Izaberite stranicu

dr Đorđe Ćuzović

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail cuzovic.vps@gmail.com
Telefon +381214854013
Kabinet KABINET 7
Konsultacije Sreda 15:40-17:40
Onlajn konsultacije Petak

Đorđe Ćuzović je rođen 23. januara 1984. god. u Kragujevcu. Diplomirao je  decembra 2007. god. na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Master studije okončao je  decembra 2011. god. odbranom master rada pod naslovom „Suvereni fondovi bogatstva kao učesnici na globalnom finansijskom tržištu“. Doktorsku disertaciju, sa temom  „Globalizacija i njen uticaj na nacionalnu privredu“, odbranio je novembra 2012. god., takođe na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Od januara 2012. god. zaposlen je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Novog Sada. Dr Đorđe Ćuzović je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija februara 2013. god. izabran u zvanje predavača, a 14. jula 2016. god. u zvanje profesora strukovnih studija za užu oblast Trgovina. Angažovan je na izvođenju nastave na predmeti Međunarodna trgovina i Elektronska trgovina na osnovnim studijama i Globalizacija na master studijama. Na Institutu ekonomskih nauka, juna 2020. god. stekao je naučno zvanje naučni saradnik. Član je Statističkog društva Vojvodine, gde održao dva predavanja Uloga statistike i statističkih podataka u novom zakonodavstvu o zaštiti konkurencije 2013. god. i Istorijski osvrt na statistiku spoljne trgovine Srbije 2016. god. Učesnik je većeg broja naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Objavio je veći broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, tematskim zbornicima i zbornicima sa naučnih skupova. Koautor je dve naučne monografije.

Ćuzović, S., Sokolov-Mladenović, S., i Ćuzović, Đ. (2018). Elektronska trgovina: principi, struktura, razvoj. Ekonomski fakuletet u Nišu.

Ćuzović, S., Ćuzović, Đ., i Stamenović, M. (2019). Globalizacija: savremeni aspekti ekonomije, trgovine i zdravstva. Ekonomski fakultet u Nišu.

Ćuzović, Đ., & Sokolov-Mladenović, S. (2021). Agricultural Intra–industry Trade in Serbia. Teme, 45(1), 349–366. https://doi.org/10.22190/TEME200210019C

Ćuzović, S., Mladenović-Sokolov, S., & Ćuzović, Đ. (2022). Trade in Counterfeit Products in Conditions of Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic. In S. Soucie & A. Peštek (Eds.), Counterfeiting and Fraud in Supply Chains (pp. 121–145). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-80117-574-620221006

Mladenović, I., Sokolov-Mladenović, S., & Ćuzović, Đ. (2019). Distributive trade and economic growth: EU28 evidence for the period 2008–2015. Journal of Business Economics and Management, 20(3), 489–506. https://doi.org/10.3846/jbem.2019.9857

Ćuzović, S., Sokolov Mladenović, S., & Ćuzović, Đ. (2017). The Impact of Retail Formats on the Development of Food Retailing. Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(1), 11–26. https://doi.org/10.15678/eber.2017.050101

Ćuzović, Đ., & Sokolov-Mladenović, S. (2021). Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade of Serbia and Slovenia. Journal of Economic and Business Sciences, 8(1), 3–14.

Sokolov-Mladenović, S., i Ćuzović, Đ. (2016). Institucionalne pretpostavke razvoja elektronske trgovine u Republici Srbiji. U: V. Leković (ur.), Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije (str. 421–436). Ekonomski fakultet u Kragujevcu.

Ćuzović, S., Sokolov-Mladenović, S., i Ćuzović, Đ. (2021). Trgovina u uslovima digitalne transformacije, U: V. Starčević (ur.), EKONBIZ 2021 (str. 220–232). Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Ćuzović, Đ. (2022). Perspectives Of Development Of Sharing Economy in Serbia. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries (pp. 29–32). Novi Sad School of Business.

Ćuzović, Đ., & Sokolov-Mladenović, S. (2016). Rast uticaja transnacionalnih kompanija u globalnoj ekonomiji. In J. Starc (Ed.), Globalisation Challenges and the Social-Economic Environment of the EU (pp. 88–98). Faculty of Business, Management and Informatics Novo mesto.

Ćuzović, Đ., & Šolak, Z. (2018). Characteristics of goals and game at the top championships in futsal. RBFF – Revista Brasileira de Futsal e Futebol, 10(38), 271–277.

Sokolov-Mladenović, S., & Ćuzović, Đ. (2015), Franchising as model of internationalization of retailing. Teme, 39(1), 191–206.

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)

Vežbe

  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 07)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 1 (BOL. 07)
  MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
  KOMERCIJALNO POSLOVANJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
  INTERNET MARKETING (BOL. 07 - SS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)

Materijali

VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)
GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
GLOBALIZACIJA (BOL. 17)
GLOBALIZACIJA (MS)
GLOBALIZACIJA (MS) (PRE BOL.)
ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (SS)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA I TR-TEMA-4 (BOL. 12)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)

Obaveštenja

2. mart 2024.
Kolokvijum iz predmeta Elektronska trgovina

Kolokvijum iz predmeta Elektronska trgovina biće održan u sredu 3. 10. 2024. godine od 14č u učionici 12.

2. mart 2024.
Kolokvijum iz predmeta Međunarodna trgovina

Kolokvijum iz predmeta Međunarodna trgovina biće održan u sredu 10. 4. 2024. godine od 11č u učionici 12.

26. oktobar 2023.
Kolokvijum iz predmeta Globalizacija

Kolokvijum iz predmeta Globalizacija biće održan u četvrtak 7. 12. 2023. godine od 17č u učionici 16.

10. novembar 2020.
Stručna praksa

Radove iz oblasti kojoj pripada stručna praksa potrebno je dostaviti predmetnom  profesoru najkasnije 7 radnih dana pre održavanja ispita. Radovi koji ne stignu u predviđenom roku biće uključeni za naredni ispitni rok.