Izaberite stranicu

Đurić dr Dejan

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail ddjuric971@gmail.com
Telefon 485-4048
Kabinet KABINET 34
Konsultacije Utorak 11:00-13:00
Onlajn konsultacije Četvrtak 12:00 - 12:40
https://us04web.zoom.us/j/76392834821?pwd=R2s1SDJ5MFZ1aHQ1RXJPVm9HdHcyQT09

Dejan Đurić je rođen 26. februara 1971. godine u Istoku (Kosovo i Metohija). Osnovnu i srednju školu završio je u Istoku. Na Ekonomskom fakultetu u Prištini diplomirao je 1993. godine, kao najbolji student na odseku za privredni razvoj. Na Ekonomskom fakultetu je izabran za asistenta pripravnika na predmetu Teorija privrednog razvoja. Nakon završetka postdiplomskih studija izabran je za asistenta saradnika na predmetu Ekonomika Jugoslavije. Doktorsku disertaciju, pod naslovom “Strane direktne investicije u postsocijalističkim zemljama sa osvrtom na privredu Srbije“, odbranio je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Prištini sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici, a godinu dana kasnije izabran je za docenta na predmetu Nacionalna ekonomija.

Od 2008. godine radi kao profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu i angažovan je na izvođenju nastave za sledeće nastavne predmete: Nacionalna ekonomija, Osnovi ekonomije (na osnovnim studijama) i Konkurentnost preduzeća i privrede (na master strukovnim studijama).
Odlukom Fakulteta za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja – Univerziteta u Kragujevcu iz 2018. godine, dr Dejan Đurić izabran je naučno zvanje Naučni saradnik.

Učesnik je većeg broja naučnih, stručnih i poslovnih skupova u zemlji i inostranstvu. Objavio je dva udžbenika, dve monografije i više od 50 naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, tematskim zbornicima i zbornicima sa naučnih skupova.

P. Ralević, M. Dobrodolac, L. Švadlenka, D. Šarac, D. Đurić, (2020) „Efficiency and Productivity Analysis of Universal Service Obligation: a Case of 29 Designated Operators in the European Countries    „, Technological and Economic Development of Economy, 2020 Vulume 26 Issue 4: 785-807. (M21a)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2016) „Development of Tourist Potential as a Chance for Serbian Economy – Example of National Park Djerdap“, The First International Scientific Conference, Tourizm in Function of Development of the Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, 2-4 June, 2016, ISBN 978-86-89949-09-4, p.382-398. (M14)

– Ralevic Ljubenovic, I., Djuric, D., Đurić Dragana, (2009) “Foreign direct investments in Serbia – state and perspectives“, 113th Seminar of the EAAE “The Role Of Knowledge, Innovation and Human Capital in Multifunctional Agriculture and Territorial Rural Development”, Thematic Proceedings, Europen Association of Agricultural Economists, Institut of Agricultural Economics Belgrade, 9th – 11th December 2009, Belgrade, Serbia, p.431-440. M (14)

– Đurić D., Đurić Dragana, (2017), „Cultural-Historic Heritage and Cultural Tourism in the Function of Strengthening of the Tourist Offer of Serbia“, 2 International Scientific Conference “Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia – Tourism product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other countries”, Thematic Proceedings – I, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, 1-3 June, 2017, p. 362-378. ISBN 978-86-89949-21-6. (M 14)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2016) „State and Perspectives of Foreign Trade Exchange of Fruit – the Example of Serbia“, Međunarodna konferencija: Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona – razvoj i primena čistih tehnologija u poljoprivredi, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd. (M14)

– Đurić, D., Ristić, J., Đurić Dragana, (2016),“Foreign Direct Investments in the Role of Strengthening the Export Competitiveness of the Serbian Economy“, časopis Ekonomika poljoprivrede, br. 2-2016, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd. M (24)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2010), “Poznavanje kulturnih različitosti kao kritična veština upravljanja ljudima i poslovnim procesima u globalnim okvirima“, časopis Ekonomika poljoprivrede (M24 – časopis međunarodnog značaja), God./Vol. LVII, br./N° 3, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, str. 377-393. M (24)

