Izaberite stranicu

Gašević Dragana

Zvanje

Asistent

E-mail draganag.vps@gmail.com
Telefon 485-4039
Kabinet KABINET 28
Konsultacije Sreda 08:00-10:00
Onlajn konsultacije Sreda 9:15-10:15
https://us04web.zoom.us/j/76939956565?pwd=NHpkb09WaTBpM1NlSXNDNTh0azhpQT09

Dragana Gašević rođena je 02.11.1986. godine. Srednju školu (Gimnaziju) završila je u Sokocu 2005. godine. Osnovne diplomske studije (smer Marketing) na Ekonomskom fakultetu u Subotici završila je 2008. godine sa prosekom ocena 9,56. Tema završnog rada bila je „Istraživanje ponašanja potrošača u procesu donošenja odluke o kupovini“. Master studije (smer Marketing) Ekonomskog fakulteta u Subotici završila je 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,21. Tema master rada bila je „Primena metoda združene analize u predviđanju prodaje na primeru mobilnih telefona“.

Za vreme osnovnih diplomskih studija ostvarila je tri nagrade Univerziteta u Novom Sadu za ostvareni uspeh tokom studija. Kao student završne godine master studija bila je polaznik Univerzitetskog programa radne prakse u Pokrajinskim organima uprave.

Ostvareni rezulatati i uspeh tokom studiranja uticali su na dobijanje stipendije Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije, kao i fondacije Dr Milan Jelić u Bosni i Hercegovini. Takođe, bila je i stipendista Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ Trebinje, ZEDP „Elektro Bijeljina“ A.D. Bijeljina.

Od 2012. godine zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu u zvanju saradnika u nastavi. Godine 2015. na istoj visokoškolskoj instituciji izabrana je za asistenta za oblast Poslovna ekonomija. Doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu upisala je 2012. godine na smeru Upravljanje poslovanjem.

Autor je velikog broja naučno – istraživačkih radova, a takođe je i učestvovala na nekoliko naučnih domaćih i međunarodnih konferencija. U prethodnom periodu, bila je član Komisije za kontrolu kvaliteta i samovrednovanje. Trenutno je član Marketing tima i Centra za razvoj karijere Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.

 

 

1.       Gašević, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Key Factors Determining the Ethnocentric Tendencies of Consumers in Serbia, Vol. 22, No. 3, 63-75.  Management Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies. Beograd: Fakultet organizacionih nauka. ISSN: 1820-0222 (M24)
2.       Gašević, D.,  Jovičić, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Primena faktorske analze u istraživanju potrošačkog etnocentrizma. Škola biznisa, 2/2017, 18-37. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551, UDK 366.1(497.11) (M52)
3.       Jovičić, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2017). Istražvanje stavova krajnjih korisnika o efikasnosti promotivnh aktivnosti proizvođača stiropora. Škola biznisa, 1/2017, 13-25. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551, UDK 691:699.86]:659.1(497.113) (M52)
4.       Gašević, D., Vranješ, M., & Tomašević, D. (2016). Identifikacija ključnih determinanti satisfakcije korisnika usluga elektronskog bankarstva, Vol. 54, No. 2, 301-321. Ekonomske teme. Niš: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu. ISSN: 0353-8648, UDK 005.96  (M51)
5.       Gašević, D., & Stanković, M. (2016). Franšizing kao strategija ekspanzije hotelskih lanaca na globalnom nivou. Škola biznisa, 1/2016, 74-88. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551 (M53)
6.       Gašević, D., Jovičić, D., & Vranješ, M. (2015). Potrošački etnocentrizam. Anali poslovne ekonomije, 13, 1-13. Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment. ISBN 1840-3298, UDK 658.8:323.14 (M53)
7.       Vranješ, M., Gašević, D., & Tomašević, D. (2014). Analiza elemenata kvaliteta usluga u visokom obrazovanju, Vol. 45, No. 3,  213-222. Marketing – Časopis za marketing, teoriju i praksu. Beograd: SeMa – Srpsko udruženje za marketing. ISSN: 0354-3471, UDK 658.64:378 (M51)
8.       Vranješ, M., Jovičić, D., & Gašević, D. (2014). Brendiranje zemlje kao turističke destinacije- studija slučaja Srbija, No. 4, 50-66. Ekonomija-teorija i praksa. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment. ISSN: 2217-5458, UDK 338.48 (497.11) (M53)
9.       Tomašević, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2014). Koncept lojalnosti potrošača u maloprodaji. Škola biznisa, 2/2014, 91-106. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551, UDK 339.37:658.89 (M53)
10.   Jovičić, D., Vranješ, M. & Gašević, D. (2014). Modaliteti organizacije marketinga na srpskom tržištu, 402-410. Naučno-stručni skup „Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment“  (M63)

