Izaberite stranicu

др Ђорђе Ћузовић

Звање

Професор струковних студија

E-mail cuzovic.vps@gmail.com
Телефон +381214854013
Кабинет КАБИНЕТ 7
Консултације Петак 18:00 - 20:00
Онлајн консултације Петак

Ђорђе Ћузовић је рођен 23. јануара 1984. год. у Крагујевцу. Дипломирао је  децембра 2007. год. на Економском факултету у Нишу. Мастер студије окончао је  децембра 2011. год. одбраном мастер рада под насловом „Суверени фондови богатства као учесници на глобалном финансијском тржишту“. Докторску дисертацију, са темом  „Глобализација и њен утицај на националну привреду“, одбранио је новембра 2012. год., такође на Економском факултету у Нишу.

Од јануара 2012. год. запослен је на Високој пословној школи струковних студија из Новог Сада. Др Ђорђе Ћузовић је на Високој пословној школи струковних студија фебруара 2013. год. изабран у звање предавача, а јула 2016. год. у звање професора струковних студија. Ангажован је на извођењу наставе на предмети Међународна трговина и Електронска трговина на основним студијама и Глобализација на мастер студијама. На Институту економских наука, јуна 2014. год. стекао је научно звање научни сарадник. Члан је Статистичког друштва Војводине, где одржао два предавања Улога статистике и статистичких података у новом законодавству о заштити конкуренције 2013. год. и Историјски осврт на статистику спољне трговине Србије 2016. год.

S. Ćuzović, S. Sokolov-Mladenović, Đ. Ćuzović (2018), Elektronska trgovina: principi, struktura, razvoj, Ekonomski fakultet, Niš, str. 284, COBISS.SR-ID 270516236, ISBN 978-86-6139-167-5 (broš.), UDC 004.7:339.

S. Ćuzović, Đ. Ćuzović, M. Stamenović (2019), Globalizacija: savremeni aspekti ekonomije, trgovine i zdravstva, Ekonomski fakultet, Niš, str. 251, COBISS.SR-ID 328478727, ISBN 978-86-6139-171-2 (karton), UDC 316.32.

S. Ćuzović, S. Sokolov-Mladenović, Đ. Ćuzović (2017): The impact of retail formats on the development of food retail, Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER), Cracow University of Economics,  Vol. 5, No. 1, pp. 11-26, , ISSN 2353-883X, DOI: 10.15678/EBER.2017.005101.

Đ. Ćuzović, Z. Šolak (2018): Characteristics of goals and game at the top championships in futsal, RBFF – Revista Brasileira de Futsal e Futebol,  Vol. 10, No. 38, pp. 271-277, ISSN-e 1984-4956.

I. Mladenović, S. Sokolov-Mladenović, Đ. Ćuzović (2019): Distributive trade and economic growth: EU28 evidence for the period 2008-2015, Journal of Business Economics and Management,  Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, Lithuania,  Vol. 20, No. 3, pp. 489-506, ISSN 1611-1699/eISSN 2029-4433, https://doi.org/10.3846/jbem.2019.9857.

S. Sokolov-Mladenović, Đ. Ćuzović, (2015), Franchising as modelof internationalization of retailing, Teme, Vol. XXXIX, No. 1, University of Niš, Niš, str. 191-206, COBISS.SR-ID 559631, ISSN 0353-7919.

Предавања

  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)

Вежбе

  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)

Испити

  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 12)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА (БОЛ. 12)
  КОМЕРЦИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
  МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
  ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ (БОЛ. 07 - СС)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)

Материјали

MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (МС)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (МС) (ПРЕ БОЛ.)
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (СС)
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА (БОЛ. 12)
СТРУЧНА ПРАКСА I ТР-ТЕМА-4 (БОЛ. 12)
ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07)
ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 12)
ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 07)

Обавештења

8. марта 2022.
Колоквијум из предмета Електронска трговина

Колоквијум из предмета Електронска трговина биће одржан у петак 8. 4. 2022. године од 16ч у учионици 12.

8. марта 2022.
Колоквијум из предмета Међународна трговина

Колоквијум из предмета Међуанродна трговина биће одржан у петак 8. 4. 2022. године од 13ч у учионици 12.

10. новембра 2020.
Стручна пракса

Радове из области којој припада стручна пракса потребно је доставити предметном  професору најкасније 7 радних дана пре одржавања испита. Радови који не стигну у предвиђеном року биће укључени за наредни испитни рок.