Izaberite stranicu

dr Dajana Ercegovac

Funkcija Koordinator za nastavu
Zvanje

Predavač

E-mail ercegovacdajana@gmail.com
Telefon +381214854046
Kabinet KABINET 36
Konsultacije Utorak 11:00-13:00
Onlajn konsultacije Utorak 12-13h
Skype Dajana Ercegovac ili live:.cid.fe4f35ea6e33187b

BIOGRAFIJA

OBRAZOVANJE

 • Završene doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, studijski program Ekonomija, modul Finansije sa prosečnom ocenom 9,83. Doktorska disertacija na temu Analiza determinanti i efekata SDI na realnu ekonomiju i eksternu ravnotežu evropskih ekonomija u razvoju i usponu odbranjena 05.10.2021.
 • Oblast istraživanja i naučnog rada su finansije, međunarodne finansije, bankarstvo, finansijska tržišta, inovacije i finansijski derivati.
 • Završene master studije u oktobru 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici,  smer  Finansije, bankarstvo i osiguranje sa prosečnom ocenom 10.00.
 • Diplomirala sam u oktobru 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer Finansijski menadžment i računovodstvo sa prosečnom ocenom položenih ispita 9.86.
 • Pohađala sam „International Business Certificate Program“ na engleskom jeziku, koji je organizovan od strane Ekonomskog fakulteta u Subotici i državnog Univerziteta u Portlandu, Škole za poslovnu administraciju (februar – april 2006).

ISKUSTVO:

 • Od 28.03.2022. imam zaduženje Koordinatora za nastavu.
 • Od 2022 sam zadužena za organizaciju prijemnog ispita u Školi.
 • Od 2021 sam zadužena za izradu rasporeda ispita.
 • Od oktobra 2020 do januara 2022 sam sastavljala rasporede dežurstava na ispitima.
 • Izabrana u zvanje Predavača za užu naučnu oblast Finansije 16.11.2021.
 • Izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računovodstvo i finansije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu 10.02.2011.
 • Pre toga sam bila izabrana za saradnika u nastavi za oblast Ekonomske nastavne discipline na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad (izabrana u zvanje 23.11.2007).
 • Od školske 2022/23 držim predavanja i vežbe iz Monetarne ekonomije kao izborni predmet u letnjem semestru.
 • U proteklom periodu sam držala vežbe na sledećim predmetima: Osnove ekonomije, Bankarsko poslovanje, Upravljanje finansijskim rizicima, Računovodstvo, Međunarodno poslovno finansiranje,  Konkurentnost preduzeća i privrede, Biznis plan, Nacionalna ekonomija, Bankarstvo, Finansijska tržišta i institucije, Upravljanje rizicima, Finansijsko računovodstvo, Marketing, Osnove menadžmenta, Osnove organizacije, Trgovinski menadžment i Poslovno komuniciranje.

Kao autor ili koautor sam objavila preko 30 naučnih i stručnih radova u kategorizovanim časopisima i zbornicima međunarodnih i nacionalnih konferencija sa međunarodnim učešćem iz oblasti Finansija, Međunarodnih finansija, Finansijskih tržišta i Bankarstva.

Izabrani naučno-stručni radovi od 2012. godine:

