Izaberite stranicu

др Јелена Вукићевић

Звање

Предавач

E-mail jelena.obradovic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854021
Кабинет КАБИНЕТ 2
Консултације Четвртак 14:45-16:45
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају

Јелена Обрадовић је рођена у Новом Саду. Средњу економску школу „Светозар Милетић“ је завршила у Новом Саду. Основне академске студије је уписала 2005. године на Економском факултету у Суботици, Универзитет у Новом Саду, на смеру Финансије, банкарство и осигурање. Мастер академске студије је уписала 2008. године такође на Економском факултету у Суботици. Докторске академске студије је завршила 2020. године на Економском факултету у Нишу, на смеру Финансије и банкарство.

Од јуна 2012. године ради на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду као сарадник у настави за економске наставне дисциплине, од 2014. године као асистент за ужу научну област Финансије, а од марта 2021. године као предавач. Осим рада у настави, од септембра 2014. године је укључена у маркетинг тим Школе.

Више пута је била учесник на домаћим и међународним конференцијама и објавила је већи број научних радова.

 1. Обрадовић, Ј., и Дмитровић, М. (2021). Стране директне инвестиције и извозне перформансе привреде Републике Србије. У: Д. Раденковић Јоцић (ур.), Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе (стр. 285-292). Економски факултет Универзитета у Нишу.
 2. Obradović, J., & Đorđević, M. (2020). Monetary policy transmission on real trends in Serbia – VAR analysis. Economic themes, 58(1), 53-73.
 3. Obradović, J., Dmitrović, M., & Mitić, P. (2021). Investigating the impact of foreign direct investment and export on the economic growth of the Republic of Serbia. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(2), 175-191.
 4. Обрадовић, Ј., и Дмитровић, М. (2022). Утицај пандемије коронавируса (COVID-19) на пораст спољнотрговинске неравнотеже у земљама Западног Балкана. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност (стр. 5-5). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
 5. Обрадовић, Ј., и Дмитровић, М. (2022). Истраживање перформанси извоза и могућности повећања извоза Републике Србије. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност (стр. 10-10). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
 6. Dmitrović, M., & Obradović, J. (2020). The relationship between trade openness and GDP in Balkan countries. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration (pp. 74-77). Novi Sad School of Business.
 7. Obradović, J., & Dmitrović, M. (2020). Effects of national currency depreciation in the Republic of Serbia. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration (pp. 121-124). Novi Sad School of Business.

Предавања

  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)

Вежбе

  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  МЕЂУНАРОДНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 17)
  ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (БОЛ. 17 - МС)

Испити

  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)

Материјали

ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (БОЛ. 17)
МЕЂУНАРОДНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 17)
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 17)
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)

Обавештења