Izaberite stranicu

др Дајана Ерцеговац

Функција Координатор за наставу
Звање

Предавач

E-mail dajana.vindzanovic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854046
Кабинет КАБИНЕТ 36
Консултације Понедељак 13:00-15:00
Онлајн консултације Понедељак 13-14h
Skype Dajana Ercegovac ili live:.cid.fe4f35ea6e33187b

БИОГРАФИЈА

ОБРАЗОВАЊЕ

 • Завршене докторске студије на Економском факултету у Суботици, студијски програм Економија, модул Финансије са просечном оценом 9,83. Докторска дисертација на тему Анализа детерминанти и ефеката СДИ на реалну економију и екстерну равнотежу европских економија у развоју и успону одбрањена 05.10.2021.
 • Завршене мастер студије у октобру 2010. године на Економском факултету у Суботици,  смер  Финансије, банкарство и осигурање са просечном оценом 10.00.
 • Дипломирала сам у октобру 2007. године на Економском факултету у Суботици, смер Финансијски менаџмент и рачуноводство са просечном оценом положених испита 9.86.
 • Похађала сам семинар Фонда Европски послови АП Војводине „Mогућности финансирања путем ЕУ фондова“ 19-21.04.2023. o изради и суфинансирању пројеката из Фондова ЕУ.
 • Похађала сам обуку на даљину и успешно положила тест знања „Етика и интегритет“ у организацији Агенције за спречавање корупције Републике Србије (18.10.2022.).
 • Похађала сам курс „Soft skills development – Развој тимског рада у струковном образовању који је развијен као део Еразмус+ КА 2 пројекта „Професионално усавршавање наставника у струковном образовању у складу са европском праксом“ (Pro-VET) у организацији Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду као алфа и бета тестирање програма курса током 2020 и 2021. године.
 • Похађала сам TRAIN програм на тему „Методологија истраживања, научно писање и презентација резултата“ у организацији Универзитета у Новом Саду у јуну 2015. године.
 • Похађала сам „International Business Certificate Program“ на енглеском језику, који је организован од стране Економског факултета у Суботици и државног Универзитета у Портланду, Школе за пословну администрацију (фебруар – април 2006).

 

ИСКУСТВО

Избори у звање на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду:

16.11.2021. Предавач за област Финансије

10.02.2011. Асистент за област Финансије

22.11.2007. Сарадник у настави за Економске науке

 

ОСТАЛО ИСКУСТВО

 • Одобрено ми је учешће као истраживача на развојно-истраживачком пројекату Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, под називом: „Анализа детерминанти раста пољопривредних предузећа са територије АП Војводине“. Носилац пројекта је Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду (април 2023-април 2024).
 • Учестововала сам као истраживач на развојно-истраживачком пројекту под називом: „Истраживање детерминанти конкурентности пословног окруженја АП Војводине“, који је финансирао Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, а чији је носилац Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду (април 2022 – април 2023).
 • Од 28.03.2022. имам задужење Координатора за наставу.
 • Од јуна 2022. сам задужена за организацију пријемног испита у Школи.
 • Од јуна 2021. сам задужена за израду распореда испита.
 • Од октобра 2020. до јануара 2022. сам састављала распореде дежурстава на испитима.
 • Oд 2008. године сам члан Маркетинг тима и учествујем у промотивним активностима Школе.
 • Од школске 2022/23 држим предавања и вежбе из Монетарне економије као изборни предмет на трећој години смер Финансије и банкарство у летњем семестру.
 • Oд школске 2023/24 држим предавања и вежбе на предмету Пројектни менаџмент на првој години мастер струковних студија у зимском семестру.
 • У протеклом периоду сам држала вежбе на следећим предметима: Основе економије, Банкарско пословање, Бизнис план, Управљање финансијским ризицима, Рачуноводство, Међународно пословно финансирање,  Конкурентност предузећа и привреде,  Национална економија, Банкарство, Финансијска тржишта и институције, Управљање ризицима, Финансијско рачуноводство, Маркетинг, Основе менаџмента, Основе организације, Трговински менаџмент и Пословно комуницирање.

Као аутор или коаутор сам објавила преко 50 научних и стручних радова у категоризованим часописима и зборницима међународних и националних конференција са међународним учешћем. Област истраживања и научног рада су Финансије, Монетарна економија, Инвестирање и бизнис план, Међународне финансије, Банкарство, Финансијска тржишта.

