Jović dr Ljiljana

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail ljiljana09@hotmail.com
Telefon 485-4034
Kabinet KABINET 43
Konsultacije Sreda 12:00-14:00

Ljiljana dr Jović je od 2012.godine zaposlena kao predavač a potom i kao profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu. realizuje nastavne aktivnosti iz oblasti Finansija, dok su joj javne finansije i menadžment javnog sektora uži predmeti interesovanja.

Nastavnu aktivnost je započela 2005. godine na Slobomir P Univerzitetu u Bijeljini gde je  na Poreskoj akademiji u dva mandata obavljala i funkciju dekana.  Tokom angažmana na Slobomir P Univerzitetu birana je u nastavno-naučna zvanja od asistenta do vanrednog profesora i to za užu naučnu oblast Fiskalna ekonomija.

Recenzirala je veći broj radova za naučne i stručne časopise i to: Industrija koji izdaje Ekonomski institut u Beogradu, Nauka- časopis za društvene i humanističke nauke Slobomir P Univerziteta  i Škola biznisa- naučnostručni časopis Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu. Pored toga, recenzirala  radove za više naučnih konferencija gde je bila član ili predsednik programskog i uređivačkog odbora.

Bila mentor na više magistarskih i master radova kao i član komisije za odbranu doktorskih radova.

Obrazovanje:

05.11.2008.g. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranjena doktorska disertacija pod naslovom Oporezivanje dohotka fizičkih lica u zemljama u tranziciji. Mentor  prof. dr Božidar Raičević.

09.02.2005.g.  Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranjena magistarska teza pod naslovom „Fiskalna decentralizacija u Bosni i Hercegovini“. Mentor  prof. dr Božidar Raičević.

2002-2005.g.  Poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Monetarni i fiskalni menadžmenta i upravljanje socijalnim djelatnostima, opcija Monetarni i fiskalni menadžment.

1999-2002.g.  Ekonomski fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu,

1997-1999.g.  Viša škola za spoljnu trgovinu, Bijeljina.

 

 

Monografije:

 1. Kosanović,N, Jović, Lj, Tomić, V, Model reintegracije povratnika po readmisiji u agro-biznis sektor Republike Srbije, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, 2016.
 2. Bomeštar, N, Jović, Lj , Fiskalni i monetarni aspekti krize, Slobomir P Univerzitet, 2015.
 3. Jović, Lj, Maksimović, Lj, Uticaj poreske konkurentnosti na investicionu klimu u Republici Srpskoj, Slobomir P Univerzitet, 2014.

Udžbenici:

 1. Jović Lj, Fiskalni federalizam, Slobomir P Univerzitet, Bijeljina, 2012.

Naučni  radovi:

 1. Jović, Lj,Vuković, M, Ćeranić, D. Rashodi društva zasnovanog na znanju u funkciji rasta konkurentnosti  Bosne i Hercegovine,  Škola biznisa, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, br.2, 2017, str. 78-92.
 2. Jović Lj, Kosanović, N, Vukadinović, P, Analsis of subventions for Agriculture in Republic of Serbia and Republic of Srpska , Ekonomika poljoprivrede br. 62, Naučno društvo agrarnih ekonomista Beograd, Akademija ekonomskih nauka Bukurešt, Beograd, decembar 2015, str.963-975.
 3. Jović Lj, Bomeštar, N, Stanetić,V, Fiscal implication of State Intervention of Labour Market, Challenges in Changing Labour Markets – Thematic Monograph, Institute of Economic Sciences, Belgrade 2012.g. str.175-190.Naučno – istraživačka  delatnost :– Projekat:  „Merenje postojećeg nivoa konkurentnosti AP Vojvodine“, Visoka poslovna škola strukovnih studija, projekat  rađen po konkursu koji je raspisala AP Vojvodina, 2017-2018. godine- Projekat: „ Pregled ulaganja i očekivanih efekata po opštinama u RS 2010-2015“ Poreska Akademija i NIPEKS Slobomir P Univerziteta, 2006.– Projekat “ Reforma sistema i politike direktnih poreza u Republici Srpskoj”, Poreska Akademija i NIPEKS Slobomir P Univerziteta, januar 2008.

Predavanja

  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   JAVNE FINANSIJE (BOL. 12)
   FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 17)
   MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 07)
   UPRAVLjANjE RIZICIMA (PRE BOL.)
   UPRAVLjANjE RIZICIMA (BOL. 07 - SS)
   INSTRUMENTI FINANSIRANjA JAVNIH POTREBA (BOL. 17 - SS)
   PREDUZETNIČKE FINANSIJE (PRE BOL.)
   PERSONALNE FINANSIJE (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
   MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 12)
   BUDžETIRANjE, PLANIRANjE I KONTROLA PROFITA (PRE BOL.)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   JAVNE FINANSIJE I BUDžETIRANjE (PRE BOL.)
   UPRAVLjANjE RIZICIMA (PRE BOL.)
   FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 07)
   FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 12)

  Materijali

  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 07)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 12)
  INSTRUMENTI FINANSIRANJA JAVNIH POTREBA (BOL. 17 - SS)
  INSTRUMENTI FINANSIRANJA JAVNIH POTREBA (BOL. 17)
  INSTRUMENTI FINANSIRANJA JAVNIH POTREBA (SS)
  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLJANJE RIZICIMA (SS)

  Obaveštenja

  4. oktobra 2019.
  Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom- oktobar II

  Gavrancic Ivan- ocena  5

  Gelic Sasa- ocena 7

  Uvid u radove i upis ocena 05.10. u 11 casova, kabinet  43.

