEMI 99, Banjaluka
Latinović B. (2000): Prototip ekspertnog sistema za analizu kreditnog rizika i ocjenu kreditne sposobnosti debitora, 5. Balkanska konferencija za operaciona istraživanja, Banjaluka
Latinović B. (2001):  Primjena ekspertnih sistema u bankarstvu, 6. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA, Herceg Novi
Latinović B. (2001):   Ekspertni sistemi za investicione savete u bankarstvu, 16. Međunarodni naučo-stručni skup INFOTEH, Vrnjačka Banja
Latinović B. (2001): Ekspertni sistemi za elektronsku obradu podataka, 8. Međunarodni festival informatičkih dostignuća INFOFEST, Budva
Latinović B., Jotanović G., Jauševac G., Milotić M. (2007): Smanjivanje stresa pomoću računara – Reducing stress using computers, JISA Info – časopis za informatiku, 6/2007. Beograd
Latinović B. (2011): Extraction of Information in the context of Business Inteligention, Međunarodni naučni recenzirani časopis JITA, Panevropski univerzitet Apeiron, Banjaluka
Drljača D., Latinović B. (2014):  Social networks as tool for e-government – case study of republic of Srpska government, 8th International Conference on Methodologies, Technologies and Tools enabling e-Government – DiMI, University of Udine, Italy MeTTeG14, Udine
Drljača D., Latinović B. (2016): Audit in public administration’s information systems – 1 external or internal?, IOP Conference Series – Materials Science and Engineering, IIS2016, Baia Mare, Romania
Tomić S., Latinović B., Pašić M. (2017): Intelligent tutoring systems as an integral element of a new generation of the electronic education system, Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, Vrnjačka Banja, 4/2017, International Journal Scientific Papers Vol. 16.2 ISSN 1857-923X
Drljača D., Latinović B. (2017): Using TELOS for the planning of the information system audit, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 294 012022 doi:10.1088/1757-899X/294/1/012022
Drljača D., Latinović B.,  Stanković Ž., Cvetković D. (2017): Addie model for development of e-courses, International Scientific Conference on  Information Technology and Data Related Research, International conference SINTEZA, Belgrade, Serbia
Drljača D., Latinović B., Starčević D. (2017): Determination of economic feasibility of information systems audit, ITeO International conference, Pan European University Apeiron Banjaluka
Mihić D., Latinović B., Vujinović T. (2017): Insurance telematics using GPS tracker and smartphone, Journal for Traffic and Transport and Applications, Vol. 2, Number 1-2, Banjaluka
Damjanović B., ,Latinović B., Mikić Đ. (2018): Autentifikovana enkripcija korišćenjem CCM i GCM načina rada, ITeO International conference, Pan European University Apeiron Banjaluka
Drljača D., Latinović B. (2018): NIDES as an IS audit tool, 6th International Conference on Applied Sciences (ICAS 2018), Banja Luka, BiH
Dzakula I., Latinović B., Drljaca D. (2019):The Importance of Using Artificial Intelligence for Configuring the Air Traffic Routes, 6th International Conference on Applied Sciences (ICAS 2019), Hunedoara, Romania

Predavanja

  MULTIMEDIJALNI SISTEMI (BOL. 16)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 16)

Vežbe

  MULTIMEDIJALNI SISTEMI (BOL. 16)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 16)

Ispiti

  OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROJEKTOVANjE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 3 (BOL. 16)
  INFORMACIONI SISTEMI U TURIZMU (BOL. 12)
  ELEKTRONSKI SISTEMI PLAĆANjA (BOL. 12)
  INTEGRISANI RAZVOJNI ALATI (BOL. 16)
  MULTIMEDIJALNI SISTEMI (BOL. 16)
  RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJA (BOL. 16)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 16)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (PRE BOL.)
  INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 16)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 07)

Materijali

INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 16)
MULTIMEDIJALNI SISTEMI (BOL. 16)
RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJA (BOL. 16)
SOFTVERSKI INŽENJERING (BOL. 16)

Obaveštenja

7. marta 2019.
Ispiti kod prof. Branka Latinovića

Ispiti kod dr Branka Latinovića u martovskom ispitnom roku biće održani 11.03. od 11h u lab3