Izaberite stranicu

Марија Пјешчић

Звање

Сарадник у настави

E-mail marija.pjescic@vps.ns.ac.rs
Кабинет КАБИНЕТ 32
Консултације Понедељак 13:00-15:00
Онлајн консултације

Марија Пјешчић рођена је 20.08.1998. године у Врбасу.
Средњу економску школу завршила је у Кули. Основне струковне студије, завршила је на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду, смер финансије и банкарство, са просеком 9,14.
Дипломски рад одбранила је на тему ”Књиговодствено обухватање некретнина, постројења и опреме” из предмета Рачуноводство са оценом 10.
2022. године уписује Мастер струковне студије на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду, смер Међународно пословање и финансије.
У децембру 2022. године изабрана је у звање демонстратора за ужу област Квантитативна анализа.
У звање сарадника у настави за ужу област Рачуноводство, изабрана је у априлу 2023. године.

Предавања

  Вежбе

   БАНКАРСТВО (БОЛ. 17)
   МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
   МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
   ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
   ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
   ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
   ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)

  Испити

   Материјали

   Обавештења