 

Predavanja

  Vežbe

   KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
   MARKETING (BOL. 17)
   MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)
   PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 17)
   MARKETING (BOL. 17)

  Ispiti

   Materijali

   KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
   MARKETING (BOL. 17)
   MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 12)
   MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)
   MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 17)
   POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
   SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 17)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)
   TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 12)

   Obaveštenja

   16. marta 2021.
   Obaveštenje

   S obzirom na nove epidemiološke mere obaveštavaju se studenti da se 17. marta 2021. godine neće održati uvid u radove kod Dragane Gašević i upis ocena kod prof. dr Dragoljuba Jovičića.

   16. marta 2021.
   Vežbe iz predmeta Marketing u turizmu

   Vežbe iz predmeta Marketing u turizmu u periodu od 17.03. do 26.03. održavaće se preko aplikacije Zoom prema predviđenom rasporedu sredom u 11:15. Link za prijavu je:

   https://us04web.zoom.us/j/76939956565?pwd=NHpkb09WaTBpM1NlSXNDNTh0azhpQT09

   16. marta 2021.
   Vežbe iz predmeta Ponašanje potrošača

   Vežbe iz predmeta Ponašanje potrošača u periodu od 17.03. do 26.03. održavaće se preko aplikacije Zoom prema predviđenom rasporedu sredom u 13:05. Link za prijavu je:

   https://us04web.zoom.us/j/76939956565?pwd=NHpkb09WaTBpM1NlSXNDNTh0azhpQT09

   7. decembra 2020.
   Obaveštenje o kolokvijumu kod prof. dr Branke Maksimović

   Obaveštavaju se studenti, koji u tekućem semestru slušaju predmet kod prof. dr Branke Maksimović da će se kolokvijum iz predmeta Marketing održati 10. decembra 2020. godine, preko platforme Moodle.

   Kolokvijum će biti dostupan u okviru LEKCIJE 10.

   Kolokvijum se OTVARA u 9: 00, a ZATVARA u 9:30.

   Kolokvijum ima 30 pitanja.

   Prof. dr Branka Maksimović

   Asistent Dragana Gašević

   1. 12. 2020.

   25. novembra 2020.
   Važno obaveštenje MARKETING 25. 11. 2020.

   Poštovane kolege,

   u skladu sa obaveštenjem koje smo dobili od rukovodstva Škole o odlaganju svih kolokvijuma na dve nedelje, obaveštavamo Vas da se sutra, 26. 11. 2020. godine neće održati kolokvijum iz predmeta MARKETING kod prof. dr Branke Maksimović.

   Za sve informacije pratite sajt škole, a takođe informacije na našim stranicama na sajtu Škole, kao i na Moodle platformi.

   Čuvajte se i svako dobro.

   Prof. dr Branka Maksimović

   Asistent Dragana Gašević

   Novi Sad, 25. 11. 2020.

    

   21. novembra 2020.
   Obaveštenje o kolokvijumu

   Obaveštavaju se studenti da će se kolokvijum iz predmeta Kanali marketinga održati u utorak, 01. decembra 2020. godine u 12 časova.

   Zbog trenutne epidemiološke situacije studenti će biti podeljeni u dve grupe.

   Prva grupa – 12 časova, učionica 12 – studenti čija prezimena počinju sa A, B, Č, D, G, J, K, L.

   Druga grupa – 12 časova, učionica 14 – svi ostali studenti.

   Za kolokvijum se uči prvih 7 tema sa platforme Moodle.

   Forma kolokvijuma su kraća pitanja, kratka objašnjenja, ključne podele, dopune.