– Đurić D., Ristić J., Đurić Dragana, (2017),“Export of Agricultural and Food Products in the Function of Economic Growth of Republic of Serbia“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. LXIV, br./N° 3, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, str. 887-901, ISSN 0352-3462. M (24)

– Đurić I., Đurić D., Živković P, (2013), “Secondary Vocational Education in Service of Economic Growth and Society Development“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. LX, N° 4 (759-775), Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, oktobar-decembar. M (24)

– Đurić D., Živkov D., Kolar S, (2011) “Problemi fiskalnih neravnoteža i mogući rizici koji iz njih proizilaze u postrkiznom periodu“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. 58, br./N° 2 (299-309), Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd. M (24)

Predavanja

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)

Ispiti

  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
  OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 12)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE
  PRINCIPI JAVNE ADMINISTRACIJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
  OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  GEOPOLITIKA (BOL. 07)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
  GEOPOLITIKA (BOL. 12)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  NACIONALNA EKONOMIJA
  OSNOVI MIKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)

Materijali

GEOPOLITIKA (BOL. 12)
NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

Obaveštenja

30. novembra 2020.
Predavanja preko zoom aplikacije 04.12.2020

Predavanja i vežbe će se održati 04.12. 2020. godine (petak). Studenti svih studijskih programa se nalaze u istoj predavackoj grupi.

Predavanja – prvi čas od 10:15 – 11:00

https://us04web.zoom.us/j/79440324369?pwd=bmpMS1owV0duMFYya3pKeFRIYW43QT09

Meeting ID: 794 4032 4369
Passcode: 2sqTYb

Predavanja – drugi čas od 11:15 – 12:00

https://us04web.zoom.us/j/77470126952?pwd=T3JQc2JLYkFaeGZBWGN5b29rMVhTUT09

Meeting ID: 774 7012 6952
Passcode: 2j6n05

Vežbe – 12:15 – 13:00

https://us04web.zoom.us/j/79794979890?pwd=Wk50MkNnSXdwdzltSnkwSUM0NzhsZz09

Meeting ID: 797 9497 9890
Passcode: 6rk3f5

27. novembra 2020.
Kolokvijum za studente DLS studija (studije na daljinu)

Kolokvijum za studente DLS studija će se održati u petak 04.12.2020. preko Moodle platforme. Kolokvijum će biti otključan u periodu od 15h do 15:30h. Za rešavanje kolokvijuma ćete imati 20 minuta.

26. novembra 2020.
Obaveštenje o kolokvijumu

Poštovani studenti,

na sajtu Škole ste mogli videti obaveštenje o tome da se u naredne dve nedelje, zbog pogoršanja zdravstvene situacije, neće održavati zakazani kolokvijumi. U  razgovoru sa pomoćnicom direktora škole dobio sam informaciju da će se u narednom periodu doneti odluke o načinu i terminima održavanja kolokvijuma, o čemu ćete biti zvanično obavešteni.

Gradivo za kolokvijum ostaje isto, dakle, radi se o gradivu do 90. strane knjige Osnovi ekonomije. Gradivo za završni ispit, kao što sam vam i rekao na predavanjima, biće skraćeno. To znači da ću vam do kraja decembra izdiktirati spisak pitanja koja ćete imati na završnom ispitu.

23. novembra 2020.
Predavanja preko zoom aplikacije, 27.11.2020

Predavanja će se održati 27.11. 2020. godine (petak). Studenti su podeljeni u 2 predavačke grupe.

