Izaberite stranicu

др Ђорђе Алавук

Звање

Асистент

E-mail djordjealavuk@yahoo.com
Кабинет КАБИНЕТ 42
Консултације Понедељак 09:00-11:00
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају

Ђорђе Алавук рођен је 15.04.1986. године у Новом Саду, где је завршио основну школу и гимназију „Светозар Марковић“ . Основне академске студије – менаџер у гастрономији, завршио је 2010. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, на Природно – математичком факултету у Новом Саду. Такође на истом департману, 2011. године дипломирао је и на смеру дипломирани менаџер у хотелијерству. Мастер академске студије из области менаџмента и туризмологије завршио је 2013. године на претходно поменутом факултету. Током основних и мастер студија, успешно је реализовао феријалне праксе како у Србији, тако и у иностранству.

Првобитно радно искуство (2011-2013) стиче у средњој Мачванској школи, у Богатићу, као наставник на стручним предметима. Од 2013. године, радио је на Високој медицинској и пословно – технолошкој школи, као асистент на предметима из области гастрономије и менаџмента. Након реизбора у звање наставника вештина, 2020. године, постаје руководилац студијског програма Гастрономија и заменик председника Академије струковних студија у Шапцу, за развој и сарадњу са привредом.

Докторанд је на студијском програму Доктор наука – туризам, на ПМФ – у у Новом Саду. Учесник је два стручна семинара (Хасап, Слагање хране и вина) организована од стране овог факултета, након чега су стечени сертификати из ових области.

Половином 2021. године, заснива радни однос на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду.

1. Vasić, A., Damnjanović, B., Jovanović, G., Matić, A., Tolja, N., & Alavuk, Đ. (2022). Urtica dioica l. as functional food supplement. In M. Radivojević (Ed.), New Technologies Functions for Sustainable Development of Traffic, Ecology, Logistics and Polytehnics (pp. 185-194). International University Travnik.
2. Jovanović, G., Alavuk, Đ., Damnjanović, B., & Vasić, A. (2021). Gastronomy offer of vegetable dishes. In D. Kojić & D. Sredić (Eds.), International Conference on Social and Technological Development (pp. 648-654). University PIM.3. Ilić – Udovičić, D., & Alavuk, Đ. (2019). The gastronomic structure offer of pork meats in restaurants in Šabac. International Scientific Conference – Science and Higher Education in Function of Sustainable Development (pp. 8-15). Visoka škola strukovnih studijan u Užicu.
4. Vasić, A., Matić, A., Damnjanović, B., Alavuk, Đ., Šoronja – Simović, D., & Zahorec, J. (2019). Sensory properties of bread with addition of rose hip by product. International Congress on Engineering, Environment and Materials in Processing Industry (pp. 247-254). Tehnološki fakultet u Zvorniku.
5. Alavuk, Đ., & Jančev, N. (2022). Concept and importance of organizational climate in the business of hotel companies. In J. Damjaanović (Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 53-54). School of Business, Novi Sad.
6. Alavuk, Đ., & Boškov, V. (2022). Personal data protection of employees in the Republic of Serbia tourism industry. In J. Damnjanović (Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 67-68). Novi Sad School of Business.
7. Vasić, A., Jovanović, G., Matić, A., Alavuk, Đ., & Damnjanović, B. (2021). Possibility of application of urtica dioica l. leaves and extracts for obtaining functional bread. International Congress Engineering, Environment and Materials in Processing Industry (pp. 93-93). Tehnološki fakultet u Zvorniku.
8. Jovičić-Vuković, A., Gašević, D., i Alavuk, Đ. (2022). Zadovoljstvo stručnom praksom u turizmu i hotelijerstvu. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 36-36). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.
9. Alavuk, Đ., Boškov, V., i Jančev, N. (2022). Osnovni postulati koncepta uslužnog liderstva u savremenim uslovima poslovanja. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 27-27). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.
10. Boškov, V. i Alavuk, Đ. (2022). Izazovi menadžmenta ljudskih resursa u turizmu – Evropski aspekt. U: N. Papić – Blagojević i B. Stankov (ur.), EU za mlade – izazovi i mogućnosti (str. 33-33). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.
11. Boškov, V., i Alavuk, Đ. (2022). Podsticajno poslovno putovanje kao moćan alat motivisanja mladih radnika u poslovnom okruženju. U: N. Papić – Blagojević i B. Stankov (ur.), EU za mlade – izazovi i mogućnosti (str. 15-16). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.
12. Veselinović, T., Alavuk, Đ., i Petrevska, M. (2015). Korporativni blogovi i njihova primena u marketinškoj komunikaciji. Poslovna ekonomija. Fakultet za poslovnu ekonomiju, Sremska Kamenica. 9(1), 355-370.
13. Alavuk, Đ.(2023). Uticaj uslužne orijentacije na zadovoljstvo zaposlenih – studija slučaja „A“ Hoteli. Ekonomija – Teorija i praksa. Fakultet za inženjerski menadžment i ekonomiju. Novi Sad. 16(10).
14. Jovičić – Vuković, A., Kovačević – Berleković, B., i Alavuk, Đ. (2023). Zadovoljstvo stručnom praksom: perspektive studenata i mentora. Trendovi razvoja: Univerzitet pred novim izazovima (str. 311-314). Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.

Предавања

  Вежбе

   СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
   МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)
   ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 17)

  Испити

   Материјали

   МЕНАЏМЕНТ ДОГАЂАЈА (БОЛ. 17)
   МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (БОЛ. 17)
   МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)
   ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА (БОЛ. 20 ДЛС)
   ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 17)
   СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
   ТРЕНДОВИ И ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)

   Обавештења

   16. новембар 2022.
   Основи менаџмента – длс студенти – вежбе

   Вежбе из предмета Основи менаџмента за длс студенте биће организовани у следећим терминима:
   22.11. у 12h
   29.11. у 12h
   13.12. у 12h
   20.12. у 12h
   10.1. у 12h

   Линк за праћење наставе ће бити послат 10 минута пре почетка наставе на мејл адресе студената.