Izaberite stranicu

dr Dajana Ercegovac

Funkcija Koordinator za nastavu
Zvanje

Predavač

E-mail dajana.vindzanovic@vps.ns.ac.rs
Telefon +381214854046
Kabinet KABINET 36
Konsultacije Ponedeljak 13:00-15:00
Onlajn konsultacije Ponedeljak 13-14h
Skype Dajana Ercegovac ili live:.cid.fe4f35ea6e33187b

BIOGRAFIJA

OBRAZOVANJE

 • Završene doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, studijski program Ekonomija, modul Finansije sa prosečnom ocenom 9,83. Doktorska disertacija na temu Analiza determinanti i efekata SDI na realnu ekonomiju i eksternu ravnotežu evropskih ekonomija u razvoju i usponu odbranjena 05.10.2021.
 • Završene master studije u oktobru 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici,  smer  Finansije, bankarstvo i osiguranje sa prosečnom ocenom 10.00.
 • Diplomirala sam u oktobru 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer Finansijski menadžment i računovodstvo sa prosečnom ocenom položenih ispita 9.86.
 • Pohađala sam seminar Fonda Evropski poslovi AP Vojvodine „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ 19-21.04.2023. o izradi i sufinansiranju projekata iz Fondova EU.
 • Pohađala sam obuku na daljinu i uspešno položila test znanja „Etika i integritet“ u organizaciji Agencije za sprečavanje korupcije Republike Srbije (18.10.2022.).
 • Pohađala sam kurs „Soft skills development – Razvoj timskog rada u strukovnom obrazovanju koji je razvijen kao deo Erazmus+ KA 2 projekta „Profesionalno usavršavanje nastavnika u strukovnom obrazovanju u skladu sa evropskom praksom“ (Pro-VET) u organizaciji Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu kao alfa i beta testiranje programa kursa tokom 2020 i 2021. godine.
 • Pohađala sam TRAIN program na temu „Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija rezultata“ u organizaciji Univerziteta u Novom Sadu u junu 2015. godine.
 • Pohađala sam „International Business Certificate Program“ na engleskom jeziku, koji je organizovan od strane Ekonomskog fakulteta u Subotici i državnog Univerziteta u Portlandu, Škole za poslovnu administraciju (februar – april 2006).

 

ISKUSTVO

Izbori u zvanje na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu:

16.11.2021. Predavač za oblast Finansije

10.02.2011. Asistent za oblast Finansije

22.11.2007. Saradnik u nastavi za Ekonomske nauke

 

OSTALO ISKUSTVO

 • Odobreno mi je učešće kao istraživača na razvojno-istraživačkom projekatu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, pod nazivom: „Analiza determinanti rasta poljoprivrednih preduzeća sa teritorije AP Vojvodine“. Nosilac projekta je Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu (april 2023-april 2024).
 • Učestovovala sam kao istraživač na razvojno-istraživačkom projektu pod nazivom: „Istraživanje determinanti konkurentnosti poslovnog okruženja AP Vojvodine“, koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, a čiji je nosilac Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu (april 2022 – april 2023).
 • Od 28.03.2022. imam zaduženje Koordinatora za nastavu.
 • Od juna 2022. sam zadužena za organizaciju prijemnog ispita u Školi.
 • Od juna 2021. sam zadužena za izradu rasporeda ispita.
 • Od oktobra 2020. do januara 2022. sam sastavljala rasporede dežurstava na ispitima.
 • Od 2008. godine sam član Marketing tima i učestvujem u promotivnim aktivnostima Škole.
 • Od školske 2022/23 držim predavanja i vežbe iz Monetarne ekonomije kao izborni predmet na trećoj godini smer Finansije i bankarstvo u letnjem semestru.
 • Od školske 2023/24 držim predavanja i vežbe na predmetu Projektni menadžment na prvoj godini master strukovnih studija u zimskom semestru.
 • U proteklom periodu sam držala vežbe na sledećim predmetima: Osnove ekonomije, Bankarsko poslovanje, Biznis plan, Upravljanje finansijskim rizicima, Računovodstvo, Međunarodno poslovno finansiranje,  Konkurentnost preduzeća i privrede,  Nacionalna ekonomija, Bankarstvo, Finansijska tržišta i institucije, Upravljanje rizicima, Finansijsko računovodstvo, Marketing, Osnove menadžmenta, Osnove organizacije, Trgovinski menadžment i Poslovno komuniciranje.