Prvoj predavačkoj grupi pripadaju studenti sa studijskog programa FB (Finansije i bankarstvo), uključujući i studente studija na daljinu – DLS, kao i studenti sa studijskog programa Turizam i hotelijerstvo (TH). Termin predavanja za ovu grupu je petak, 27.11., od 10:15 do 11:00 časova.

https://us04web.zoom.us/j/71852909398?pwd=dnhZSzE0V1dDV3FaM1hQMnVvWGhKZz09

Meeting ID: 718 5290 9398
Passcode: 4wJuAA

Drugoj predavačkoj grupi pripadaju studenti sa studijskog programa TR (Trgovina i međunarodno poslovanje) i studijskog programa PI (Primenjena informatika). Termin predavanja za ovu grupu je petak, 27.11., od 11:15 do 12:00 časova.

https://us04web.zoom.us/j/73041294279?pwd=OU9KdG0vQVNHcEczckVPWk1iQU9oUT09

Meeting ID: 730 4129 4279
Passcode: 8JULEs

Vežbe iz predmeta Osnovi ekonomije za studente koji pripadaju vežbačkim grupama kod profesora Dejana Đurića održaće se u petak, 27.11. od 12:15-13:00h.

https://us04web.zoom.us/j/76748810835?pwd=Y3BaK0pKZ0lzUitnMW5oY0wySkhiZz09

Meeting ID: 767 4881 0835
Passcode: 1DyYAx

15. novembra 2020.
Predavanja preko zoom aplikacije, 20.11.2020

Predavanja će se održati 20.11. 2020. godine (petak). Studenti su podeljeni u 2 predavačke grupe.

Prvoj predavačkoj grupi pripadaju studenti sa studijskog programa FB (Finansije i bankarstvo), uključujući i studente studija na daljinu – DLS, kao i studenti sa studijskog programa Turizam i hotelijerstvo (TH). Termin predavanja za ovu grupu je petak, 20.11., od 10:15 do 11:00 časova.

https://us04web.zoom.us/j/72701406922?pwd=SDYzamlWZ0FGd0MwWWp3WU9pRnd1QT09

Meeting ID: 727 0140 6922
Passcode: 3keTg3

Drugoj predavačkoj grupi pripadaju studenti sa studijskog programa TR (Trgovina i međunarodno poslovanje) i studijskog programa PI (Primenjena informatika). Termin predavanja za ovu grupu je petak, 20.11., od 11:15 do 12:00 časova.

https://us04web.zoom.us/j/72079717270?pwd=cjNvQlJCQWxtQ0k2UGhNdW1sanFsQT09

Meeting ID: 720 7971 7270
Passcode: 4CmQei

Vežbe iz predmeta Osnovi ekonomije za studente koji pripadaju vežbačkim grupama kod profesora Dejana Đurića održaće se u petak, 20.11. od 12:15-13:00h.

https://us04web.zoom.us/j/78757098543?pwd=UkNaM3V0WTVUeHlyU0hlZWhKV0NNQT09

Meeting ID: 787 5709 8543
Passcode: 5RBpk4

8. novembra 2020.
Predavanje preko zoom aplikacije, 13.11.2020

Predavanja će se održati 13.11. 2020. godine (petak). Studenti su podeljeni u 2 predavačke grupe.

Prvoj predavačkoj grupi pripadaju studenti sa studijskog programa FB (Finansije i bankarstvo), uključujući i studente studija na daljinu – DLS, kao i studenti sa studijskog programa Turizam i hotelijerstvo (TH). Termin predavanja za ovu grupu je petak, 13.11., od 10:15 do 11:00 časova.

https://us04web.zoom.us/j/77662875888?pwd=bjJDUTZIbTloRjZ4NzVGVks3S2lJdz09

Meeting ID: 776 6287 5888
Passcode: 4tniPG

Drugoj predavačkoj grupi pripadaju studenti sa studijskog programa TR (Trgovina i međunarodno poslovanje) i studijskog programa PI (Primenjena informatika). Termin predavanja za ovu grupu je petak, 13.11., od 11:15 do 12:00 časova.

https://us04web.zoom.us/j/77103038284?pwd=SjFLaWV5a2FTcCtTVGxRM2ZhRTN6QT09

Meeting ID: 771 0303 8284
Passcode: 9X4Krm

Vežbe iz predmeta Osnovi ekonomije za studente koji pripadaju vežbačkim grupama kod profesora Dejana Đurića održaće se u petak, 13.11. od 12:15-13:00h.

https://us04web.zoom.us/j/77196974956?pwd=dUxWUjZyM05sUSttcVpERHhBU1VEdz09

Meeting ID: 771 9697 4956
Passcode: 0KQBFR

3. novembra 2020.
Udžbenik Osnovi ekonomije

Udžbenik Osnovi ekonomije možete naći na Moodle platformi u okviru teme 1.