Изабрани научно-стручни радови за акредитацију:

1. Račić Ž., Ercegovac, D., & Milić, D. (2021). The impact of macroeconomic indicators on the business performance of financial
institutions in the Republic of Serbia: Panel data analysis. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(1), 33-47.
https://doi.org/10.5937/skolbiz1-33232
2. Ercegovac, D., Momčilović, M., & Račić, Ž. (2022). The impact of macroeconomic indicators and FDI inflows on the economic
growth. In V. Bevanda & R. Dias (Eds.), International Scientific Conference EMAN 2022 – Economics & Management: How to
Cope with Disrupted Times (pp. 1-12). UdEkoM Balkan. https://doi.org/10.31410/EMAN.S.P.2022.1
3. Ercegovac, D., & Živkov, D. (2022). The analysis of monetary and real indicators in the Emerging European Economies. In J.
Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment
Relations (pp. 101-104). Novi Sad School of Business.
4. Ercegovac, D., & Jovin, S. (2022). The monetary stability and banking sector of the Republic of Serbia in current conditions. In J.
Damnjanović (Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 51-52). Novi Sad School of Business.
5. Ercegovac, D., & Beker Pucar, E. (2021). FDI inflows in selected Emerging European Economies with reflections on economic
growth. Ekonomika, 67(4), 11-28. https://doi.org/10.5937/ekonomika2104011E
6. Vlaović Begović, S., Tomašević, S., & Ercegovac, D. (2022). Selection of variables in the function of improving the bankruptcy
prediction model. Ekonomika, 68(3), 45-59. https://doi.org/10.5937/ekonomika2203045V
7. Jovin, S., & Ercegovac, D. (2020). The analysis of available financial services supporting the development of entrepreneurial
sector in the territory of Autonomous Province of Vojvodina. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development
and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration (pp. 93-97). Novi Sad School of Business.
8. Момчиловић, М., Влаовић Беговић, С., и Ерцеговац, Д. (2022). Одређивање IRR, MIRR и XIRR помоћу Microsoft Excel
програма. У: Б. Думнић (ур.), Трендови развоја: Универзитетско образовање за привреду (стр. 277-280). Факултет
техничких наука Универзитета у Новом Саду.
9. Ерцеговац, Д., Влаовић Беговић, С., и Момчиловић, М. (2022). Бизнис план као инструмент имплементације пословне
идеје и развоја малих и средњих предузећа. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог
пословног окружења, Знање – Дигитализација – Иновативност (стр. 20-21). Висока пословна школа струковних студија у
Нови Саду.
10. Момчиловић, М., и Ерцеговац, Д. (2022). Анализа, моделирање и мерење ризика инвестиционих пројеката у Републици
Србији. У: Н. Папић-Благојевић и Б. Станков (ур.), ЕУ за младе – изазови и могућности (стр. 35-36). Висока пословна
школа струковних студија у Нови Саду.

 

Предавања

  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
  МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА

Вежбе

  МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (БОЛ. 17 - МС)
  МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА

Испити

  ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИЗНИС ПЛАНА (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (БОЛ. 07 - СС)
  ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИЗНИС ПЛАНА (ПРЕ БОЛ.)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
  ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИЗНИС ПЛАНА (ПРЕ БОЛ.)
  ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  БИЗНИС ПЛАН (БОЛ. 17)
  МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
  МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
  УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (ПРЕ БОЛ.)
  ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИЗНИС ПЛАНА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)

Материјали

БИЗНИС ПЛАН (БОЛ. 17)
ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИЗНИС ПЛАНА (БОЛ. 12)
УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (БОЛ. 17 - МС)

Обавештења

7. фебруар 2024.
Резултати колоквијума и испита код др Дајане Ерцеговац 06.02.2024.

ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
Индекс Презиме и име Колоквијум 30 min 16 Пред.поен. 65 min 33 Испит 35 Укупно Оцена Датум
2023/200001 Мирић Јована 16 51 51  
2023/200003 Немет Михаела 21 56 23 79 8 6.2.2024.
2023/200015 Маркишић Анастасија 30 65 35 100 10 6.2.2024.
2023/200035 Јаковљевић Исидора 24 54 30 84 9 6.2.2024.
2023/200036 Вршка Дајана 24 54 25 79 8 6.2.2024.

 

Упис оцена:  понедељак  13-15ч у каб. 36, није потребно лично присуство за упис оцене.