 1. Račić Željko, Ercegovac Dajana, Milić Dragana, The Impact of Macroeconomic Indicators on the Business Performance of Financial Institutions in the Republic of Serbia: Panel Data Analysis, International Journal of Economic Practice and Policy (Škola biznisa), 2021, 18/1, 33-47.
 2. Ercegovac Dajana, Beker Pucar Emilija, FDI Inflows in Selected Emerging European Economies with Reflections on Economic Growth, Journal of Economic Theory and Practice and Social Issues, Ekonomika,  2021, 67/4, 11-28.
 3. Ercegovac Dajana, Beker Pucar Emilija, Greenfield FDI Inflows in Selected Emerging European Economies with Reflections on External Balance, 26th International Scientific Symposium – Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management SM2021, Ekonomski fakultet u Subotici, maj 2021.
 4. Živkov Dejan, Pećanac Marko, Ercegovac Dajana, Interdependence between Stocks and Exchange rate in East Asia – A Wavelet-based Approach. The Singapore Economic Review, 2019.
 5. Ercegovac Dajana, Vlaović Begović Sanja, Jovin Slobodanka, Analiza ključnih pokazatelja bankarskog sektora Republike Srbije, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 2019, 55/41, 81-94.
 6. Kuzman Boris, Ercegovac Dajana, Momčilović Mirela, Development of Derivative Trading on Financial Market and Agribusiness Sector in Serbia, Ekonomika poljoprivrede, 2018, 65/2, 601-616.
 7. Ercegovac Dajana, Jovin Slobodanka, Račić Željko, Digitalna transformacija bankarskog sektora Srbije, SM2018 Internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Ekonomski fakultet u Subotici, 2018, 480-488.
 8. Račić Željko, Ercegovac Dajana, Primena VaR metodologije na primeru upravljanja valutnim rizikom, Škola biznisa, 2017, 2, 179-188.

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)

Vežbe

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)

Materijali

IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)
OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)

Obaveštenja

14. novembra 2022.
Kolokvijum iz Osnova ekonomije

Obaveštavaju se redovni studenti prve godine da će se kolokvijum iz Osnova ekonomije kod Prof. dr Dejana Đurića održati u sredu 07.12.2022. po sledećem rasporedu:

9.25h amfiteatar KP prva grupa redovnih studenata

10.30h amfiteatar KP druga grupa redovnih studenata

 

 

 

7. oktobra 2022.
Osnovi ekonomije DLS

KOLOKVIJUM IZ OSNOVA EKONOMIJE ZA DLS STUDENTE

Kolokvijum za DLS studente iz Osnova ekonomije kod dr Dejana Đurića će se održati 30.11.2022. u 13h putem aplikacije zoom.
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74441132184?pwd=BJMAeH0vV1HHKvQIQt9EgHwKP2HfnI.1

Meeting ID: 744 4113 2184

Passcode: Sij6sN

Gradivo za kolokvijum je do 90 strane u knjizi. Pitanja koja dolaze u obzir za kolokvijum su postavljana za svaku temu gradiva, zadaci su za vežbu i neće biti na kolokvijumu.

Pravila polaganja kolokvijuma su sledeća: 
– kamera će biti sve vreme uključena,
– zvučnik ćete upaliti ali nećete razgovarati za vreme kolokvijuma,
– prikazaću vam pitanja koja ćete prepisati na čist beli papir i imaćete 40 minuta za izradu kolokvijuma,

– pisaćete čitko štampanim slovima, 

– ukoliko se desi da ne završimo kolokvijum za 40 minuta i zoom nas prekine, samo ponovo kliknite na isti link i nastavljamo dalje
– kada završite rad odmah ćete slikati vaš rad i poslati mi na mejl ercegovacdajana@gmail.com.

– možete skinuti besplatnu aplikaciju Cam Scaner koja pravi od fotografije pdf i može da se pošalje dalje na mejl.

Radovi koji budu poslati kasnije sa razmakom vremena neće biti uvaženi zbog potencijalnog prepisivanja.

NASTAVA IZ OSNOVA EKONOMIJE ZA DLS STUDENTE:

Obaveštavaju se studenti prve godine da će se online vežbe za DLS studente na predmetu Osnovi ekonomije održavati svake druge nedelje u 12h putem aplikacije zoom.

Datumi održavanja vežbi: 12.10.2022; 26.10.2022; 09.11.2022; 23.11.2022; 07.12.2022; 21.12.2022; 11.01.2022.

Potrebno je instalirate zoom na kompjuter ili telefon i da kliknete u dogovoreno vreme 12h na link:

Meeting ID: 714 9834 2641

Link: https://us04web.zoom.us/j/71498342641?pwd=3pLTqnBdDMAqNLheLgIZZz5Lf9TZZE.1