   

  5. septembra 2019.
  Upis ocena iz stručne prakse

  Upis ocena iz stručne prakse za septembarski ispitni rok obaviće se u četvrtak, 12.09. u 13 časova u kabinetu 43.

  5. septembra 2019.

  Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom (Septembar 2019)- Kaspenski Ana-ocena 6.
  Upis ocena je u četvrtak, 12.09. u 13 časova.

  25. juna 2019.
  Upis ocena iz stručne prakse

  Upis ocena iz stručne prakse za studente koji su prijavili u junskom roku obaviće se u četvrtak 27.06. u 13 časova u kabinetu 43!

  25. juna 2019.

  Rezultati ispita u junskom roku:
  1. Upravljane rizikom : Ivan Gavrančić-ocena 5
  2. Budžetiranje, planiranje i kontrola profita:Stefanović Miloš, ocena 6

  13. februara 2019.
  uvid u radove i upis ocena

  Upis ocena i uvid u radove sa ispita iz januarskog roka koji je zbog bolesti pomeren održaće se u cetvrtak 21.02. u 13 casova!

  21. septembra 2018.
  Rezultati ispita oktobar 1

  Upravljanje rizicima

  • Saša Gelić  ocena 5
  • Jelena Bugarski ocena 5

  Međunarodna poreska politika

  • Simo Poparić   ocena 10
  • Milica Bikarević – potrebno da se javi na mail

  Uvid u radove u četvrtak  27.septembra u 11 casova u kabinetu 43.

  11. septembra 2018.
  Rezulati ispita-septembarski rok

  Upravljanje rizikom

  Jelena Bugarski  2016/100014    ocena 5

   

  29. juna 2018.
  Rezultati ispita- junski rok

   

  Rezultati ispita u junskom ispitnom roku

  Međunarodna  poreska politika

  Ime i prezime K1 K2 S prisustvo aktivnost Ispit Ukupno bodova ocena
  Simo Poparić 14 15 10 5 10      
  Milica Grujić 13 12 10 5 10 41 91 10
  Milica Dedijer 13 10 10 5 10 43 91 10
  Milica Bikarević 11              
  Nenad Kuprešak 9 9 10     27 55 6
  Branka Kovačević   10   5 10      
                   

  Javne finansije

  Nikola Trkulja 191/12 FR    56 bodova, ocena  6

   

  Budžetiranje, planiranje i kontrola profita

  Ivana Višinka (Katalinić)  1867/06      ocena  6

   

  Uvid u radove  i upis ocean je 05.jula. 2018. U 13 časova, kabinet 43.

   

  23. maja 2018.
  Rezultati majski ispitni rok

  Instrumenti finansiranja javnih potreba

  Svetlana Aleksić- ocena 6

  Javne finansije

  Ana Kopestenski- ocena 7 (65 bodova)

  Uvid i upis ocena u cetvrtak 24. maja u 13 caosva; kabinet 43!

  14. maja 2018.
  Promena termina konsultacija i predavanja

  Pomeraju se konsultacije, predavanja i vežbe kod dr LJiljane Jović koje su trebale biti održane  u četvrtak 17.maja, na utorak 22. maj i to konsultacije u terminu od 13-15 casova , te predavanja na predmetu Međunarodna poreska politika  od 15 casova.

   

  19. decembra 2013.
  Rezultati ispita iz predmeta Budžetiranje, planiranje i kontrola profita, decembarski rok

  Dragana Radanovic 5 Vujakovic Aleksandra 6 Stojic Mirjana 6 Danijela Lukic 5 Bajagic Igor 5 Marija Stojakovic 5 Uvid u radove i upis ocjena je u ponedeljak, 24.12. u 8 i 30, kabinet 12 na Limanu!

  20. novembra 2013.
  Rezultati ispita iz premeta Budžetiranje-planiranje i kontrola profita

  Ispit Budžetiranje, planiranje i kontrola profita položila je Popovic Sladana , ocjena 6. Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak 24. novembra u 8 i 30. na Limanu

  7. novembra 2013.
  Obavještenja za predmet Budžetiranje – planiranje i kontrola profita

  Literatura za polaganje ispita Budžetiranje-planiranje i kontrola profita ostaje ista kao kod profesora Božica. Odnosi se na odabrana poglavlja iz knjiga: – Malinic, D, Politika dobiti korporativnih preduzeca, Ekonomski fakultet Beograd, 1999. – Malinic, D, Divizionalno racunovodstvo, Ekonomski fakultet beograd, 1999. Ove dvije knjige studenti mofu preuzeti na kopiranje u skriptarnici fakulteta. – Stevanovic., N, Upravljacko racunovodstvo, Ekonomski fakultet Beograd, 2012.; poglavlja 1,2,10,11,12. Knjiga se nalazi u bibiloteci Skole.

  26. avgusta 2013.
  Konsultacije

  Konsultacije kod dr Ljiljane Jovic odrzace se 03.09. u terminu od 13-15 na Limanu!

  11. jula 2013.
  Kosultacije

  Konsultacije za predmete za koji je dr Ljiljana Jovic odgovorni nastavnik bice odrzane nakon ljetnjeg raspusta, odnosno od 20.avgusta!