Izaberite stranicu

др Јасмина Новаковић

Звање

Професор струковних студија

E-mail jasmina.novakovic@bpa.edu.rs
Кабинет КАБИНЕТ 6
Консултације Среда 12:30-14:30
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају

Јасмина Новаковић је рођена 1965. године. Дипломирала је на Електротехничком факултету у Београду на одсеку за електронику, смер телекомуникације, 1989. године. Стекла је звање магистра на Универзитету у Београду, звање доктора техничких наука на Универзитету у Крагујевцу. Одбрањена докторска дисертација припада области вештачке интелигенције, а њен назив гласи: “Редукција димензионалности података у класификационим проблемима вештачке интелигенције“. Запослена је на Београдској академији пословних и уметничких струковних студија, као професор струковних студија за ужу стручну област Информационе технологије. Објавила је више од 70 чланака и четири уџбеника. Била је ментор и члан комисија у изради докторских дисертација, магистарских теза и мастер радова. Област интересовања: информациони системи, заштита информационих система, рачунарске мреже и вештачка интелигенција.

 1. Новаковић, Ј.; Ранков С.: Classification Performance Using Principal Component Analysis and Different Value of the Ratio R, International Journal of Computers, Communications & Control, ISSN 1841-9836, E-ISSN 1841-9844, Vol. VI (2011), No. 2 (June), pp. 317-327, (М23 за 2009 и 2010 годину. 2009 IF=0,373; 2010 IF=0,650) Извор: http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.131.html?jid=386187
 2. Новаковић, J.; Вељовић, А.: Classification of Human Tissue by the Electrical Bio-impedance with Multilayer Perceptron, Metalurgia International, ISSN 1582-2214, vol. XVI (2011), no. 12, pp 140-146, (М23 за 2009 и 2010 годину. 2009 IF=0,173; 2010 IF=0,154) Извор: http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.131.html?jid=391820
 3. Новаковић, Ј.: Support Vector Machine as Feature Selection Method in Classifier Ensembles, International Journal of Modern Education and Computer Science (IJMECS), ISSN: 2075-0161 (Print), ISSN: 2075-017X (Online), DOI: 10.5815/ijmecs, Vol.6, No. 4, April 2014, pp.1-8, http://www.mecs-press.org/ijmecs/v6n4.html
 4. Новаковић, J. Ђ.; Вељовић, А.; Илић, С. С; Јовановић, М. Б: Performance of Classifier Ensembles Models: Bagging, Boosting and MultiBoost, Industrial technologies Vol. I  (1)  2014, “Prof. Dr Assen Zlatarov” University Burgas 26th – 27th June, 2014, Burgas, International Conference Education, science, economics and technologies, pp. 132-138.
 5. Новаковић, J. Ђ.: Estimating Performances of Learned Knowledge for the RBF Network as Artificial Intelligence Method, Strategic management: International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, ISSN 1821-3448, UDC 005.21, Vol. 20 (2015), No. 4, Subotica, University of Novi Sad, Faculty of Economics, www.ef.uns.ac.rs/sm, pp. 46-53.
 6. Новаковић, J. Ђ.; Вељовић, А.; Његуш, А.: Naïve bayes and wrapper method in medical diagnostic process, International Scientific Conference “UNITECH 2015”, ISSN 1313-230X, Gabrovo, 20-21 November 2015. pp.  II – 366, II – 371.
 7. Новаковић, J.; Вељовић, А.: Credit Risk Evaluation Based on Supervised Learning Algorithms, Metalurgia International, ISSN 1582-2214, vol. XVII (2012), no. 5, pp. 195-203, (М23 за 2009 и 2010 годину. 2009 IF=0,173; 2010 IF=0,154) Извор: http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.131.html?jid=391820
 8. Новаковић, J.; Вељовић, А.: Classifier Ensembles with Asymmetric Misclassification Costs in Medical Diagnosis, Metalurgia International, ISSN 1582-2214, vol. XVII (2012), no. 1, pp. 114-122, (М23 за 2009 и 2010 годину. 2009 IF=0,173; 2010 IF=0,154) Извор: http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.131.html?jid=391820
 9. Новаковић, J. Ђ.; Вељовић, А.; Илић, С. С.: RBF Neural Network and Filter Methods for Feature Selection in Medical Classification Problems, ICEST 2015 Proceedings of the L International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ISBN: 978-619-167-182-3, Faculty of Telecommunications, Technical University of Sofia, June 24-26, 2015, Sofia, Bulgaria, http://emclab.tu-sofia.bg/icest/icest_2015.pdf, pp 340-343.
 10. Новаковић, Ј. Ђ.: Решавање класификационих проблема машинског учења, Факултет техничких наука у Чачку Универзитет у Крагујевцу, серија Реинжењеринг пословних процеса, Књига 4, Монографска студија, ISBN 978-86-7776-157-8, страна 197, 2013.

Предавања

  СОФТВЕРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ (БОЛ. 16)
  МУЛТИМЕДИЈАЛНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 16)

Вежбе

  МУЛТИМЕДИЈАЛНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 16)
  СОФТВЕРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ (БОЛ. 16)

Испити

  СОФТВЕРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ (ПРЕ БОЛ.)
  СОФТВЕРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ (БОЛ. 16)
  МУЛТИМЕДИЈАЛНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 16)
  ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 16)

Материјали

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 16)
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 16)

Обавештења

27. децембар 2023.
Настава и консултације код др Јасмине Новаковић

Отказује се настава и консултације предвиђене за 10.1.2024. код др Јасмине Новаковић. Термин за надокнаду је у среду 17.1.2024. са почетком у 16:30 у Л4.

8. новембар 2022.
Провера практичног знања из Мултимедијалних система

Термин одбране првог пројектног рада је у среду 23.11.2022 у 14.00 у Л4. Термин одбране другог пројектног рада је у среду 21.12.2022 у 14.00 у Л4. Смернице за израду пројектних радова постављене су на Moodle платформи у 7 и 15 недељи.

14. април 2022.
Провера практичног знања из Информационих система

Провера практичног знања из Информационих система обавиће се у среду 11.5.2022. према следећој сатници:
• у 12.10 полажу студенти до броја индекса 10,
• у 13.10 полажу студенти од броја индекса 11 и надаље.