Izaberite stranicu

др Драгољуб Јовичић

Звање

Професор струковних студија

E-mail dragoljub.jovicic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854044
Кабинет КАБИНЕТ 37
Консултације Среда 10:00-12:00
Онлајн консултације Среда 11:00-12:00
https://zoom.us/j/94752294799?pwd=NkFoS3drMU43REZiQjlBam1zZVlUUT09

Др Драгољуб Јовичић је професор економских предмета на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду. Дипломирао је 1985. године, а магистрирао 1990. године на Економском факултету у Суботици – Одељење у Новом Саду. Тема магистарског рада је била „Промоциони миx југословенских произвођача предизолованих цеви“. Докторску дисертацију, под насловом „Избор маркетинг канала производних добара“ одбранио је 2004. године, такође на Економском факултету Универзитета у Новом Саду.

Након завршетка основних академских студија, паралелно са постдипломским студијама, запошљава се и ради у привреди. Од 1986. године, до 2005. године ради у „Агровојводини – Водовод и грејање“, као економиста приправник, комерцијални референт, шеф пословнице, а од 1998. године, па све до 2005. године ради на позицији генералног директора. Од 2006. до 2009. године радио је у словеначкој компанији „Топдом“, као директор за Србију. У период од 2010. до 2012. године налази се на позицији генералног директора привате компаније „Енергyнет“, која се бави пројектовањем, извођењем радова и продајом опреме за гас, грејање, климатизацију и водовод. Од 2004. године, па све до сада, ради на Високој пословној школи струковних студија, прво као хонорарни сарадник, од 2009. године је у сталном рандом односу као предавач, а затим од 12.12.2013. године као професор струковних студија за ужу научну област маркетинг.

Аутор је великог броја радова објављених у научним и стручним часописима из области маркетинга, маркетинг канала, промоције, понашања потрошача, пословног и тржишног комуницирања, пословног преговарања, интегрисаних маркетинг комуникација, тржишног пословања, зеленог и еколошког маркетинга. Такође је аутор или коаутор следећих уџбеника: Тржишно комуницирање (2010), Пословно комуницирање (2011), Тржишно пословање (2013), Савремено тржишно пословање (2014), Маркетинг (2020), Канали маркетинга (2020) и Понашање потрошача (2021). Тренутно држи предавања из Канала маркетинга, Пословног комуницирања и Понашања потрошача.

 

1. Jovičić, D., & Jotanović Raletić, S. (2022). The contribution of virtual direct marketing channels to the satisfaction of
environmentelly conscious buyers in B2B markets. In J. Damnjanović (Ed.) Managing the Challenges of the Modern Business
Environment (pp. 11-12). Novi Sad School of Business.
2. Jotanović Raletić, S., & Jovičić, D. (2022). Smart watch as a modern tool of marketing activities in e-trade. In J. Damnjanović
(Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 45-46). Novi Sad School of Business.
3. Jovičić, D., & Ilić, D. (2022). Contribution of green marketing channels to the concept of sustainable development. In J.
Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment
Relations (pp. 77-80). Novi Sad School of Business.
4. Jovičić, D., & Ilić, D. (2022). Efficient distribution as a function of promoting and developing socially responsible business in B2B
markets. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and
Investment Relations (pp. 45-48). Novi Sad School of Business.
5. Јовичић, Д., и Илић, Д. (2022). Савремени маркетинг канали комуникација на универзитетима Европске уније. У: Н. ПапићБлагојевић и Б. Станков (ур.), ЕУ за младе – изазови и могућности (стр. 21-22). Висока пословна школа струковних студија
у Новом Саду.
6. Врањеш, М., Јовичић, Д., и Томашевић, Д. (2022). Ефекти брендирања нације на понашање потрошача. У: Ј. Дамњановић
и Б. Стнаков (ур.), Управљање изазовима савременог пословног окружења Знање – Дигитализација – Иновативност (стр.
28-29). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
7. Јовичић, Д., и Илић, Д. (2022). Понашање „зелених потрошача“ – кључни фактор при креирању „зелених канала
маркетинга“. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог пословног окружења Знање –
Дигитализација – Иновативност (стр. 34-35). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
8. Jovičić, D., & Gašević, D. (2020). Ecological marketing as a determinant of competitive advantage in the B2B market. In J.
Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic
Integration (pp. 78-81). Novi Sad School of Business.
9. Jovičić, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2018). Efficient marketing channels as prerequisite for competitivenss in the Serbian gas
boiler market. School of Business, 15(1), 56-67.
10. Јовичић, Д., Врањеш, М., и Гашевић, Д. (2017). Истраживање ставова крајњих корисника о ефикасности поромотивних
активности произвођача стиропора, Школа бизниса, 14(1), 13-25

Предавања

  КАНАЛИ МАРКЕТИНГА (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)