   Novi Sad, 21.11.2020.

   Prof. dr Dragoljub Jovičić

   Asistent Dragana Gašević

    

   14. novembra 2020.
   Vežbe iz predmeta Marketing

   Poštovane kolege,

   Prvobitni plan bio je da vežbe imamo u prostorijama Škole prema predviđenom rasporedu za zimski semestar, svakog utorka od 8 i 30, u učionici 16 na Limanu.

   Međutim, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i preporuke koje dobijamo obaveštavam vas da će vežbe u narednom periodu (počev od 17. 11. 2020. godine) biti realizovane preko aplikacije Zoom, svakog utorka od 8 i 30.

   Podaci za prijavu su:

   https://us04web.zoom.us/j/76939956565?pwd=NHpkb09WaTBpM1NlSXNDNTh0azhpQT09

   Meeting ID: 769 3995 6565

   Passcode: 2c6Upf

   Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili nejasnoća slobodno pišite.

   Čuvajte se.

   Dragana Gašević

    

   14. novembra 2020.
   Vežbe iz predmeta Kanali marketinga

   Poštovane kolege,

   Prvobitni plan bio je da vežbe imamo u prostorijama Škole prema predviđenom rasporedu za zimski semestar, svakog utorka, od 10 i 20, u učionici 12 na Limanu.

   Međutim, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i preporuke koje dobijamo obaveštavam vas da će vežbe u narednom periodu (počev od 17. 11. 2020. godine)  biti realizovane u preko aplikacije Zoom, svakog utorka od 10 i 30.

   Podaci za prijavu su:

   https://us04web.zoom.us/j/76939956565?pwd=NHpkb09WaTBpM1NlSXNDNTh0azhpQT09

   Meeting ID: 769 3995 6565

   Passcode: 2c6Upf

   Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili nejasnoća slobodno pišite.

   Čuvajte se.

   Dragana Gašević

   9. novembra 2020.
   Konsultacije za dan 10.11.2020.

   Poštovani studenti,

   Konsultacije predviđene za utorak, 10.11.2020. neće biti održane u prostorijama Škole.

   U istom terminu, odnosno, 10.11.2020. godine od 13 do 15 časova održaće se on-line konsultacije.

   Podaci za pristup su sledeći:

   https://us04web.zoom.us/j/76939956565?pwd=NHpkb09WaTBpM1NlSXNDNTh0azhpQT09

   Meeting ID: 769 3995 6565

   Passcode: 2c6Upf

   9. novembra 2020.
   Vežbe iz predmeta Kanali marketinga

   Poštovane kolege,

   u skladu sa današnjim obaveštenjem o organizaciji nastave tokom ove sedmice, obaveštavam vas da će, umesto realizacije vežbi u prostorijama Škole, vežbe biti realizovane sutra, 10.11.2020., preko aplikacije Zoom.

   Vežbe počinju u isto vreme kako je i prvobitno planirano, tj. u 11:00.

   Podaci za prijavu su:

   https://us04web.zoom.us/j/76939956565?pwd=NHpkb09WaTBpM1NlSXNDNTh0azhpQT09

   Meeting ID: 769 3995 6565

   Passcode: 2c6Upf

   9. novembra 2020.
   Vežbe iz predmeta Marketing

   Poštovane kolege,

   u skladu sa današnjim obaveštenjem o organizaciji nastave tokom ove sedmice, obaveštavam vas da će, umesto realizacije vežbi u prostorijama Škole, vežbe biti realizovane sutra, 10.11.2020., preko aplikacije Zoom.

   Vežbe počinju u isto vreme kako je i prvobitno planirano, tj. u 8 i 30.

   Podaci za prijavu su:

   https://us04web.zoom.us/j/76939956565?pwd=NHpkb09WaTBpM1NlSXNDNTh0azhpQT09

   Meeting ID: 769 3995 6565

   Passcode: 2c6Upf

   5. novembra 2020.
   Vežbe iz predmeta Marketing

   Poštovani studenti,

   Već sam ranije (tačnije 02.11.2020. godine) zakazala naš sledeći susret za utorak, 10.11.2020. godine, za 8 i 30 u amfiteatru 2 na Limanu.

