Izaberite stranicu

Dijana Radosavljević

Zvanje

Saradnik u nastavi

E-mail dijana.radosavljevic@vps.ns.ac.rs
Kabinet KABINET 44
Konsultacije Četvrtak 14:00 - 16:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Dijana Radosavljević, rođena je 03.02.1999. godine u Novom Pazaru, Republika Srbija. Osnovnu školu „Leposavić“ u Leposaviću, završava 2013. godine i iste godine upisuje Srednju školu „Nikola Tesla“ u Leposaviću, smer – ekonomski tehničar. Godine 2017. završava srednju školu sa odličnim uspehom, a naredne 2018. godine upisuje osnovne studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, smer Diplomirani menadžer u turizmu. Osnovne akademske studije završava 2022. godine, odbranom diplomskog rada na temu „Kulturno nasleđe Severa Kosova i Metohije“. Studije zavšava sa prosečnom ocenom 9,53. Iste godine upisuje master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer Master turizmolog.

Radosavljević, D. (2023). Cultural heritage of Northern Kosovo and Metohija. 19th Conference Contemporary Trends in Tourism and Hospitality (17-19th November 2022). Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Novi Sad (pp. 107-115). https://ctth2022.pmf.uns.ac.rs/ ISBN 978-86-7031-620-1

Predavanja

  Vežbe

   Ispiti

    Materijali

    Obaveštenja