Izaberite stranicu

Đorđe Alavuk

Zvanje

Asistent

E-mail djordjealavuk@yahoo.com
Kabinet KABINET 42
Konsultacije Četvrtak 09:00 - 11:00
Onlajn konsultacije Četvrtak 10-11h
https://meet.google.com/npa-qjwh-wne

Đorđe Alavuk rođen je 15.04.1986. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju „Svetozar Marković“ . Osnovne akademske studije – menadžer u gastronomiji, završio je 2010. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, na Prirodno – matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Takođe na istom departmanu, 2011. godine diplomirao je i na smeru diplomirani menadžer u hotelijerstvu. Master akademske studije iz oblasti menadžmenta i turizmologije završio je 2013. godine na prethodno pomenutom fakultetu. Tokom osnovnih i master studija, uspešno je realizovao ferijalne prakse kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

Prvobitno radno iskustvo (2011-2013) stiče u srednjoj Mačvanskoj školi, u Bogatiću, kao nastavnik na stručnim predmetima. Od 2013. godine, radio je na Visokoj medicinskoj i poslovno – tehnološkoj školi, kao asistent na predmetima iz oblasti gastronomije i menadžmenta. Nakon reizbora u zvanje nastavnika veština, 2020. godine, postaje rukovodilac studijskog programa Gastronomija i zamenik predsednika Akademije strukovnih studija u Šapcu, za razvoj i saradnju sa privredom.

Doktorand je na studijskom programu Geonauke (turizam), na PMF – u u Novom Sadu. Učesnik je dva stručna seminara (Hasap, Slaganje hrane i vina) organizovana od strane ovog fakulteta, nakon čega su stečeni sertifikati iz ovih oblasti.

Polovinom 2021. godine, zasniva radni odnos na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu.

 

 

Predavanja

  Vežbe

   MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 20 DLS)
   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 17)

  Ispiti

   Materijali

   MENADŽMENT DOGAĐAJA (BOL. 17)
   MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
   MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 20 DLS)
   OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
   TRENDOVI I INOVACIJE U TURIZMU (BOL. 17)

   Obaveštenja

   16. novembra 2022.
   Osnovi menadžmenta – dls studenti – vežbe

   Vežbe iz predmeta Osnovi menadžmenta za dls studente biće organizovani u sledećim terminima:
   22.11. u 12h
   29.11. u 12h
   13.12. u 12h
   20.12. u 12h
   10.1. u 12h

   Link za praćenje nastave će biti poslat 10 minuta pre početka nastave na mejl adrese studenata.