   Nakon toga, u narednom periodu (počev od 17.11.2020. godine) vežbe če se održavati prema predviđenom rasporedu za zimski semestar, svakog utorka, od 8 i 30, u učionici 16 na Limanu.

   Asistent Dragana Gašević

   Novi Sad, 05.11.2020.

   5. novembra 2020.
   Vežbe iz predmeta Kanali marketinga

   Poštovani studenti,

   Već sam ranije (tačnije 02.11.2020. godine) zakazala naš sledeći susret za utorak, 10.11.2020. godine, za 11 časova u učionici 12 na Limanu.

   Nakon toga, u narednom periodu (počev od 17.11.2020. godine) vežbe če se održavati prema predviđenom rasporedu za zimski semestar, svakog utorka, od 10 i 20, u učionici 12 na Limanu.

   Asistent Dragana Gašević

   Novi Sad, 05. 11. 2020.

   3. novembra 2020.
   Obaveštenje za studente 03.11.2020.

   Obaveštavaju se studenti da je Udžbenik iz predmeta Kanali marketinga dostupan na platformi Moodle.

   Pored toga, napominjemo da studenti poštuju smernice koje su navedene za izradu seminarskog rada, s obzirm na činjenicu da, u skladu u trenutnim okolnostima, nije predviđena usmena prezentacija i odbrana seminarskih radova.

   2. novembra 2020.
   Obaveštenje – Vežbe iz predmeta Kanali marketinga

   Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Kanali marketinga kod asistentkinje Dragane Gašević održati u utorak, 10. 11. 2020. godine, u učionici 12, sa početkom u 11:00.

   2. novembra 2020.
   Obaveštenje – Vežbe iz predmeta Marketing

   Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Marketing kod asistentkinje Dragane Gašević održati u utorak, 10. 11. 2020. godine, u amfiteatru 2, sa početkom u 8:30.

   24. oktobra 2020.
   Obaveštenje – Vežbe iz predmeta Kanali marketinga

   Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Kanali marketinga kod asistentkinje Dragane Gašević održati u utorak, 27. 10. 2020. godine, u učionici 12, sa početkom u 11:15.

   24. oktobra 2020.
   Obaveštenje – Vežbe iz predmeta Marketing

   Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Marketing kod asistentkinje Dragane Gašević održati u utorak, 27. 10. 2020. godine, u amfiteatru 2, sa početkom u 8:30.

   19. oktobra 2020.
   Obaveštenje za predmet Kanali marketinga (predavanja kod prof. dr Dragoljuba Jovičića)

   Drage koleginice i kolege,

   Obaveštavam Vas da predavanja, vežbe i testove iz predmeta KANALI MARKETINGA i dalje možete redovno pratiti preko Moodle platforme, a da ću pored toga utorkom, od 12:10 do 12:55, u učionici br. 12 držati uživo predavanja, tako da svi oni kojima nisu dovoljna onlajn predavanja mogu slobodno doći. Ukoliko imate potrebe za konsultacijama, možete doći do mene i svakog utorka od 10:00 do 12:00 sati, u kabinet 37, ili me takođe utorkom kontaktirati onlajn, preko Zoom aplikacije u terminu od 17:00 do 18:00 sati.

   Želim Vam dobro zdravlje i da uspešno savladate programom predviđeno gradivo i položite kolokvijum i ispit iz KANALA MARKETINGA.

   Prof. Dragoljub Jovičić

   8. oktobra 2020.
   Obaveštenje on-line nastava na predmetu Kanali marketinga 08.10.2020.

   VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

   Predmet: KANALI MARKETINGA

   Školska godina:2020/2021

    

   Poštovane kolege,

   S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i preporuku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u narednom periodu nastava će se odvijati on-line te Vas molimo da redovno pratite sva obaveštenja i materijale iz predmeta Kanali marketinga.

    

   Svake sedmice, počev od utorka, 13. oktobra 2020., na platformi Moodle biće Vam dostupni materijali za učenje (predavanja, vežbe i test).

   Možete ostvariti maksimalno 55 predispitnih poena:

   • Kolokvijum

   Boduje se sa maksimalno 30 poena (minimum za prolaz je 16 poena).

