Ćuzović dr Đorđe

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail cuzovic.vps@gmail.com
Telefon 485-4013
Kabinet KABINET 7
Konsultacije Utorak 10:10-12:10

Đorđe Ćuzović je rođen 23. januara 1984. god. u Kragujevcu. Diplomirao je  decembra 2007. god. na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Master studije okončao je  decembra 2011. god. odbranom master rada pod naslovom „Suvereni fondovi bogatstva kao učesnici na globalnom finansijskom tržištu“. Doktorsku disertaciju, sa temom  „Globalizacija i njen uticaj na nacionalnu privredu“, odbranio je novembra 2012. god., takođe na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Od januara 2012. god. zaposlen je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Novog Sada. Dr Đorđe Ćuzović je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija februara 2013. god. izabran u zvanje predavača, a jula 2016. god. u zvanje profesora strukovnih studija. Angažovan je na izvođenju nastave na predmeti Međunarodna trgovina i Elektronska trgovina na osnovnim studijama i Globalizacija na master studijama. Na Institutu ekonomskih nauka, juna 2014. god. stekao je naučno zvanje naučni saradnik. Član je Statističkog društva Vojvodine, gde održao dva predavanja Uloga statistike i statističkih podataka u novom zakonodavstvu o zaštiti konkurencije 2013. god. i Istorijski osvrt na statistiku spoljne trgovine Srbije 2016. god.

S. Ćuzović, S. Sokolov-Mladenović, Đ. Ćuzović (2018), Elektronska trgovina: principi, struktura, razvoj, Ekonomski fakultet, Niš, str. 284, COBISS.SR-ID 270516236, ISBN 978-86-6139-167-5 (broš.), UDC 004.7:339.

S. Ćuzović, Đ. Ćuzović, M. Stamenović (2019), Globalizacija: savremeni aspekti ekonomije, trgovine i zdravstva, Ekonomski fakultet, Niš, str. 251, COBISS.SR-ID 328478727, ISBN 978-86-6139-171-2 (karton), UDC 316.32.

S. Ćuzović, S. Sokolov-Mladenović, Đ. Ćuzović (2017): The impact of retail formats on the development of food retail, Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER), Cracow University of Economics,  Vol. 5, No. 1, pp. 11-26, , ISSN 2353-883X, DOI: 10.15678/EBER.2017.005101.

Đ. Ćuzović, Z. Šolak (2018): Characteristics of goals and game at the top championships in futsal, RBFF – Revista Brasileira de Futsal e Futebol,  Vol. 10, No. 38, pp. 271-277, ISSN-e 1984-4956.

I. Mladenović, S. Sokolov-Mladenović, Đ. Ćuzović (2019): Distributive trade and economic growth: EU28 evidence for the period 2008-2015, Journal of Business Economics and Management,  Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, Lithuania,  Vol. 20, No. 3, pp. 489-506, ISSN 1611-1699/eISSN 2029-4433, https://doi.org/10.3846/jbem.2019.9857.

S. Sokolov-Mladenović, Đ. Ćuzović, (2015), Franchising as modelof internationalization of retailing, Teme, Vol. XXXIX, No. 1, University of Niš, Niš, str. 191-206, COBISS.SR-ID 559631, ISSN 0353-7919.

Predavanja

  Vežbe

   Ispiti

    ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
    STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
    IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
    STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
    MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
    SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
    TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
    TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 07)
    STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 07)
    STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 3 (BOL. 12)
    STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
    MENADžMENT USLUGA (BOL. 12)
    KOMERCIJALNO POSLOVANjE (BOL. 07)
    STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 1 (BOL. 07)
    TRGOVINSKI MENADžMENT (PRE BOL.)
    GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
    MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
    STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
    STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
    STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)

   Materijali

   ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
   GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
   GLOBALIZACIJA (BOL. 17)
   GLOBALIZACIJA (MS)
   GLOBALIZACIJA (MS) (PRE BOL.)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (SS)
   MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
   MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
   MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA I TR-TEMA-4 (BOL. 12)
   TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
   TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
   VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)

   Obaveštenja

   12. marta 2019.
   Kolokvijum iz predmeta Elektronska trgovina

   Kolokvijum iz predmeta Elektronska trgovina će biti održan u utorak 02.04.2019. godine od 13:05h.

   5. marta 2019.
   Kolokvijum iz predmeta Međunarodna trgovina

   Kolokvijum iz predmeta Međunarodna trgovina biće održan u ponedeljak 22.04.2019. god. od 13:05h u učionici br. 12.