Izaberite stranicu

dr Danijela Tešendić

Zvanje

Vanredni profesor

E-mail tesendic@uns.ac.rs
Kabinet KABINET 38
Konsultacije Utorak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Utorak 9:00-10:00
https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m7afe24df647480e295c1424524e47f6b

Predavanja

  BAZE PODATAKA (BOL. 16)
  RAČUNARSKE MREŽE (BOL. 16)

Vežbe

  RAČUNARSKE MREŽE (BOL. 16)
  BAZE PODATAKA (BOL. 16)

Ispiti

  BAZE PODATAKA (PRE BOL.)
  SISTEMI ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA (PRE BOL.)
  BAZE PODATAKA (BOL. 16)
  RAČUNARSKE MREŽE (BOL. 16)

Materijali

Obaveštenja