Izaberite stranicu

Dumeljić Jelena

Zvanje

Asistent

E-mail jelenapivasevic.vps@gmail.com
Telefon 485-4021
Kabinet KABINET 2
Konsultacije Ponedeljak 10:10-12:10
Onlajn konsultacije

Jelena Dumeljić je rođena 31.08.1988. godine u Novom Sadu. Odličnim uspehom je završila osnovnu školu u Bačkom Novom Selu, a potom je 2003. godine upisala Gimnaziju „20. oktobar“ u Bačkoj Palanci, gde je proglašena za đaka generacije. Ekonomski fakultet u Subotici, smer Finansije bankarstvo i osiguranje upisuje 2007. godine i završava ga u roku sa prosečnom ocenom 9.93. Master studije nastavlja odmah nakon diplomiranja na istom fakultetu, takođe  na smeru Finansije bankarstvo i osiguranje i zavrašava ih 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,7. Trenutno studira doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Nišu, smer Makroekonomija. Dva puta je bila stipendista Fonda za mlade talente, kao jedan od 1000 najboljih studenata u Srbiji. Takođe primala je stipendiju Univerziteta u Novom Sadu, kao jedan od najboljih studenata Univerziteta. Dumeljić Jelena je od 02.07.2012. zaposlena na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, prvobitno u zvanju saradnika u nastavi, a od 2014. godine u zvanju asistenta u nastavi za užu teorijsku oblast Ekonomska teporija i politika na predmetima Osnovi ekonomijei Nacionalna ekonomija.

 1. Pivašević Jelena, Petar Hafner (2014) Institucionalna dimenzija održivog razvoja, Škola biznisa 1/2014
 2. Obradović J., Dinić V., Pivašević J. (2014) „Teorijski aspekti targetiranja inflacije”, časopis Škola biznisa 2/2014
 3. Pivašević J., Obradović J., Veljković M. Importance of the Quality of Banking Products and Services, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici ISSN: 0350-2120  2017.
 4. Vesna Vugdelija, Dumeljić Jelena (2018) Operational risk management in small and medium enterprises, Economists Development and Competitiveness of European Countries, Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija Novi Sad 2018

 

Predavanja

  Vežbe

   Ispiti

    Materijali

    GEOPOLITIKA (BOL. 12)
    NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
    NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
    OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
    OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)

    Obaveštenja

    26. maja 2020.
    obaveštenje- Nacionalna ekonomija

    Obaveštavaju se studenti da su u obavezi da pošalju svoj seminarski rad iz Nacionalne ekonomije najkasnije do 31.5.2020. na moj mail. Tabela uspeha biće objavljena u ponedeljak, 1.6.2020.

    20. maja 2020.
    VAŽNO OBAVEŠTENJE

    Upis bodova i uvid u radove za ispite održane u martovskom roku kod prof. dr Đurić Dejana će se održati 21.5.2020. u 13h na Limanu u njegovom kabinetu.

    Moli se studentkinja POLOVINA KATARINA da obavezno dođe na upis ocena radi regulisanja predispitnih bodova.

    30. aprila 2020.
    Obaveštenje

    Mole se svi studenti koji su planirali u martovskom roku da polažu popravni kolokvijum iz bilo kog predmeta koji drži prof. dr Dejan Djurić da se prijave predmetnom asistentu iz tog predmeta, a potom će im biti  omogućeno da u vreme ispita (termin će biti naknadno objavljen). rade poprvani kolokvijum.

    28. aprila 2020.
    VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA PREDMET NACIONALNA EKONOMIJA

    Zbog trenutne situacije, način prikupljanja predispitnih bodova i polaganja kolokvijuma za studente koji prvi put u tekućem semestru slušaju predmet Nacionalna ekonomija vršiće se na sledeći način: bodove za prisustvo dobiće svi studenti (5 poena). Seminarski rad je potrebno uraditi na zadatu temu i poslati u elektronskoj formi predmetnom asistentu. Isti se boduje maksimalno 10 poena. Ako neko od studenata nema temu za seminarski rad, potrebno je što pre javiti se predmetnom asistentu na e-mail. Kolokvijum polažete tako što na pitanja koja su istaknuta kod predmetnih asistenata na linku odgovarate u elektronskoj formi i odgovore šaljete predmetnom asistentu na mail u PREDVIĐENOM ROKU KOJI JE ISTAKNUT. Kolokvijum nosi 20 boodva, 11 bodova je minimum koji morate da ostvarite da biste ga položili. Predmetni asistent će Vas obavestiti koliko bodova ste osvojili. Sve navedeno važi samo za studente koji predmet Nacionalna ekonomija slušaju PRVI PUT u ovom semestru. Studenti starijih generacija će imati priliku da polažu popravni kolokvijum u vreme ispitnih rokova i za njih ova pravila ne važe.

    Za sva dodatna pitanja obratite se predmetnom asistentu na e-mail.

     

    Dumeljić Jelena