Izaberite stranicu

Marija Pješčić

Zvanje

Saradnik u nastavi

E-mail marija.pjescic@vps.ns.ac.rs
Kabinet KABINET 32
Konsultacije Ponedeljak 09:00-11:00
Onlajn konsultacije

Marija Pješčić rođena je 20.08.1998. godine u Vrbasu.
Srednju ekonomsku školu završila je u Kuli. Osnovne strukovne studije, završila je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, smer finansije i bankarstvo, sa prosekom 9,14.
Diplomski rad odbranila je na temu ”Knjigovodstveno obuhvatanje nekretnina, postrojenja i opreme” iz predmeta Računovodstvo sa ocenom 10.
2022. godine upisuje Master strukovne studije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, smer Međunarodno poslovanje i finansije.
U decembru 2022. godine izabrana je u zvanje demonstratora za užu oblast Kvantitativna analiza.
U zvanje saradnika u nastavi za užu oblast Računovodstvo, izabrana je u aprilu 2023. godine.

Predavanja

  Vežbe

   FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA (BOL. 17)
   FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA (BOL. 20 DLS)

  Ispiti

   Materijali

   Obaveštenja