Izaberite stranicu

др Ђорђе Ћузовић

Звање

Професор струковних студија

E-mail cuzovic.vps@gmail.com
Телефон +381214854013
Кабинет КАБИНЕТ 7
Консултације Среда 15:40-17:40
Онлајн консултације Петак

Ђорђе Ћузовић је рођен 23. јануара 1984. год. у Крагујевцу. Дипломирао је  децембра 2007. год. на Економском факултету у Нишу. Мастер студије окончао је  децембра 2011. год. одбраном мастер рада под насловом „Суверени фондови богатства као учесници на глобалном финансијском тржишту“. Докторску дисертацију, са темом  „Глобализација и њен утицај на националну привреду“, одбранио је новембра 2012. год., такође на Економском факултету у Нишу.

Од јануара 2012. год. запослен је на Високој пословној школи струковних студија из Новог Сада. Др Ђорђе Ћузовић је на Високој пословној школи струковних студија фебруара 2013. год. изабран у звање предавача, а 14. јула 2016. год. у звање професора струковних студија за ужу област Трговина. Ангажован је на извођењу наставе на предмети Међународна трговина и Електронска трговина на основним студијама и Глобализација на мастер студијама. На Институту економских наука, јуна 2020. год. стекао је научно звање научни сарадник. Члан је Статистичког друштва Војводине, где одржао два предавања Улога статистике и статистичких података у новом законодавству о заштити конкуренције 2013. год. и Историјски осврт на статистику спољне трговине Србије 2016. год. Учесник је већег броја научних и стручних скупова у земљи и иностранству. Објавио је већи број научних радова у домаћим и међународним научним часописима, тематским зборницима и зборницима са научних скупова. Коаутор је две научне монографије.

Ćuzović, S., Sokolov-Mladenović, S., i Ćuzović, Đ. (2018). Elektronska trgovina: principi, struktura, razvoj. Ekonomski fakuletet u Nišu.

Ćuzović, S., Ćuzović, Đ., i Stamenović, M. (2019). Globalizacija: savremeni aspekti ekonomije, trgovine i zdravstva. Ekonomski fakultet u Nišu.

Ćuzović, Đ., & Sokolov-Mladenović, S. (2021). Agricultural Intra–industry Trade in Serbia. Teme, 45(1), 349–366. https://doi.org/10.22190/TEME200210019C

Ćuzović, S., Mladenović-Sokolov, S., & Ćuzović, Đ. (2022). Trade in Counterfeit Products in Conditions of Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic. In S. Soucie & A. Peštek (Eds.), Counterfeiting and Fraud in Supply Chains (pp. 121–145). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-80117-574-620221006

Mladenović, I., Sokolov-Mladenović, S., & Ćuzović, Đ. (2019). Distributive trade and economic growth: EU28 evidence for the period 2008–2015. Journal of Business Economics and Management, 20(3), 489–506. https://doi.org/10.3846/jbem.2019.9857

Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., & Ćuzović, Đ. (2017). The Impact of Retail Formats on the Development of Food Retailing. Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(1), 11–26. https://doi.org/10.15678/eber.2017.050101

Ćuzović, Đ., & Sokolov-Mladenović, S. (2021). Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade of Serbia and Slovenia. Journal of Economic and Business Sciences, 8(1), 3–14.

Sokolov-Mladenović, S., i Ćuzović, Đ. (2016). Institucionalne pretpostavke razvoja elektronske trgovine u Republici Srbiji. U: V. Leković (ur.), Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije (str. 421–436). Ekonomski fakultet u Kragujevcu.

Ćuzović, S., Sokolov-Mladenović, S., i Ćuzović, Đ. (2021). Trgovina u uslovima digitalne transformacije, U: V. Starčević (ur.), EKONBIZ 2021 (str. 220–232). Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Ćuzović, Đ. (2022). Perspectives Of Development Of Sharing Economy in Serbia. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries (pp. 29–32). Novi Sad School of Business.

Ćuzović, Đ., & Sokolov-Mladenović, S. (2016). Rast uticaja transnacionalnih kompanija u globalnoj ekonomiji. In J. Starc (Ed.), Globalisation Challenges and the Social-Economic Environment of the EU (pp. 88–98). Faculty of Business, Management and Informatics Novo mesto.

Ćuzović, Đ., & Šolak, Z. (2018). Characteristics of goals and game at the top championships in futsal. RBFF – Revista Brasileira de Futsal e Futebol, 10(38), 271–277.

Sokolov-Mladenović, S., & Ćuzović, Đ. (2015), Franchising as model of internationalization of retailing. Teme, 39(1), 191–206.

Предавања

  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)

Вежбе

  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)

Испити

  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 12)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА (БОЛ. 12)
  КОМЕРЦИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
  МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
  ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ (БОЛ. 07 - СС)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)

Материјали

ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (БОЛ. 17)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (МС)
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (МС) (ПРЕ БОЛ.)
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (СС)
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 12)
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА (БОЛ. 12)
СТРУЧНА ПРАКСА I ТР-ТЕМА-4 (БОЛ. 12)
ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07)
ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 12)
ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ (БОЛ. 07)

Обавештења

2. март 2024.
Колоквијум из предмета Електронска трговина

Колоквијум из предмета Електронска трговина биће одржан у среду 3. 10. 2024. године од 14ч у учионици 12.

2. март 2024.
Колоквијум из предмета Међународна трговина

Колоквијум из предмета Међународна трговина биће одржан у среду 10. 4. 2024. године од 11ч у учионици 12.

26. октобар 2023.
Колоквијум из предмета Глобализација

Колоквијум из предмета Глобализација биће одржан у четвртак 7. 12. 2023. године од 17ч у учионици 16.

10. новембар 2020.
Стручна пракса

Радове из области којој припада стручна пракса потребно је доставити предметном  професору најкасније 7 радних дана пре одржавања испита. Радови који не стигну у предвиђеном року биће укључени за наредни испитни рок.