Kao autor ili koautor sam objavila preko 50 naučnih i stručnih radova u kategorizovanim časopisima i zbornicima međunarodnih i nacionalnih konferencija sa međunarodnim učešćem. Oblast istraživanja i naučnog rada su Finansije, Monetarna ekonomija, Investiranje i biznis plan, Međunarodne finansije, Bankarstvo, Finansijska tržišta.

Izabrani naučno-stručni radovi za akreditaciju:

1. Račić Ž., Ercegovac, D., & Milić, D. (2021). The impact of macroeconomic indicators on the business performance of financial
institutions in the Republic of Serbia: Panel data analysis. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(1), 33-47.
https://doi.org/10.5937/skolbiz1-33232
2. Ercegovac, D., Momčilović, M., & Račić, Ž. (2022). The impact of macroeconomic indicators and FDI inflows on the economic
growth. In V. Bevanda & R. Dias (Eds.), International Scientific Conference EMAN 2022 – Economics & Management: How to
Cope with Disrupted Times (pp. 1-12). UdEkoM Balkan. https://doi.org/10.31410/EMAN.S.P.2022.1
3. Ercegovac, D., & Živkov, D. (2022). The analysis of monetary and real indicators in the Emerging European Economies. In J.
Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment
Relations (pp. 101-104). Novi Sad School of Business.
4. Ercegovac, D., & Jovin, S. (2022). The monetary stability and banking sector of the Republic of Serbia in current conditions. In J.
Damnjanović (Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 51-52). Novi Sad School of Business.
5. Ercegovac, D., & Beker Pucar, E. (2021). FDI inflows in selected Emerging European Economies with reflections on economic
growth. Ekonomika, 67(4), 11-28. https://doi.org/10.5937/ekonomika2104011E
6. Vlaović Begović, S., Tomašević, S., & Ercegovac, D. (2022). Selection of variables in the function of improving the bankruptcy
prediction model. Ekonomika, 68(3), 45-59. https://doi.org/10.5937/ekonomika2203045V
7. Jovin, S., & Ercegovac, D. (2020). The analysis of available financial services supporting the development of entrepreneurial
sector in the territory of Autonomous Province of Vojvodina. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development
and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration (pp. 93-97). Novi Sad School of Business.
8. Momčilović, M., Vlaović Begović, S., i Ercegovac, D. (2022). Određivanje IRR, MIRR i XIRR pomoću Microsoft Excel
programa. U: B. Dumnić (ur.), Trendovi razvoja: Univerzitetsko obrazovanje za privredu (str. 277-280). Fakultet
tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
9. Ercegovac, D., Vlaović Begović, S., i Momčilović, M. (2022). Biznis plan kao instrument implementacije poslovne
ideje i razvoja malih i srednjih preduzeća. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog
poslovnog okruženja, Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 20-21). Visoka poslovna škola strukovnih studija u
Novi Sadu.
10. Momčilović, M., i Ercegovac, D. (2022). Analiza, modeliranje i merenje rizika investicionih projekata u Republici
Srbiji. U: N. Papić-Blagojević i B. Stankov (ur.), EU za mlade – izazovi i mogućnosti (str. 35-36). Visoka poslovna
škola strukovnih studija u Novi Sadu.

 

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  MONETARNA EKONOMIJA
  MONETARNA EKONOMIJA

Vežbe

  MONETARNA EKONOMIJA
  UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
  MONETARNA EKONOMIJA

Ispiti

  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  PROJEKTNI MENADŽMENT
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  BIZNIS PLAN (BOL. 17)
  MONETARNA EKONOMIJA
  MONETARNA EKONOMIJA

Materijali

BIZNIS PLAN (BOL. 17)
IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)

Obaveštenja

7. februar 2024.
Rezultati kolokvijuma i ispita kod dr Dajane Ercegovac 06.02.2024.

PROJEKTNI MENADŽMENT
Indeks Prezime i ime Kolokvijum 30 min 16 Pred.poen. 65 min 33 Ispit 35 Ukupno Ocena Datum
2023/200001 Mirić Jovana 16 51 51  
2023/200003 Nemet Mihaela 21 56 23 79 8 6.2.2024.
2023/200015 Markišić Anastasija 30 65 35 100 10 6.2.2024.
2023/200035 Jakovljević Isidora 24 54 30 84 9 6.2.2024.
2023/200036 Vrška Dajana 24 54 25 79 8 6.2.2024.

 

Upis ocena:  ponedeljak  13-15č u kab. 36, nije potrebno lično prisustvo za upis ocene.