Izaberite stranicu

Magdalena Ninkov

Zvanje

Saradnik u nastavi

E-mail magdalena.ninkov@vps.ns.ac.rs
Kabinet KABINET 44
Konsultacije Četvrtak 14:00 - 16:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Rođena je u Zrenjaninu, 19.03.1998. gde je završila OŠ: “Žarko Zrenjanin”. Završila je Zrenjaninsku gimnaziju sa odličnim uspehom i opredelila se za upis na Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu školske 2017/2018 godine, na smeru Marketing. Osnovne akademske studije prvog stepena na studijskom programu Marketing završila je 23.02.2022. i odbranila diplomski rad na temu: “Porodično odlučivanje o kupovini” sa ocenom 10. Po završetku osnovnih studija, upisuje master akademske studije na istoimenom fakultetu, na smeru Digitalni marketing. Na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu izabrana je u zvanje saradnika u nastavi aprila 2023. godine.

Predavanja

  Vežbe

   Ispiti

    Materijali

    Obaveštenja