7. oktobra 2020.
Obaveštenje

OSNOVI EKONOMIJE

STRUKTURA POENA
1. kolokvijum: 20 poena (min. 11p.)
2. seminarski rad: 10 peona
3. testovi za aktivnost: 5 poena
35 predispitnih poena (18 p. – uslov za izlazak na ispit, kolokvijum mora biti položen!)
4. ispit 65 poena (min. 33 p.)
GRADIVO ZA KOLOKVIJUM
Elektronska knjiga “Osnovi ekonomije”, autor Dejan Đurić, od 1 do 90 str. (do glave “Preduzeća
na monopolskom tržištu”)
8 ili 10 test pitanja
GRADIVO ZA ISPIT
Elektronska knjiga “Osnovi ekonomije”, autor Dejan Đurić, od 90. str. do kraja knjige
3 esejska pitanja
SEMINARSKI RADOVI
Seminarski rad nosi od 0 do 10 poena. Uputstvo za pisanje seminarskog rada se nalazi na linku
predmetnog profesora i asistenta. Teme za seminarski rad studenti SAMI BIRAJU iz gradiva
za kolokvijum i ispit, pri čemu prate aktuelnu oblast za tu nedelju (ili oblast pre, ili kasnije), u
zavisnosti od nedelje u kojoj šalju seminarski rad. Rok za predaju rada je 25.12.2020.
Svi studenti koji slušaju vežbe kod prof. dr Dejana Đurića će slati seminarske radove na mail
ddjuric971@gmail.com , dok student koji slušaju vežbe kod Jelene Obradović treba da pošalju
radove na jelena.obradovic.vps@gmail.com
TESTOVI ZA AKTIVNOST
Testovi za aktivnost nose 5 poena. Studenti koji žele na ovaj način da prikupe poene, treba da
urade 5 testova po svom izboru (sami da izaberu od ukupno 15 testova koji će biti postavljeni),
do kraja semestra.
VEŽBE
ODGOVORE NA PITANJA KOJA SU POSTAVLJENA POD NAZIVOM VEŽBE NE
TREBA SLATI.

Uputstvo za pisanje seminarskog rada možete naći u materijalima za predmet Osnovi ekonomije.

23. septembra 2020.
Rezultazi završnog ispita i kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

Poštovani studenti, sobzirom na to da još uvek nisam dobio ažurirarnu tabelu sa vašim predispitnim poenima, navešću, za sada, spisak studenata koji su položili završni ispit iz Osnova ekonomije, a večeras, ili sutra, cete u tabeli moći da pronađete konačnu ocenu. Završni ispit su položili sledeći studenti:

Jovanović Bojana 65 poena, Đurđev Aleksandar 56, Kovačević Marko 56, Stanišić Milan 49, Brunclik Laslo 33, Lukač Andrea 41, Plavšić Jovana 33, Šegrt Nikola 33, Dragoljević Bojana 33, Blagojević Ivan 33, Šijan Jovan 33, Nikolić Stana 56, Đanković Anđelina 49, Vojnović Isidor 33, Rodić Gorana 33, Garunović Stefan 33, Marković Vuk 33 i Bugarac Marko 33.

Kolokvijum su položili: Teglaš Marija 13 poena, Lučić Una 14, Bajić Dejana 20, Ćirić Nenad 11, Malinović Miloš 12, Blagojević Ivan 15 i Lužajić Dunja 12 poena.

23. septembra 2020.
Osnovi ekonomije, završni ispit 22.09.2020

Obaveštavju se studenti da će rezultati završnog ispita iz Osnovi ekonomije, održanog 22.09.2020. godine, biti objavljeni na mom linku do kraja današnjeg dana.