   Kolokvijum ćete polagati u prostorijama škole, najverovatnije u utorak, 1. decembra 2020. godine, u terminu predavanja, a  o tome ćete blagovremeno imati detaljne informacije.

   Na kolokvijumu ćete polagati gradivo koje se odnosi na prvih sedam sedmica.

   Pre kolokvijuma imaćemo jedan susret u Školi (ukoliko epidemiološka situacija bude zadovoljavajuća), u formi mini predavanja, kako bi mogli da razjasnimo eventualne nejasnoće i uradimo pripremu pred kolokvijum. O tome ćete takođe biti blagovremeno informisani.

    

   • Aktivnost

   Boduje se sa maksimalno 10 poena.

   Poene za aktivnost dobijaćete na osnovu izrade testova koji će biti dostupni svakog utorka. Predlažemo Vam da prvo pročitate materijal sa predavanja i sa vežbi te nakon toga da pristupite izradi testa kako bi uspešno rešili test. Pitanja u testu su jednostavna i odnose se na ključne stvari koje su vezane za konkretnu lekciju.

    

   • Seminarski rad

   Boduje se sa maksimalno 10 poena.

   Za teme seminarskih radova obratiti se asistentkinji Dragani Gašević putem e-maila draganag.vps@gmail.com, do kraja oktobra 2020. godine.

    

   • Prisustvo

   Vrednuje se sa maksimalno 5 poena.

   Da bi ostvarili poene za prisustvo potrebno je da učestvujete u minimum 50% aktivnosti, odnosno da uradite minimum 8 testova u toku semestra.

    

   Naš dobronamerni predlog i savet je da u kontinuitetu pratite gradivo kako bi isto što lakše savladali, ali i da bi na vreme reagovali ako imate nekih poteškoća prilikom učenja. Možete nam se obratiti putem naših e-mail naloga, a takođe u terminima konsultacija u Školi ili u terminima on-line konsultacija.

   U nadi da ćemo svi zajedno privesti semestar kraju srdačno Vas pozdravljamo.

   Prof. dr Dragoljub Jovičić

   Asistent Dragana Gašević

   Novi Sad, 08.10.2020.

    

    

    

    

    

   1. juna 2020.
   Obaveštenje o izradi, predaji i odbrani seminarskih radova za predmete koje studenti polažu kod profesora dr Dragoljuba Jovičića

   Obaveštavaju se studenti da seminarske radove treba da predaju ili pošalju na mejl asistentkinji najkasnije tri sedmice pre izlaska na ispit.

   Nakon čitanja rada i sugestija u vezi sa eventualnim korekcijama rada od strane asistenta, student dolazi na usmenu odbranu seminarskog rada, najkasnije na poslednje konsultacije pre ispita.

   Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

   Novi Sad, 01.06.2020.

   Prof.dr Dragoljub Jovičić

   Asistentkinja Dragana Gašević

   25. novembra 2019.
   Kolokvijum Kanali marketinga

   Obaveštavaju se studenti koji predavanja iz predmeta Kanali marketinga slušaju kod profesora dr Dragoljuba Jovičića da će kolokvijum biti organizovan 4. decembra 2019. godine (sreda), sa početkom u 08:30 časova, učionica 9, Liman.

    

    

   25. novembra 2019.
   Kolokvijum Savremeno tržišno poslovanje

   Obaveštavaju se studenti koji predavanja iz predmeta Savremeno tržišno poslovanje slušaju kod profesora dr Dragoljuba Jovičića da će kolokvijum biti organizovan 2. decembra 2019. godine (ponedeljak), sa početkom u 12:10 časova, učionica 13, Liman.

    

    

    

   19. novembra 2019.
   Redovni kolokvijum iz predmeta Marketing

   Redovni kolokvijum iz predmeta Marketing za studente koji slušaju u zimskom semestru  kod dr Branke Maksimović održaće se 03.12.2019. godine (UTORAK) sa početkom  u 12:10 časova u amfiteatru A2  na Limanu.

   22. septembra 2019.
   Obaveštenje o predispitnim poenima

   Studenti koji nemaju dovoljan broj predispitnih poena potrebno je da blagovremeno uzmu temu za seminarski rad kako bi isti odbranili na poslednjim konsultacijama pred ispit.