Вежбе

  Испити

   ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
   ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 12)
   ТРЖИШНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 12)
   МАРКЕТИНГ (БОЛ. 17)
   МЕНАЏМЕНТ НАБАВКЕ (БОЛ. 12)
   КАНАЛИ МАРКЕТИНГА (БОЛ. 17)
   МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊЕ (БОЛ. 12)
   ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 17)
   ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 12)
   МАРКЕТИНГ (БОЛ. 07)
   ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 12)
   МЕНАЏМЕНТ НАБАВКЕ (БОЛ. 12)
   ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 07)
   ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (ПРЕ БОЛ.)
   СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТР) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
   ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
   ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)
   МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊЕ (БОЛ. 07)
   САВРЕМЕНО ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17)
   ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
   ТРЖИШНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)
   МАРКЕТИНГ (БОЛ. 12)
   ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 12)
   ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 12)
   ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 12)
   ТРЖИШНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 07)
   МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ (БОЛ. 07)

  Материјали

  КАНАЛИ МАРКЕТИНГА (БОЛ. 17)
  МАРКЕТИНГ (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ НАБАВКЕ (БОЛ. 12)
  ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)
  САВРЕМЕНО ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17)
  ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 12)

  Обавештења

  8. септембар 2023.
  РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ОДРЖАНИХ 07.09.2023. год.

  ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ

  Батар Милана – 71(8)

  Добријевић Ивана – 65(7)

  Зељковић Дејана – 63(7)

  Радоичић Вања – није положено (19 бодова)

  Ристић Стоја – 74(8)

  Фаћој Анђела – 93(10)

  Поправни колоквијум је положио Михајлов Војин (30 бодова), а није положио Станковић Данило (12 бодова).

  КАНАЛИ МАРКЕТИНГА

  Божић Александра – 69(7)

  Катанић Душанка – није положено

  Рајчић Милана – 67(7)

  Поправни колоквијум је положила Векић Бојана (27 бодова)

  ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА

  Комненић Александар – 62 (7)

  Кузељевић Страхиња – 56(6)

  САВРЕМЕНО ТРЖИШНО ПОСЛОВАЊЕ

  Крстић Дарко – није положио

  УВИД У РАДОВЕ:

  Пословно комуницирање – уторак 12.00ч, кабинет 32

  Сви остали предмети – понедељак 14.00ч, кабинет 16

  22. фебруар 2022.
  Стручна пракса, упуство за израду рада

  Упуство за израду рада и за полагање испита из

   

  „Стручне праксе ИИ (ТХ) – Тема 1“

   

  Студент уз консултације са професором бира тему, пише рад и доставља га благовремено (најмање четири седмице пре испита) професору на преглед. Након прегледа рада и професорове сагласности да може изаћи на испит, студент брани рад усмено у термину који је предвиђен у конкретном испитном року.

   

   

   

  Обим рада треба да буде у интервалу од 15 до 20 куцаних страна, формата А4, фонт 12.

   

  Структура рада: увод (цца 1-2 стр.), разрада (цца 13-18 стр., од чега 1/5 теорије и 4/5 у вези са праксом, тј. конкретном пословном ситуацијом у организацији), закључак (цца 1-2 стр.) и литература (минимум 3 извора („Савремено трж. пословање“, Јовичић, Сударов, ВПШСС))

   

  Централни део рада треба да се односи на опис, истраживање и анализу постојеће ситуације у изабраној организацији (предузећу, компанији), као и на пар конкретних предлога који би требало да допринесу бољој организацији и ефикаснијем пословању, а што би све скупа требало да резултира у бољој позиционираности организације на тржишту.

   

  У закључку се у сажетој форми презентују кључни предлози у вези са потенцијалним сугестијама и пословним активностима, које би требало да доведу до ефикаснијег пословања организације и постизања вишег нивоа конкурентске предности у односу на конкуренцију.

   

   

   

  Написани и од стране професора одобрени радови, уз благовремену предају свих потребних докумената (попуњени формулари за Стручну праксу) за излазак на испит, бране се на усменом испиту, у термину предвиђеном по распореду за конкретни испитни рок.

  Нови Сад, 19.02.2021.

   

  Оквирне ТЕМЕ за

  „Стручну праксу ИИ (ТХ) – Тема 1: Примењени маркетинг у туризму ( на конкретним примерима)“

  Цена као једна од кључних детерминанти у остваривању профитабилног пословања (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

  Квалитетна услуга – предуслов ефикасног и одрживог пословања (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

  Неопходност примене ефикасних интегрисаних маркетинг комуникација за остваривање конкурентске предности (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

  Значај ефикасног пословног комуницирања у (организацији, компанији, хотелу, ресторану… xy) за остваривање профитабилног пословања

  Утицај субјеката из микроокружења и сила из макроокружења на профитабилност (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

  Неопходност благовременог и квалитетног маркетинг истраживања у процесу антиципирања потреба и жеља корисника услуга (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

  Значај фокусираности на географске и демографске детерминанте понашања потрошача при креирању оптималног маркетинг микса (организације, компаније, хотела, ресторана… xy)

  Неопходност ефикасног пословног преговарања за добру позиционираност (организације, компаније, хотела, ресторана… xy) на Б2Б тржишту.

  Нови Сад, 19.02.2021.

  Проф. Драгољуб Јовичић