Izaberite stranicu

Milošević dr Isidora

Zvanje

Predavač

E-mail isidoramilosevicvps@gmail.com
Telefon +381214854008
Kabinet KABINET 16
Konsultacije Petak 11:00-13:00
Onlajn konsultacije Petak 17:00-18:00
https://us04web.zoom.us/j/75150799074?pwd=TFBxaHBvNFNjQ2pVMklYK1lseHFRUT09

Isidora Milošević je rođena u Novom Sadu. Osnovne akademske studije je upisala 2011. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerzitet Privredna akademija, na  Opštem pravnom smeru. Master akademske studije je upisala 2015.godine na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Univerzitet Privredna akademija, smer Ekonomsko-pravne studije Evropske unije.

 Od jula 2017.godine radi na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao nastavnik veština ,za naučnu oblast Pravne nauke. Osim rada u nastavi, od septembra 2017. godine je uključena u marketing tim Škole. Doktorske akademske studije pohađa od 2017. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerzitet Privredna akademija, na Privredno-pravnom smeru.

Učestvovala je u organizaciji međunarodne naučno-stručne konferencije „Ekonomski razvoj i konkurentnost evropskih zemalja: Dostignuća – Izazovi – Mogućnosti“. Organizator konferencije, koja je održana 3-5 oktobra 2018. godine, je bila Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada.

 1. Dragojlović J.,Milošević I.: Krivična dela davanja  I primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, Kultura polisa,2018,Vol. 15 , No 35,pp.383-392, ISSN  1820- 4589 , UDK : 336.6 : 343.3/.7
 2. Dragojlović J. ,Pašić D.,Milošević I.: Značaj zaštite životne sredine posmatrano sa aspekta krivičnog dela šumske krađe, Ekologica,2018 , Vol. 25 , No 89, pp. 53-57, ISSN 0354 -3285, UDK: 502.33:630.9 :343.238
 3. Kovačević V.,Milošević I.:Značaj I preduslovi razvoja berzanskog trgovanja poljoprivrednim proizvodima u Srbiji, Škola biznisa,2017,No 2/2017,ISSN 1421-6551, UDK: 330
 4. Tasić V., Milošević I.: Uticaj makroekonomskih promena na poslovne odluke menadžera u poljoprivredi, Škola biznisa, 2017, No 1/2017, pp.117-133, ISSN 1451-6551, UDK:330
 5. Dmitrović M., Obradović J.,Milošević I.: Pokazatelji  obrazovanja u Srbiji I zemljama u region,25.TREND-Trendovi razvoja, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 11-14 Februar, 2019, pp.132-135, ISBN 978-86-6022-140-9

Predavanja

  POSLOVNO PRAVO (BOL. 17)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 20 DLS)

Vežbe

  POSLOVNO PRAVO (BOL. 17)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 20 DLS)

Ispiti

  POSLOVNA ETIKA (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 12)
  POSLOVNO PRAVO (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 07)
  POSLOVNA ETIKA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 12)
  PRIVREDNO PRAVO (PRE BOL.)
  UPRAVNO PRAVO (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO/IGRUPA (PRE BOL.)
  POSLOVNA ETIKA (PRE BOL.)
  RADNO PRAVO (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 17)
  POSLOVNO PRAVO (PRE BOL.)
  TURISTIČKA LEGISLATIVA (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 20 DLS)

Materijali

MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 17)
OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
POSLOVNO PRAVO (BOL. 17)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)

Obaveštenja

16. novembra 2019.
Izmena termina kolokvijuma iz Poslovnog prava

Redovan kolokvijum iz predmeta Poslovno pravo  (za studente koji u tekućem semestru slušaju predmet), održaće se 21.novembra 2019.godine na Limanu, u 10:10 (A1) i (A2). Na kolokvijum je obavezno poneti i index na uvid.

3. novembra 2019.
Kolokvijum iz predmeta Poslovno pravo

Redovan kolokvijum iz predmeta Poslovno pravo  (za studente koji u tekućem semestru slušaju predmet), održaće se 21.novembra 2019.godine na Limanu, u 12:10 (A1).

18. januara 2019.
Obaveštenje vezano za test iz aktivnosti i upis predispitnih poena iz Predmeta Poslovno pravo

Svi studenti koji su hteli a nisu stigli da urade test iz aktivnosti iz Poslovnog prava mogu da ga urade u utorak 28.01.2019. godine u terminu konsultacija od 13:00 do 15:00 časova. U istom terminu mogu i da dođu da upišu svoje predispitne poene.

18. januara 2019.
Otkazivanje konsultacija

Redovne konsultacije zakazane za utorak  22.01.2019.godine neće se  održati . Termin konsultacija se pomera za utorak 28.01.2019. godine od 13:00 do 15:00 časova.

14. novembra 2018.
Izmena termina kolokvijuma iz Poslovnog prava

Obaveštavaju se studenti koji slušaju nastavu iz predmeta Poslovno pravo da će kolokvijum biti održan 20.novembra 2018.godine, početak u 10.20 Amfiteatar 1.

8. novembra 2018.
Redovan kolokvijum iz predmeta Poslovno pravo

Obaveštavaju se studenti koji slušaju nastavu iz predmeta Poslovno pravo da će kolokvijum biti održan 20.novembra 2018.godine, početak u 08.30 Amfiteatar 2.

30. maja 2018.
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE

Potpisi za overu semestra kod Isidore Milošević će biti podeljeni u četvrtak 31.05.2018. godine u terminu od 10:00 do 15:00  časova u kancelariji br.13.

26. novembra 2017.
Obaveštenje za studente – Trgovinski menadžment

Vežbe iz predmeta Trgovinski mendžment zakazane za 29.11.2017. u 11:15h , pomeraju se za 29.11.2017. u 12:00h.

14. novembra 2017.
REDOVAN KOLOKVIJUM IZ PREDMETA TRGOVINSKI MENADŽMENT

Redovan kolokvijum iz predmeta Trgovinski menadžment (za studente koji u tekucem semestru slušaju predmet), održace se 22.novembra 2017.godine na Limanu, u 11:15 sati (A1).